Minna Ahonen

Asiakaslähtöinen kehittäminen ja vuorovaikutus on Minnalle tärkeätä

Nico_henkilokuvat_Minna_Ahonen_2560x1440px

Minna Ahonen on aloittanut Nicon Service Owner -tehtävässä, jossa hänen vastuullaan on tuottaa Nicon uuden palvelukonseptin, GuruTorin, mukaisia palveluja asiakkaille, työnhakijoille ja alihankkijoille. Service Ownerina Minnan tehtävänä on palvelun ylläpitämisen lisäksi kehittää palvelukonseptia sekä vastata palvelun myynnistä ja markkinoinnista. Minnan toimenkuvaan kuuluu myös Nicon alihankkijaverkoston kehittäminen.

Tavoitteet saavutetaan asiakaslähtöisellä palvelun kehittämisellä

Kehittäminen kiinnostaa Minnaa. Hän näkee GuruTorin selkeänä palvelualustana, jonka menestystä voidaan mitata ja jonka toimivuudesta voidaan kerätä palautetta. Saatuun palautteeseen reagoimalla ja siitä oppimalla voidaan palvelua muotoilla vastaamaan parhaiten asiakkaiden tarpeita. Minnan puheessa vilahtavat sanat kohderyhmä ja asiakkuus sekä ostajapersoonat, joilla hän korostaa sitä, että kaiken keskellä on asiakas ja kysymys siitä, miten yrityksemme ratkaisee asiakkaan resursointihaasteet.

Tavoitteena Minnalla on kehittää GuruToria asiakasta kuunnellen. Todiste onnistumisesta on se, että GuruTori -palvelun käyttäjämäärät kasvavat, koska palvelu koetaan aidosti hyödylliseksi ja se tuottaa asiakkaille arvoa heidän löytäessä nopeasti ja helposti palvelusta tarvitsemansa työntekijän. Onnistumisesta kertoo myös se, että Gurut eli Nicon ja Fujitsun työntekijät, työnhakijat ja alihankintaverkoston osaajat haluavat hyödyntää palvelua markkinointikanavana osaamiselleen ja saavat toimeksiantoja sen kautta. Silloin toteutuu GuruTorin tavoite eli palvelu avulla vapaana olevat IT-osaajat, ja IT-osaajien tarve kohtaavat nopeasti ja tehokkaasti. Minna haluaa kasvattaa palvelun tunnettuutta, jotta GuruTorin tuoma apu ja arvo oikeasti ymmärretään ja palvelu tulee laajasti kohderyhmien tietoisuuteen.

Yhdistelmä IT-alan työkokemusta ja liiketoiminnan kehittämisen tuoreita oppeja

Tampereen toimistossa työskentelevän Minnan tausta on it-alalta. Parikymmentä henkilöä työllistäneessä ICT-infrapalveluita tarjoavassa yrityksessä vierähti liki kymmenen vuotta. Noiden vuosien aikana Minna ehti nähdä henkilöstömäärän tuplaantumisen liiketoiminnan kasvun vauhdissa ja tehdä monipuolisesti myynti-, markkinointi- ja asiakaspalvelutöitä.

Nicon tehtävä tuli Minnalle vastaan, kun hän oli palannut töihin 1,5 vuoden opiskeluvapaalta. Minna ei yksinkertaisesti voinut sanoa tehtävälle ei, sillä hän oli juuri suorittanut liiketalouden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tradenomin opinnot liiketoiminnan kehittämisen koulutuksessa. Tutkinto on tarkoitettu jo työelämässä oleville henkilöille, joilla on halua kehittää itseään, omaa työnkuvaansa tai työelämää. Opinnot toivat myös uusia ajattelu- ja toimintamalleja liiketoimintojen ja organisaatioiden kehittämiseen. Nicossa Minna voi soveltaa oppimaansa käytännössä ja hyödyntää kaikkea työelämässä kertynyttä osaamista.

Minna on aina ollut myynti- ja asiakaspalveluorientoitunut, aktiivinen ja ripeä toimija, joka tarttuu tehtäviin innokkaasti. Hän nauttii ihmisten tapaamisista sekä asiakaspalvelusta ja myyntityöstä. Aiemmassa työssään hän hoiti yrityksen markkinoinnin, joten hän osaa päivittää nettisivut, tehdä sähköpostikirjeet ja Google-mainontaa. Myyntiroolissa Minna on hoitanut yritysasiakkuuksia ja osallistunut julkisen sektorin kilpailutuksiin, joten hän tuntee niihin liittyvät vaatimukset.

Alihankintaverkot laajemmille vesille

Minna tunnetaan hyvänä järjestelijänä, mikä on hyödyksi, kun hän ottaa vastuuta alihankkijaverkoston kehittämisestä. Erityisesti hän aikoo panostaa siihen, että verkosto koostuu monipuolisesti IT-alan ammattilaisista. Lisäksi erinomaista järjestelykykyä tarvitaan useista sadoista freelancereista ja pienistä it-yrityksistä koostuvan kumppaniverkoston hallinnoinnissa. Alihankintasopimuksista vastaava Petteri Lehtonen saa Minnasta kehittämisestä innostuneen työparin. Minnan markkinoinnillista osaamista on tarkoitus hyödyntää myös Nicon aseman vahvistamiseen entisestään houkuttelevien toimeksiantojen tarjoajana freelancereille ja alihankkijoille.

Tiimityöskentelyn edellytys on aito vuorovaikutus

Service Owner -roolin lisäksi Minnan houkutti Nicolle se, että emoyhtiö Fujitsu tarjoaa ison talon mahdollisuudet työelämässä menestymiseen. Työ on vahvasti tiimityötä. Olennaisessa osassa on aktiivinen kommunikointi sekä sparraaminen kollegoiden kanssa, mikä pitää huolen siitä, että erilaiset näkökulmat tulevat huomioiduksi ja tieto liikkuu talon sisällä. Työpäivät ovat täynnä aitoa vuorovaikutusta sekä konkreettista tiimityötä yhteisten tavoitteiden eteen. Ihmiset ovat Minnalle tärkeitä. Kiinnostus ihmisiä ja ihmisten motivaatiota kohtaan liiketoiminnallisista lähtökohdista näkyy myös Minnan YAMK-opinnäytetyössä, joka käsittelee motivoivaa strategialähtöistä kokonaispalkitsemista.

Uudessa työssään Minna pitää hienona monipuolisuutta ja vaihtelevuutta. Lisäksi on hän arvostaa vuorovaikutusta kollegoiden kanssa. Ja ennen kaikkea Minnalla on palava halu keskustella asiakkaiden kanssa ja kehittää!

Minna kuulee mieluusti mielipiteesi GuruTorista. Ota häneen yhteyttä: minna.ahonen@fujitsu.com tai +358 (0)40 754 1206.