Vastuullisuus Nicossa

Tutustu meihin yrityksenä

Olemme osa Fujitsu-konsernia ja sitoudumme globaaleihin vastuullisuusperiaatteisiin, erityisesti keskittyen työyhteisömme hyvinvointiin.

Korkeat eettiset standardit ohjaavat toimintaamme, ja olemme avoimia ja rehellisiä kaikessa tekemisessämme. Emme tee yhteistyötä epäeettisten yritysten kanssa.

Tarjoamme työntekijöillemme ja alihankintakumppaneillemme oikeudenmukaista ja kunnioittavaa kohtelua sekä turvallisen työympäristön, joka tukee työ- ja yksityiselämän tasapainoa.

Haluamme myös tarjota mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen ja edistämme monimuotoisuutta sekä osallisuutta kaikilla tasoilla.

Vastuullisuustyömme painopistealueet

Ihmisoikeudet, monimuotoisuus ja osallisuus

Kompetenssipohjaiset haastattelut rekrytoinnissa. Lue lisää esimerkkejä alta.

Hyvinvointi

Joustavat työajat ja etätyömahdollisuudet. Lue lisää esimerkkejä alta.

Eettinen ja lainmukainen toiminta

Perusmuotoiset turvallisuusselvitykset vaaditaan kaikilta. Lue lisää esimerkkejä alta.

Toimitusketju ja ympäristö

Kumppanimme sitoutuvat vastuullisuusperiaatteisiimme. Lue lisää esimerkkejä alta.

Yhteisö

Työntekijät saavat tehdä 8h palkallista vapaaehtoistyötä vuodessa. Lue lisää esimerkkejä alta.

Ihmisoikeudet, monimuotoisuus ja osallisuus

Uskomme, että erilaiset taustat, näkökulmat ja kokemukset tekevät meistä vahvemman yrityksen. Siksi emme hyväksy syrjintää missään muodossa, vaan teemme aktiivisesti töitä edistääksemme monimuotoisuutta ja osallisuutta kaikilla toiminnan osa-alueilla.

Rekrytointi ja resursointi

Rekrytointi- ja resursointiprosessimme on suunniteltu varmistamaan, että kaikki hakijat saavat oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen kohtelun riippumatta taustastaan tai ominaisuuksistaan.

Konkreettisia toimenpiteitä:

 • Käytämme rekrytoinnissa kompetenssipohjaista haastattelua, jonka avulla pyrimme löytämään tehtävään parhaiten sopivan henkilön riippumatta hänen sukupuolestaan, iästään, etnisestä taustastaan, uskonnostaan tai muusta henkilökohtaisesta ominaisuudestaan. It-alalla erilaiset tekniset ohjelmistot, viitekehykset jne. ovat luonnollisesti tärkeä osa osaamista ja niitä arvioimme rekrytoinnissa.
 • Haluamme houkutella naisia it-alalle ja kannustamme heitä hakeutumaan meille töihin ja tarjoamme heille mahdollisuuden menestyä urallaan. 3/2024 naisten osuus Nicon työntekijöistä on 33,3 % mikä on hieman paremmin kuin alalla keskimäärin.
 • Tuemme mentorointi/sparrausohjelmien avulla erilaisten taustojen omaavien työntekijöiden osaamisen kehitystä.

Hyvinvointi

Työntekijöiden hyvinvointi on meille tärkeää. Siksi pyrimme luomaan työympäristön, joka tukee työ- ja yksityiselämän tasapainoa ja tarjoaa sopivasti haasteita uralle.

Konkreettisia toimenpiteitä:

 • Joustavat työajat ja etätyömahdollisuudet auttavat työntekijöitä sovittamaan yhteen työnsä ja yksityiselämänsä.
 • Tarjoamme koulutusta, jotta työntekijät voivat kehittää osaamistaan ja edetä urallaan. Koulutusportaaleissamme on tuhansia koulutuksia. Lisäksi ostamme ulkopuolisilta koulutuskumppaneilta kursseja.
 • Projektiluontoinen työ takaa jatkuvaa uuden oppimista, niin eri liiketoiminta-alueilla, eri organisaatioissa kuin saman organisaation eri projekteissa.
 • Tarjoamme työntekijöillemme ergonomiset työtilat, laajat työterveyshuollon palvelut sekä liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietuja.

Eettinen ja lainmukainen toiminta

Fujitsun eettiset ohjeet ja arvot linjaavat myös tytäryhtiön eli meidän toimintaamme ja auttavat meitä tekemään oikeita ratkaisuja kaikissa tilanteissa. Käsittelemme asiakkailta, työnhakijoilta ja alihankkijakumppaneilta saatuja tietoja – usein hyvin luottamuksellisia – vastuullisesti ja huolellisesti.

Konkreettisia toimenpiteitä:

 • Teemme kaikille työntekijöillemme perusmuotoisen turvallisuusselvityksen, joka sisältää tietojen tarkastamisen useista rekistereistä, kuten väestötietojärjestelmästä, rikosrekisteristä ja luottotietorekisteristä.
 • Asiakastarpeen mukaan teemme laajempia turvallisuusselvityksiä, joka voi sisältää esimerkiksi haastatteluja ja viitetietojen tarkastamista.
 • Alihankkijayritykset käyvät läpi tarkan 3rd party due diligence (3pdd) -prosessin, jossa tarkastetaan yrityksen taustat, taloustilanne, verotustiedot jne.
 • Tutkimme kandidaattien taustat ja haastattelemme heitä. Palkkauspäätös tehdään aina tapauskohtaisesti ottamalla huomioon kaikki taustatarkastuksessa saatu tieto.

Toimitusketju ja ympäristö

Meille on tärkeää, että kaikki yhteistyökumppanit toimivat eettisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävästi. Toimittajiemme tulee noudattaa globaaleja liiketoimintasääntöjämme, vastuullisen hankinnan periaatteita ja täyttää tietoturvavaatimukset.

Konkreettisia toimenpiteitä:

 • Jokaisen kumppanin pitää läpäistä Fujitsun vastuullisten hankintojen prosessi, jonka tarkoitus on varmistaa, että kaikki kumppanimme edistävät kestävää kehitystä.
 • Teemme auditointeja varmistaaksemme, että toimittajamme noudattavat vaatimuksiamme.
 • Sisällytämme sopimuksiimme vastuullisuuteen liittyviä velvoitteita.
 • Kun hylkäämme kumppanihakemuksia syitä hylkäämiseen ovat mm.: ei-vaatimustenmukaisuus globaalien liiketoimintasääntöjemme tai vastuullisen hankinnan periaatteidemme kanssa tai riittämättömät tietoturvavaatimukset.
 • Kehitämme työntekijöidemme digitaalisia taitoja ja samalla edistämme kestävää kehitystä.  Esimerkiksi pilvipalveluiden käyttö vähentää sähköpostitse lähetettävän tiedon määrää, mikä puolestaan pienentää hiilidioksidipäästöjä.

Yhteisö

Olemme mukana Henkilöstöala HELA ry:ssä, joka edistää henkilöstöalan vastuullista ja eettistä kehitystä Suomessa. Jäsenyyden kautta edistämme myös alan yhteistyötä ja vaikutamme työelämän kehittämiseen.

Konkreettisia toimenpiteitä:

 • Olemme aktiivisia yhteisössämme ja tekojen lisäksi osallistumme myös kampanjoihin, joissa edistetään vastuullista työelämää.
 • Jokainen nicolainen saa tehdä tilivuodessa 8 tuntia palkallista vapaaehtoistyötä haluamassaan kohteessa.
Jos haluat kuulla lisää vastuullisesta työelämästä ja it-alan osaajien palkkauksesta, ota yhteyttä.

Vastuullisuus Fujitsu-konsernissa

Fujitsulle vastuullinen liiketoiminta on ydinosaamista. Maailmanlaajuinen Responsible Business -viitekehys ohjaa työtä seitsemällä osa-alueella: ympäristö, ihmisoikeudet, monimuotoisuus, hyvinvointi, työterveys ja -turvallisuus, toimitusketju, yhteisö sekä eettinen ja lainmukainen toiminta.

Tiivistetysti Fujitsun periaatteet:

 • Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja syrjinnän vastustaminen
 • Työntekijöiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen
 • Ilmastonmuutoksen torjuminen ja ympäristöhaasteiden ratkaiseminen
 • Eettinen ja rehellinen toimintatapa
 • Kestävä toimitusketju
 • Työturvallisuuden ja terveyden priorisointi
 • Positiivinen vaikutus lähiyhteisöihin

Tutustu Fujitsun vastuullisuusraporttiin ja globaaleihin liiketoimintasääntöihin.