It-asiantuntijoiden resursointikumppanuus

Palvelu muuttuviin resursointitarpeisiin 

Ketterä tapa hankkia erilaisia it-osaajia yhdellä sopimuksella!

Testattu malli helpottaa ja tehostaa it-osaajien resursointia. Palvelu on joustava niin henkilövalintojen kuin tehtävän työmääränkin suhteen. Teemme palvelusopimuksen alla erilliset toimeksiannot yksittäisistä resursseista. Palvelu on jatkuva, ja siinä on nimetty palvelupäällikkö sekä sovitut SLA:t ja yhteistyökäytännöt. Hyödynnämme ensisijaisesti asiakkaan jo tuntevia osaajia ja tarvittaessa perehdytämme uudet osaajat asiakkaan toimintaan.

Edut asiakkaalle

Vaivattomuus

Mahdollisuus hyödyntää vaivattomasti suurta joukkoa it-ammattilaisia

Nopeus

Ratkaisu tilanteeseen, jossa ei ole aikaa tai tarvetta rekrytoida omia henkilöitä

Tehokkuus

Joustavuus ja optimaalinen resurssien käyttö toistuvissa ja jatkuvissa tarpeissa

Helppous

Helppo toimitusmalli, joka säästää aikaa resursoinnissa ja hankinnassa

Selkeys

Selkeä palvelun sisältö, joka pienentää resursoinnin riskejä

MITEN PALVELU TOIMII?

Yhteistyötä seurataan säännöllisillä ja määrämuotoisilla ohjausryhmäpalavereilla. Nimeämme palvelupäällikön, joka toimii vastuullisena yhteyshenkilönä ja koordinoi osajaapoolia sekä vastaa sopimuksista, raportoinnista ja laskutuksesta.

Asiakkaan käytössä on koko osaajapoolimme ja laajat verkostot. Jos it-osaajaa ei ole vapaana, palkkaamme tarvittaessa uusia työntekijöitä ja sijoitamme heidät asiakasprojekteihin. Lisäksi hyödynnämme freelancer- ja alihankintapooliamme.

Palvelun henkilöresurssivaste on nopea. Palvelupäällikkö esittelee yhden tai useampia ehdokkaita, alle tavanomaisen, noin kahden viikon vasteajan. Asiakas voi hyväksyä tai hylätä ehdokkaan.

Palveluun kuuluvat kirjallisessa sopimuksessa kuvatut tehtävät ja tarvittessa voidaan ehdottaa lisäpalveluita. Asiakas- ja palveluntarjoajavastuut sekä rajaukset määritellään sopimuskohtaisesti.

Raportoimme palvelusta sovituin aikavälein ja määrittelemme palvelulle tarkoituksenmukaisimmat SLA-mittarit yhdessä asiakkaan kanssa. Palvelun käynnistyttyä palvelua tilataan sovitusti. Palvelun muutoksista ja päättämisestä sovitaan asiakkaan kanssa.

Case-referenssit

Kokeile ja varmistu

Löysimme it-alan asiakkaallemme Cloud Specialistin kokeile ja varmistu -mallilla. Valittu henkilö työskenteli 12 kuukautta Nicossa vuokrattuna loppuasiakkaalle. Asiantuntijan tavoitteena oli automatisoida käyttöönottoon, operointiin, valvontaan, skaalautumiseen ja jatkuvuuden hallintaan liittyviä toimintoja. Samalla asiantuntija kouluttautui ja sertifioitui pilvipalvelutoimittajan (Azure) opintopolkujen mukaisesti. Vuoden kuluttua asiakas oli edelleen tyytyväinen valintaansa ja rekrytoi henkilön omaan yritykseensä.

Cloud Specialist

Henkilöstövuokraus

Vuokrasimme teollisuusalan yritykselle projektipäällikön noin puolen vuoden toimeksiantoon. Kokenut projektipäällikkömme työskenteli logistiikan integraatioiden parissa, aina testauksesta pilotoinnin kautta tuotantoon ja edusti yritystä partnereiden ja toimittajien suuntaan. Projektipäälliköllämme on samanaikaisesti useita pieniä projekteja käynnissä eli päivät ovat hyvin vaihtelevia. Oman lisänsä tuo myös kansainvälisyys.

Projektipäällikkö

Suorahaku

Rekrytoimme vakuutusalan asiakkaallemme BI (business intelligence) -asiantuntijan. Hänen tehtävänään oli vahvistaa asiakkaan raportointitiimiä. Tehtävänkuva sisälsi tietovarastojen ja raportoinnin kehittämistä ja ylläpitoa. Käytetyt teknologiat ja ohjelmistot ovat Power BI, MS SQL, SAP BO ja Informatica. Onnistuimme löytymään asiakkaalle useita potentiaalisia kandidaatteja, eri tyyppisillä profiileilla ja asiakkaalla oli positiivinen haaste valita näistä parhaiten tiimiä täydentävä henkilö.

Business Intelligence Specialist

Tähtiagenttimme palveluksessasi

Oletko valmis aloittamaan?

Ota yhteyttä