Blogi

Mobiiliratkaisu digitalisoi hoitotyötä – Antero Vänskä veti kehitysprojektin maaliin

Mobiilisovellukset ovat nousseet tärkeään asemaan terveydenhuollossa. Antero Vänskä veti projektin, jossa hoitotyössä auttavasta Mobi-ratkaisusta kehitettiin versio 2.0.

Moni meistä on saattanut hämmästellä, kun hoitaja kesken keskustelun ottaa puhelimen käteensä. Kyse ei ole kuitenkaan tavallisesta puhelimesta, vaan Mobista, josta löytyy monta hoitotyössä tarvittavaa sovellusta. Hoitajat saavat potilaskutsut laitteelle ja tekevät sillä hoitoon liittyviä kirjauksia.

Kokenut projektipäällikkö Antero Vänskä hyppäsi kaupan alan projektien parista terveydenhuollon pariin, kun hän lähti vetämään Mobin toiminnallisuutta laajentavaa projektia.

Integraation onnistuminen oli projektissa avainasemassa. Hoitotyössä tarvitaan useita sovelluksia, joita on pystyttävä käyttämään samanaikaisesti. Suurin ponnistus oli varmistaa, etteivät sovellukset häiritse toisiaan. Panostamalla testaamiseen varmistettiin, että sovellukset toimivat yhdessä saumattomasti.

”Tietoturva on kriittistä hoitotyössä, erityisesti potilastietojen käsittelyssä. Siihen projektissa kiinnitettiin erityisesti huomiota. Ratkaisu löytyi siitä, että tiedot eivät tallennu puhelimeen, vaan taustajärjestelmään,” kertoo Antero.

Mobiilisovelluksen on oltava aina käytettävissä, sillä hoitajat hallinnoivat Mobilla potilastietoja, lukevat ja tekevät merkintöjä lääkityksestä sekä saavat hälytykset. Tämä oli kaikkien sovelluskehittäjien yhteinen haaste.

Mobiiliprojektin onnistumisen kolme kulmakiveä

Sovelluskehitysprojektit rullasivat Mobi 2.0 – projektin ohessa ja ne tuottivat Mobi-projektille aikataulupaineita. Niistä huolimatta Mobi-projekti saatiin vietyä onnistuneesti maaliin kiinnittämällä projektijohtamisessa erityisesti huomiota kolmeen asiaan:

  • Toimittajahallinta: On tärkeää, että yhteistyö toimittajien kanssa on avointa ja kaikki ovat koko ajan samalla sivulla projektissa. Antero sai myös erityiset kiitokset asiakkaalta siitä, että piti heidät ajan tasalla projektin tilanteesta ja he pystyivät täysin luottamaan projektin edistymiseen.
  • Integraation varmistaminen: Sovellusten integraation onnistuminen ja yhtäaikainen toiminta mobiililaitteessa varmistettiin ajamalla sovellusta testiympäristössä, joka oli täydellinen kopio tuotantoympäristöstä. Anteron mukaan testaamisesta ei pidä koskaan tinkiä.
  • Pilotointi: Pienempi käyttäjäryhmä otti sovelluksen käyttöön, ja heidän antamansa palaute auttoi kehittäjiä tunnistamaan virheet, korjaamaan ne ja parantamaan toiminnallisuutta. Pilotoinnin aikana tehtyjen löydösten jatkotyöstö oli erityisen tärkeää projektin onnistumisen kannalta.

Mobiilisovellusprojektissa on omat erityispiirteensä

”Jokaisella projektilla on omat erityispiirteensä, mutta projektipäällikön tehtävä on aina sama – varmistaa hankkeen onnistuminen riippumatta toimialasta. Mobiiliapplikaation kehityksessä on kuitenkin omat haasteensa”, sanoo Antero.

Antero korostaa sitä, että vaatimusmäärittely on aina tärkeää mutta asiakkaan vaatimusmäärittelyn on yksi tärkeimmistä asioista mobiiliapplikaatioprojektissa onnistumisessa. Selkeä asiakkaan vaatimusten selvittäminen luo projektille suunnan ja varmistaa, että kaikki osapuolet ymmärtävät sen tavoitteet ja laajuuden.

Toinen Anteron vinkki on, että ensimmäisen version suunnittelussa on suositeltavaa ottaa käyttöön vaiheittainen lähestymistapa, joka mahdollistaa jatkuvan kehityksen ja parantaa käyttäjäkokemusta.

Kolmas vinkki on se, että on tärkeää varmistaa, että valittu toimittaja kykenee ylläpitämään sovellusta ja palvelemaan 24/7, sillä sovelluksen toimivuus ja saatavuus on todella kriittistä terveydenhuollon käyttäjille. Tässä asiassa ei ole varaa ottaa riskejä.

Teknologian kehittyminen muuttaa it-projekteja

Anterolla on pitkä ura projektipäällikkönä ja hän on nähnyt, miten it-projektit ovat muuttuneet. Yksi merkittävä tekijä on asiakkaiden siirtyminen pilviratkaisuihin.

”Perinteisen konesalissa pyörimisen sijasta asiakkaat liittyvät palveluihin verkossa. Tässä muutoksessa fyysisen laitteiston merkitys vähenee ja asiakkaan rooli projekteissa pienenee samalla kun omat it-osastot voivat kadota”, sanoo Antero.

Antero on myös huomannut, että aiemmin yritykset saattoivat pyrkiä rakentamaan ja ylläpitämään omia it-järjestelmiään, mutta nykyään moni hankkii teknologiaosaamisen ulkopuolisilta toimittajilta.

”Tämä voi olla kustannustehokkain ratkaisu, koska jaettuja resursseja käyttämällä voi saada tarvitsemansa teknologian ja osaamisen ilman suuria investointeja. Vaikka suuryritykset palkkaavat omia it-asiantuntijoita, monet yritykset myös ulkoistavat teknologiapalvelunsa”, sanoo Antero

Anterolla on vankka teknologiatausta, joka tukee hänen työskentelyään. Hän kuitenkin näkee projektinjohtamisen yleismaailmallisena tehtävänä, jossa menestyksen avainasioita ovat projektille asetetut neljä tärkeintä mittaria: laajuus, aikataulu, budjetti ja laatu.

Etsitkö kokenutta projektipäällikköä, jolla on laaja osaaminen it-projektien johtamisesta?

Nicon tiimissä on useita kokeneita projektipäälliköitä, jotka keskittyvät siihen, että projektisi onnistuu ja saavuttaa tavoitteensa. Kokeneet hankejohtajat tarjoavat ulkopuolisen näkemyksen, joka voi auttaa sinua näkemään projektisi uudella tavalla.

Älä odota enää, ota meihin yhteyttä jo tänään!

Helsingissä sinua auttaa Mona Kukkonen, Oulussa Hannu Kyllönen, Tampereella Kimmo Kolu ja Turussa Tarja Brusila.

It-osaajien näkemyksiä

- 14.3.2024

Tunnetko projektien KPI-mittarit? Toivottavasti kyllä!

Projektien toteutustavat vaihtelevat, ja siksi organisaatioiden on tärkeää tunnistaa omalle toiminnalleen olennaisimmat mittarit ja seurattavat parametrit. Useimmat organisaatiot käyttävät joitakin arviointimenetelmiä projektien onnistumisen seuraamiseen. Projektityön...

- 28.2.2024

Azure DevOps hioo softakehitysprosessin huippuunsa

Syvällisesti softakehityksen koukerot tunteva ja kokenut tekninen projektipäällikkö Risto Aarnio-Toivanen vetää projektia, jossa ohjelmistotalon toimintamallia ja -kulttuuria yhdenmukaistetaan. Monia teknisiä uudistus- ja muutoshankkeita vetänyt Risto...

- 12.2.2024

Digitaalisen aikakauden projektipäällikön voimavarat

Tekoäly (AI) tunkeutuu väistämättä yhä syvemmälle liiketoiminnan ytimeen ja siitä on tulossa keskeinen työkalu erilaisten projektien hallinnassa. Fujitsun tiimiesimies Pasi Korhonen kertoo, missä tekoäly on...

Tilaa asiakaskirje