It-asiantuntijoiden resursointikumppanuus

Hanki parhaat it-asiantuntijat ketterästi yhdellä sopimuksella 

Onko yrityksellänne muuttuvia osaajatarpeita? Meiltä saat it-alan huippuosaamista projekteihisi ketterästi ja kustannustehokkaasti. Resursointimalli on nopea ja helppo vaihtoehto it-osaajien hankkimiseen, kun tarvitsette joustoa niin henkilövalintojen kuin tehtävän työmääränkin suhteen. Teemme palvelusopimuksen alla erilliset toimeksiannot yksittäisistä resursseista. Palvelu on jatkuva, ja siinä on nimetty palvelupäällikkö sekä sovitut palvelutasot ja käytännöt operatiiviseen ja taktiseen yhteistyöhön.

Yksi it-projekteihin liittyvä keskeinen haaste on oikeanlaisen osaamisen saatavuus projektin aikataulun mukaisesti. Tekemällä yhteistyötä ammattitaitoisen henkilöstöpalveluyrityksen kanssa, resursointi on huomattavasti helpompaa ja joustavampaa kuin pelkästään yrityksen omin voimin.

Resursointikumppanuuden avulla saatte:
• tarvittavan it-osaamisen käyttöönne liiketoimintatarpeittenne mukaisesti
• helpon ja mitattavan yhteistyömallin resursointiin
• kustannussäästöjä ja ennustettavuutta ennalta sovitun hinnaston ja asiantuntijoiden tehokkaan käytön avulla
• koko osaajajoukkomme ja laajat verkostomme käyttöönne
• osaajia tarpeisiinne alle tavanomaisen kahden viikon vasteajan
• täyden huomiomme: jos sopivia asiantuntijoita ei ole vapaana, palkkaamme uusia työntekijöitä ja sijoitamme heidät asiakasprojekteihin.

Hyödynnämme ensisijaisesti asiakkaan jo tuntevia osaajia ja tarvittaessa perehdytämme uudet osaajat asiakkaan toimintaan. Osaajaverkostostamme löytyy ohjelmisto- ja infrapalveluiden osaajia, kuten konsultteja, projekti- ja palvelupäälliköitä, testaus- ja laatupäälliköitä, arkkitehteja, kehittäjiä sekä tuki- ja ylläpitoasiantuntijoita.

Ota yhteyttä

Case-referenssit

Kokeile ja varmistu

Löysimme it-alan asiakkaallemme Cloud Specialistin kokeile ja varmistu -mallilla. Valittu henkilö työskenteli 12 kuukautta Nicossa vuokrattuna loppuasiakkaalle. Asiantuntijan tavoitteena oli automatisoida käyttöönottoon, operointiin, valvontaan, skaalautumiseen ja jatkuvuuden hallintaan liittyviä toimintoja. Samalla asiantuntija kouluttautui ja sertifioitui pilvipalvelutoimittajan (Azure) opintopolkujen mukaisesti. Vuoden kuluttua asiakas oli edelleen tyytyväinen valintaansa ja rekrytoi henkilön omaan yritykseensä.

Cloud Specialist

Henkilöstövuokraus

Vuokrasimme teollisuusalan yritykselle projektipäällikön noin puolen vuoden toimeksiantoon. Kokenut projektipäällikkömme työskenteli logistiikan integraatioiden parissa, aina testauksesta pilotoinnin kautta tuotantoon ja edusti yritystä partnereiden ja toimittajien suuntaan. Projektipäälliköllämme on samanaikaisesti useita pieniä projekteja käynnissä eli päivät ovat hyvin vaihtelevia. Oman lisänsä tuo myös kansainvälisyys.

Projektipäällikkö

Suorahaku

Rekrytoimme vakuutusalan asiakkaallemme BI (business intelligence) -asiantuntijan. Hänen tehtävänään oli vahvistaa asiakkaan raportointitiimiä. Tehtävänkuva sisälsi tietovarastojen ja raportoinnin kehittämistä ja ylläpitoa. Käytetyt teknologiat ja ohjelmistot ovat Power BI, MS SQL, SAP BO ja Informatica. Onnistuimme löytymään asiakkaalle useita potentiaalisia kandidaatteja, eri tyyppisillä profiileilla ja asiakkaalla oli positiivinen haaste valita näistä parhaiten tiimiä täydentävä henkilö.

Business Intelligence Specialist

Kumppanuus

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus eli Valtori sai Nicon kautta projektiinsa kokeneen it-projektipäällikön, Kalle Mattilan, huolehtimaan Suomen suurimman etäkäyttöpalvelun kehitysprojektista. Kauko-palvelun tuotepäällikkö Pekka Vanhoja kertoo, että yhteistyö Kallen kanssa on sujunut hyvin. ”Kallen vahva ote projektinhallinnasta on auttanut projektin edistämisessä myös haastavien tilanteiden edessä. Järjestelmällinen työskentelytapa luo projektille ja projektitiimille hyvän pohjan toimia. Projektipäällikön rooli projektissa, jossa toimitaan monitoimittajaympäristössä, on kriittinen ja Kalle on tässä hoitanut toimittajatahojen koordinointia ja ohjausta hienosti.”

Pekka Vanhoja, Valtori

MITEN PALVELU TOIMII?

Yhteistyötä seurataan säännöllisillä ja määrämuotoisilla ohjausryhmäpalavereilla. Nimeämme palvelupäällikön, joka toimii vastuullisena yhteyshenkilönä ja koordinoi osajaapoolia sekä vastaa sopimuksista, raportoinnista ja laskutuksesta.

Asiakkaan käytössä on koko osaajapoolimme ja laajat verkostot. Jos it-osaajaa ei ole vapaana, palkkaamme tarvittaessa uusia työntekijöitä ja sijoitamme heidät asiakasprojekteihin. Lisäksi hyödynnämme freelancer- ja alihankintapooliamme.

Palvelun henkilöresurssivaste on nopea. Palvelupäällikkö esittelee yhden tai useampia ehdokkaita, alle tavanomaisen, noin kahden viikon vasteajan. Asiakas voi hyväksyä tai hylätä ehdokkaan.

Palveluun kuuluvat kirjallisessa sopimuksessa kuvatut tehtävät ja tarvittessa voidaan ehdottaa lisäpalveluita. Asiakas- ja palveluntarjoajavastuut sekä rajaukset määritellään sopimuskohtaisesti. It-toimittajien hallintapalvelumme on kustannustehokas, yhdenmukainen ja luotettava sopimus- ja toimittajahallintatyökalu.

Raportoimme palvelusta sovituin aikavälein ja määrittelemme palvelulle tarkoituksenmukaisimmat SLA-mittarit yhdessä asiakkaan kanssa. Palvelun käynnistyttyä palvelua tilataan sovitusti. Palvelun muutoksista ja päättämisestä sovitaan asiakkaan kanssa.

Tähtiagenttimme palveluksessasi

Oletko valmis aloittamaan kumppanuuden?

Yhteystiedot