Blogi

Valtori sai kokeneen it – projektipäällikön vetämään etäkäyttöpalvelun rakentamista

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus eli Valtori sai Nicon kautta projektiinsa kokeneen it-projektipäällikön huolehtimaan Suomen suurimman etäkäyttöpalvelun kehitysprojektista.

Projektina etäkäyttöratkaisu valtion virastoille

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut sekä korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimukset täyttäviä tieto- ja viestintäteknisiä palveluja.

Valtorin tarjoama Kauko-etäkäyttöpalvelu mahdollistaa yli 30 000 valtionhallinnon työntekijän yhtäaikaisen, suojatun yhteyden virastonsa verkkoon. Kauko on Suomen laajin yksittäinen VPN-etäkäyttöratkaisu suurelle käyttäjämäärälle.

VPN-etäkäyttöratkaisu kilpailutettiin vuonna 2019 ja uusi sopimus allekirjoitettiin vuoden 2020 alussa. Etäkäyttöratkaisua uudistava Kauko NG -projekti käynnistyi helmikuun 2020 lopulla ulkoisen projektipäällikön nimeämisen jälkeen. Projektin kolme päätehtävää ovat uuden VPN-etäkäyttöratkaisun tuotantokäyttöönotto, uuden toimittajasopimuksen toimeenpano sekä asiakaskohtaiset käyttöönotot Valtorin kaikille nykyisille Kauko-asiakkuuksille.

Valtorin it-projekteissa, joita on tälläkin hetkellä käynnissä monia kymmeniä, hyödynnetään joustavasti sekä sisäisiä että ulkoisia projektipäälliköitä. Kauko NG -projektin katsottiin olevan vaatimustasoltaan haasteellinen, eikä projektin lähestyessä löydetty sopivaa ja vapaana olevaa sisäistä projektipäällikköä. Näin Valtori päätyi hankkimaan ulkoisen projektipäällikön.

Nicon kautta Valtori saikin tiimiinsä it-projektipäälliköksi Kalle Mattilan. Kalle on aiemmin työskennellyt Wärtsilällä ja Nokialla, jossa hän viihtyi peräti 23 vuotta erilaisissa esimies- ja asiantuntijatehtävissä.

Voit tutustua Kalleen paremmin lukemalla hänen uratarinansa.

Etäkäyttöratkaisu tuli entistä ajankohtaisemmaksi koronapandemian myötä

Kalle aloitti projektipäällikkönä Valtorilla helmikuussa 2020. Hän loi projektisuunnitelman, keräsi siihen tarvittavat resurssit sekä budjetoi ja aikataulutti projektin. Sitten iski korona, ja etäkäyttäjien määrä kasvoi kertarysäyksellä.

”Ensimmäisinä tekoinani autoin tarkastamaan ja vahvistamaan etäkäyttöratkaisun kokoonpanoa ja kapasiteetin kestokykyä koronatilanteeseen sopivaksi. Poikkeustilanteessa olen antanut tukea ja ottanut laajemman roolin kuin alun perin oli tarkoitus. Tässä on yhdessä koetettu innovoida, miten asioita voidaan tehokkaasti tehdä ja miten tekemisen prosessit käytännössä toteutetaan”, Kalle kertoo.

Alkukevään myllerryksestä huolimatta etäkäyttöratkaisun levittämistä alettiin suunnitella alkusyksystä ja toteuttaa vuoden 2020 loppupuoliskolla.

”Seuraavaksi teemme VPN-ohjelmiston versiopäivityksiä, jotka tuovat odotettuja teknologia- ja ominaisuusparannuksia Valtorin valitsemaan tuotteeseen. Olosuhteista huolimatta olemme pystyneet etenemään projektissa hyvin, joskaan ei aivan alkuperäisessä aikataulussa. Myös asiakaslevitykset on voitu aloittaa uuden Kauko-tuotteen asiakastestauksilla ja -pilotoinneilla. Projekti on siis voimissaan ja toteuttaa missiotaan suunnitellusti”, Kalle kertoo.

Kalle toi kokemusta ja rautaista projektinhallintaa Valtorin tiimiin

Mittavan kokemuksen lisäksi Kallella on sertifioitua projektinhallinnan osaamista. Hän suoritti vastikään Nokialta lähtemisen jälkeen Prince2-sertifikaatin ja päivitti aiemmin hankitun ITIL v3 sertifikaattinsa ITIL v4 -sertifikaattiin.

”Valtorissa noudatetaan ITIL:iä tuotannon palvelunhallinnassa, ja olenkin pystynyt hyödyntämään ITIL-tietämystäni Valtorin projektissa erittäin hyvin. Olen myös saanut ammentaa neuvoja omasta kokemuksestani tiimin toimintatapoihin. Valtorilla on hieno ja osaava porukka, ja on mahtavaa, että olen saanut itsekin tuoda oman panokseni siihen”, Kalle kuvailee.

Kauko-palvelun tuotepäällikkö Pekka Vanhoja kertoo, että yhteistyö Kallen kanssa on sujunut hyvin.

 ”Kallen vahva ote projektinhallinnasta on auttanut projektin edistämisessä myös haastavien tilanteiden edessä. Järjestelmällinen työskentelytapa luo projektille ja projektitiimille hyvän pohjan toimia. Projektipäällikön rooli projektissa, jossa toimitaan monitoimittajaympäristössä, on kriittinen ja Kalle on tässä hoitanut toimittajatahojen koordinointia ja ohjausta hienosti.”

- 17.3.2023

Sami Ripatti hallitsee arkkitehtuurin ja osaa haastaa toimittajien teknologiaratkaisut

Teknisenä projektipäällikkönä Patentti- ja rekisterihallituksella (PRH) työskentelevän Sami Ripatin on helppo hymyillä, sillä neljän projektin samanaikainen käyttöönotto on sujunut mallikkaasti. Asiakkaat voivat jatkossa maksaa useamman...

- 3.3.2023

Näistä syistä kokenut IT-ammattilainen ei tullut teille töihin!

IT-osaajapula on tuskin kenellekään uutinen, mutta kuinka monessa yrityksessä on aidosti pohdittu sitä, mikä saa tavoitellut kandidaatit vaihtamaan nykyisestä hyvästä työpaikasta ja ottamaan uuden tarjouksen...

- 2.3.2023

6+1 vinkkiä rekrytoivalle esimiehelle kuinka saat työnhakijat kiinnostumaan yrityksestäsi

Tiedetäänkö teidän yrityksessänne, millaisin keinoin it-alan parhaat osaajat saadaan töihin juuri teille? Millaisia asioita it-osaajat arvostavat ja minkälaiset it-alan työpaikat löytävät tekijänsä parhaiten? It-alan rekrytointikonsultti...

Tilaa asiakaskirje