Muutostukivalmennus

IT-ammattilaisen muutostukivalmennus – apua ja tukea työelämän murroskohtiin

Nicon IT-ammattilaisen muutostukivalmennus tarjoaa kattavan tuen työelämän käännekohdissa. Meidän syvällinen ymmärryksemme IT-rekrytoinnista ja alan työmarkkinoista mahdollistaa tehokkaan tuen tarjoamisen irtisanotuille tai muutoksen edessä oleville työntekijöille. Tarjoamme intensiivisen ja räätälöidyn valmennuskokonaisuuden, joka on suunniteltu tukemaan työnhakua ja muutoksen hallintaa. Jokainen valmennettava saa henkilökohtaista palvelua yksilölliset tarpeet huomioon ottaen.

Voit hyödyntää Nicon muutostukipalvelua osana lakisääteistä muutosturvaa. Lisäksi muutostukivalmennus soveltuu erinomaisesti muidenkin muutostilanteiden tueksi sekä esimiestyön ja ammattitaidon kehittämisen kohteiden tunnistamisen avuksi.

Nicon muutostukivalmennuksen hyödyt

 • Nicon kokeneet asiantuntijat ovat erikoistuneet nimenomaan IT-alan rekrytointiin ja suorahakuun ja tuntevat siten syvällisesti IT-alan erityistarpeet ja nykytilan
  • Urasparraus ja työnhakuvalmennus ovat oleellinen osa rekrytointikonsultin työtä
   • Yli 15.000 toteutettua toimeksiantoa (asiantuntijavuokrausta ja suorahakua)
   • Kokemusta kattavasti erilaisista it-alan rooleista
 • GuruTori ja Nicon kattavat IT-alan verkostot valmennettavien käytössä, tehostavat uuden työn löytymistä
 • Tukee, aktivoi ja motivoi valmennettavaa löytämään uuden uran
 • Auttaa valmennettavaa tunnistamaan ja sanoittamaan omia toimintatapojaan, vahvuuksiaan ja motivaatiotaan
 • Antaa konkreettisia työkaluja tehokkaaseen työnhakuun

Valmennuksen vaiheet

Valmennuksen rakenne

muutostukivalmennuksen vaiheet kuvaajana

Muutostukipalvelun kokonaisuus muodostuu aloitustapaamisesta ja päätöstilaisuudesta sekä kolmesta osiosta, joista voi joustavasti valita, valmennettavan tarpeiden mukaan, 1-3 osiota sopivan kokonaisuuden luomiseksi.

Valmennuksen alussa teemme yhdessä katsauksen IT-alan nykyiseen työmarkkinatilanteeseen. Kun työmarkkinoiden nykytilasta on saatu hyvä kuva, jatkamme perusteellisella ansioluettelon, hakemuksen ja LinkedIn-profiilin läpikäynnillä. Seuraavassa vaiheessa teemme AON:in kompetenssi- ja motivaatioprofiilin, joka auttaa hahmottamaan omia vahvuuksia ja kehityskohteita. Valmennuksen päätteeksi harjoitellaan työnhaastatteluun osallistumista.

Tapaamisten välissä valmennettavat tekevät kokonaisuuteen liittyviä välitehtäviä ja lisäksi tukea on saatavilla koko prosessin aikana, jotta työnhakijaa voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla koko matkan ajan. Valmennuksen tavoite on antaa hyvät valmiudet tämän päivän työnhaun taitoihin, oman osaamisen ja omien motivaatiotekijöiden tunnistamiseen ja sanoittamiseen.

Valmennuksen sisältö ja kesto

Aloitus – Muutos ja siihen sopeutuminen

Yhteinen luento (60min)

 • Alkukartoitus ja tavoitteet valmennukselle
 • Muutostilanne ja siihen sopeutuminen
 • Mitä, miten, mistä – modernin työnhaun elementit tutuksi
  • Työnhaun kanavat, oma aktiivisuus ja verkostoituminen
 • IT-alan työmarkkinatilanne

Välitehtävä (30min)

 • Itsearvio omista vahvuuksista ja toiveita ja ajatuksia tulevalle uralle

Osa 1: Työnhaun asiakirjat

Yhteinen luento (60min)

 • Työnhaun dokumentit: CV, hakemus ja muut työnhaun dokumentit
 • Hyvä LinkedIn-profiili

Välitehtävä (90min)

 • CV:n, hakemuksen ja LinkedIn-profiilin päivittäminen

Henkilökohtainen palautetilaisuus (90min)

 • Rekrytointikonsultin palaute työnhaun dokumenteista

Osa 2: Itsetuntemus

Yhteinen luento (60min)

 • Oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen
 • Omien motivaatiotekijöiden tunnistaminen ja sanoittaminen

Välitehtävä (60min)

 • AON:in testipaketti (persoonallisuus, motivaatio, kykytestit)

Henkilökohtainen palautetilaisuus (90min)

 • Sertifioidun AON arvioijan palaute työnhaun persoonallisuus-, motivaatio- ja kykytestien tuloksista

Osa 3: Työnhaastatteluun valmistautuminen

Yhteinen luento (60min)

 • Onnistunut työhaastattelu
 • Työnhakusuunnitelma työnhaun apuna

Välitehtävä (30min)

 • Työnhakusuunnitelman laatiminen

Henkilökohtainen palautetilaisuus (90min)

 • Simuloitu työhaastattelu ja rekrytointikonsultin palaute
 • Palaute työnhakusuunnitelmasta

Päätös – Katse tulevaan

Yhteinen luento (60min)

 • Vertaistukea muilta
 • Hyvien käytäntöjen jakaminen
 • Katseen suuntaaminen tulevaan

Osallistujilla on koko prosessin ajan mahdollisuus yhteydenpitoon konsultin kanssa puhelimitse tai sähköpostitse työnhakuun liittyvissä asioissa.

Nicon muutostukivalmennus osana lainmukaista muutosturvaa

Voit hyödyntää valmennusta täyttämään työnantajan velvollisuudet lainmukaisesta muutosturvasta, joka velvoittaa tukemaan irtisanottuja työntekijöitä tarjoamalla työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutusta.

Muutosturvavalmennusta koskeva velvoite koskee työnantajaa silloin, kun:

 • irtisanominen on tapahtunut tuotannollisista tai taloudellisista syistä
 • työnantajalla on vähintään 30 työntekijää
 • irtisanottujen henkilöiden työsuhde on kestänyt vähintään viisi vuotta

Tällainen työllistymistä edistävä valmennus tai koulutus voi olla ryhmä- tai yksilövalmennusta ja sen tulee vastata arvoltaan työntekijän yhden kuukauden palkkaa tai organisaation toimipaikan keskimääräistä palkkaa, riippuen siitä kumpi on suurempi.

Muutosturva täydentyi 2023 alussa vahvistetulla muutosturvalla, jonka tavoitteena on nopeuttaa 55 vuotta täyttäneiden uudelleentyöllistymistä. Vahvistettu muutosturva koostuu muutosturvarahasta ja muutosturvakoulutuksesta. Muutosturvarahan maksaa työttömyyskassa tai Kela.

Työntekijän muutosturvaan kuuluu myös oikeus palkallisiin vapaisiin, jolloin voi hakea töitä, osallistua työllistymissuunnitelman tekoon tai työllistymistä tukeviin valmennuksiin ja koulutuksiin. Vapaan pituus on 5–20 päivää irtisanomisajan pituuden mukaan.

Muutostukivalmennus sopii kaikkiin organisaation muutostilanteisiin

Nicon muutostukivalmennus (erityisesti osa 2) soveltuu, irtisanomistilanteiden lisäksi, myös muihin organisaation muutostilanteisiin ja ammattaidon kehittämiseen. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi organisaation uudelleenjärjestelyt, esimiestyön tuki, seuraajasuunnittelu, uudelleensijoittamisen tuki, yksilön urasuunnittelun tuki tai potentiaalin löytäminen jne.

Kaikissa näissä tilanteissa ulkopuolinen valmennuspalvelu voi tuoda uusia näkökulmia verrattuna talon sisällä toteutettuihin koulutusohjelmiin.

Tarvitsetko apua tai tukea muutostilanteessa?

Jos kiinnostuit muutostukivalmennus-palvelusta ja haluat lisätietoja, ota rohkeasti yhteyttä niin kerromme mielellämme lisää.

Ota yhteyttä

Case-referenssit

Kokeile ja varmistu

Löysimme it-alan asiakkaallemme Cloud Specialistin kokeile ja varmistu -mallilla. Valittu henkilö työskenteli 12 kuukautta Nicossa vuokrattuna loppuasiakkaalle. Asiantuntijan tavoitteena oli automatisoida käyttöönottoon, operointiin, valvontaan, skaalautumiseen ja jatkuvuuden hallintaan liittyviä toimintoja. Samalla asiantuntija kouluttautui ja sertifioitui pilvipalvelutoimittajan (Azure) opintopolkujen mukaisesti. Vuoden kuluttua asiakas oli edelleen tyytyväinen valintaansa ja rekrytoi henkilön omaan yritykseensä.

Cloud Specialist

Henkilöstövuokraus

Vuokrasimme teollisuusalan yritykselle projektipäällikön noin puolen vuoden toimeksiantoon. Kokenut projektipäällikkömme työskenteli logistiikan integraatioiden parissa, aina testauksesta pilotoinnin kautta tuotantoon ja edusti yritystä partnereiden ja toimittajien suuntaan. Projektipäälliköllämme on samanaikaisesti useita pieniä projekteja käynnissä eli päivät ovat hyvin vaihtelevia. Oman lisänsä tuo myös kansainvälisyys.

Projektipäällikkö

Suorahaku

Rekrytoimme vakuutusalan asiakkaallemme BI (business intelligence) -asiantuntijan. Hänen tehtävänään oli vahvistaa asiakkaan raportointitiimiä. Tehtävänkuva sisälsi tietovarastojen ja raportoinnin kehittämistä ja ylläpitoa. Käytetyt teknologiat ja ohjelmistot ovat Power BI, MS SQL, SAP BO ja Informatica. Onnistuimme löytymään asiakkaalle useita potentiaalisia kandidaatteja, eri tyyppisillä profiileilla ja asiakkaalla oli positiivinen haaste valita näistä parhaiten tiimiä täydentävä henkilö.

Business Intelligence Specialist

Kumppanuus

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus eli Valtori sai Nicon kautta projektiinsa kokeneen it-projektipäällikön, Kalle Mattilan, huolehtimaan Suomen suurimman etäkäyttöpalvelun kehitysprojektista. Kauko-palvelun tuotepäällikkö Pekka Vanhoja kertoo, että yhteistyö Kallen kanssa on sujunut hyvin. ”Kallen vahva ote projektinhallinnasta on auttanut projektin edistämisessä myös haastavien tilanteiden edessä. Järjestelmällinen työskentelytapa luo projektille ja projektitiimille hyvän pohjan toimia. Projektipäällikön rooli projektissa, jossa toimitaan monitoimittajaympäristössä, on kriittinen ja Kalle on tässä hoitanut toimittajatahojen koordinointia ja ohjausta hienosti.”

Pekka Vanhoja, Valtori

Asiantuntijavuokraus

Nico on resursoinut Keusotelle useamman projektipäällikön viimeisten vuosien aikana. "Vuokratut projektipäälliköt tukevat Keusoten omia projektipäälliköitä. Olemme olleet tyytyväisiä palvelun joustavuuteen."

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)