Mervi Martikainen

Projektipäällikön monipuolinen tausta auttaa ymmärtämään, millaista osaajaa asiakas tarvitsee

rekrytointikonsultti_Mervi_Martikainen_530x540px

Mervi Martikaisella on rekrytointikonsultille mitä mainioin tausta. Projektipäällikön tehtävät innostivat häntä oman toimen ohessa jo työuran alkuvaiheessa. Monipuolinen projektikokemus ja niissä kertynyt toimialaosaaminen auttaa häntä ymmärtämään ja kuuntelemaan asiakkaan resursointitarpeita monesta näkökulmasta.

Työuransa Mervi aloitti koulutussuunnittelijana projektinjohtamiskoulutusten parissa ja siirtyi sitten laatujohtamisen pariin koulutuspäälliköksi. Sieltä tie vei ammatillisen kehittymisen kysymysten äärelle. Ominaista kaikissa tehtävissä on ollut ihmisten, osaamisen ja kehittämisen parissa toimiminen. Toimenkuviin on kuulunut organisaatio-, laatu- ja henkilöstöasioiden lisäksi tulosvastuu, markkinointia ja viestintää.

Monipuoliset opinnot tukevat Mervin työuraa. Tehdessään Helsingin yliopistossa kasvatustieteen maisterin tutkintoa Mervi opiskeli sivuaineenaan työpsykologiaa Teknillisessä korkeakoulussa sekä Organisaatiot ja johtaminen -kokonaisuuden Kauppakorkeakoulussa. Hän haki lisäosaamista Aalto-yliopistolta HR asiantuntija -koulutusohjelmasta. Tutkintojen väliin mahtuu kursseja ja omatoimista opiskelua, sillä kehittäminen ja kehittyminen on Mervin verissä.

Vuonna 2015 Mervi pysähtyi pohtimaan, mitä uutta hän haluaa itse oppia ja kulkeako projektipäällikön vai henkilöstöjohtamisen polkua eteenpäin. Kun hänelle tuli mahdollisuus lähteä IT-projektipäälliköksi, ajatus tuntui kiehtovalta ja hän päätti tarttua tilaisuuteen. Työskenneltyään parissa projektissa OpusCapitalla, Mervi siirtyi Nicolle vetämään asiakkaiden projekteja.

Nicolle siirryttyään, myös rekrytointeja aiemmin tehnyt, Mervi alkoi auttaa suorahauissa projektipäällikön tehtävien ohessa ja siirtyi siitä sitten päätoimiseksi rekrytointikonsultiksi. Työssään hän resursoi Fujitsun osaajia asiakasprojekteihin ja on mukana Nicon suorahakuprojekteissa.

Omassa työssään Mervi panostaa siihen, että jokaisella työpaikan vaihtajalla on oikeat odotukset uudesta tehtävästä, motivaatio kunnossa ja elämäntilanne työpaikanvaihdolle sopiva.

Jos sinusta tuntuu, että et pääse nykytehtävässä käyttämään omia taitojasi, älä harmittele vaan tavoittele rohkeasti unelmaasi ja anna Mervin auttaa unelmatyön löytämisessä!

Ota yhteyttä:

+358 (0)400 580 208
mervi.martikainen@fujitsu.com