Blogi

Azure DevOps hioo softakehitysprosessin huippuunsa

Syvällisesti softakehityksen koukerot tunteva ja kokenut tekninen projektipäällikkö Risto Aarnio-Toivanen vetää projektia, jossa ohjelmistotalon toimintamallia ja -kulttuuria yhdenmukaistetaan.

Monia teknisiä uudistus- ja muutoshankkeita vetänyt Risto on käyttänyt viimeiset viisi vuotta ketteriä menetelmiä. Hänellä on vankka tietämys siitä, miten Azure DevOpsin työkaluilla ja palveluilla luodaan kehitystyölle kaikkia tiimejä palveleva malli.

Marraskuussa hän aloitti asiakasprojektissa, jossa hän suunnittelee, koordinoi ja seuraa ohjelmistotalon kahdeksan kehitystiimin Azure DevOps -pilvipalvelu- ja kehitysympäristön käyttöönottoa. Jokaisessa tiimissä on kymmenisen henkilöä, mukaan lukien Scrum Master ja Product Owner.

Kun kaikki tiimit alkavat toimia yhteisen Scrum-mallin mukaan Azure DevOpsin avulla, ohjelmistotalo hyötyy nopeammasta ja sujuvammasta kehitysprosessista, paremmasta yhteistyöstä tiimien välillä sekä kyvystä tarjota asiakkaille korkealaatuisia ja aikataulussa valmistuvia tuotteita.

”Azure DevOps tukee täysin Scrum-oppien noudattamista, ja ohjaan tiimejä tekemään Epic, feature-, UserStory- ja task-pohjaista työtä. Oleellinen osa käyttöönottoa on tarjota tiimeille kattava koulutus, jotta he ymmärtävät ohjelmistokehityksen elementit, kuten CI/CD Pipelinet”, toteaa Risto.

Ohjelmistotalossa tahtotila on tehdä it-operaatiosta saumaton kokonaisuus. Siksi jo 12 vuotta teknisenä projektipäällikkönä työskennellyt Risto johtaa myös it-infrastruktuurin uudistusprojektia.

Azure DevOpsin käyttöönotossa pitää panostaa suunnitteluun

Riston mielestä Azure DevOps -projektin onnistumisen ehdoton edellytys on huolellinen suunnittelu. Siihen kannattaa käyttää aikaa, sillä hyvin suunnitellut ja harkitut toimenpiteet projektin alkuvaiheessa varmistavat projektin sujuvan etenemisen.

”Meillä on ollut suunnittelussa mukana eri tiimeissä ja rooleissa toimivia ohjelmistotiimien ammattilaisia, asiantuntijoita ja liiketoiminnan edustajia. On tärkeää varmistaa, että kaikki osapuolet ovat edustettuina ja että heillä on mahdollisuus tuoda esiin omat näkemyksensä”, korostaa Risto.

”Sovimme sisäisistä menettelyistä ja sitoudumme yhteisiin tavoitteisiin sekä pelisääntöihin Scrum-mallin mukaisesti. Jos projektin aikana ilmenee tarvetta muutoksiin, myös ne käsitellään Scrum-mallin mukaisesti,” sanoo Risto.

Pilottiprojektit kenraaliharjoituksineen ovat tärkeitä

Yksi tärkeä osa Riston työtä on suunnitella pilottiprojektit, joissa pieni tiimi testaa uutta menettelyä ja käytäntöä. Yksittäisen pilottiprojektin avulla hiotaan ohjeet ja prosessit sekä varmistetaan niiden toimivuus käytännössä.

Eri vaiheiden tekemiseen menevä aika, vaadittava kokonaisaikataulu ja tarvittavat resurssit täsmentyvät pilotin aikana ja eri workshopeissa. Pilotit voivat olla testipilotteja tai tuotantopilotteja.

”Käytännön testaus antaa todellisen kuvan siitä, miten järjestelmä toimii ja miten se vastaa organisaation tarpeisiin. Havaittujen ongelmien ja haasteiden perusteella voimme tehdä tarvittavia muutoksia ja parannuksia ennen järjestelmän laajempaa käyttöönottoa”, sanoo Risto.

Vanhaa ja uutta ajetaan rinnakkain Azuressa

”Azuressa käyttöönottojen porrastus on erinomainen käytäntö, joka mahdollistaa vanhojen järjestelmien ja Azure-pilvipalvelun rinnakkaisen hyödyntämisen. Siirtoprosessin aikana siirrämme ohjelmistokehityksen toimintoja transformaation eri vaiheissa”, sanoo Risto.

”Tässä prosessissa testaus jää usein liian vähälle huomiolle. Siksi on ensiarvoisen tärkeää varmistaa, että jokainen siirretty osa testataan perusteellisesti ennen kokonaisuuden käyttöönottoa”, korostaa Risto.

Azure DevOps parantaa yhteistyötä ja viestintää merkittävästi

Azure DevOpsin käytön ansiosta tiimien ei tarvitse enää selata useita tietolähteitä tai täydentää tietoja useisiin eri paikkoihin, sillä kaikki tarvittava tieto on saatavilla yhdestä paikasta.

”Olemme päättäneet näyttää ainoastaan viimeisimmän tiedon. Historiatiedot säilyvät taustalla, joten tarvittaessa voimme tarkistaa esimerkiksi jonkin tehtävän kulun”, sanoo Risto.

Jokaiselle tiimille on määritelty kehitysprojektissa oma näkymä Azure DevOpsiin, mikä varmistaa reaaliaikaisen tilannenäkymän projektin etenemisestä.

Projektin alussa tiimiläiset sopivat yhdessä, että projektiin kirjataan vain tarpeelliset tiedot, ja määrittelivät, mitkä tiedot ovat tarpeellisia ja miten ne kirjataan.

”Azure DevOps on erinomainen yhteistyötä ja viestintää tehostava työkalu kehitystiimeille. Sen avulla tiimit voivat helposti jakaa tietoa ja antaa palautetta. Onnistumme kehitystyössä yhdessä”, toteaa Risto.

Kokeneet Azure DevOps projektipäälliköt ja asiantuntijat meiltä

Jos sinulla on esimerkiksi suuri ohjelmistokehitysprojekti, jossa tarvitaan sekä syvällistä teknistä ymmärrystä että kykyä johtaa monimutkaista projektiorganisaatiota…
… tai haluat siirtyä perinteisestä kehitysmallista ketterään kehitykseen…
…tai jos sinulla on hankkeita, joihin liittyy laajoja teknisiä muutoksia, kuten pilvipalveluiden käyttöönotto, kysy meiltä projektipäällikköä!

Nico palvelee usealla paikkakunnalla. Helsingissä sinua auttaa Mona Kukkonen, Oulussa Hannu Kyllönen, Tampereella Kimmo Kolu ja Turussa Tarja Brusila. Ota meihin yhteyttä!

Lue nicolaisten uratarinoita

- 25.4.2024

Johanna Pilsari: ”Osaava ulkoinen konsultti on tervetullut vahvistus”

Pitkän uran it-alalla tehnyt Johanna Pilsari on päässyt katselemaan it-maailmaa molemmilta puolilta pöytää: niin asiakkaan edustajana kuin palveluntarjoajanakin. Johanna siirtyi aikanaan toimittajalta ulkoiseksi konsultiksi, koska...

- 11.12.2023

Kokenut projektijohtaja konsultoi bisnestä muutoksessa

Ron Bossen on nähnyt, kuinka organisaatioissa muutoksen läpivienti on haastavaa ja miten IT:stä on tullut muutokseen pakottava voima. Yksi hänen oman uransa huippuhetkistä oli viiden...

- 8.11.2023

Terveydenhuollon asiakkuudet sekä työn vapaus toivat kokeneen IT-asiantuntijan Nicolle

Tarja Herttuainen on hakenut urallaan laajojen kokonaisuuksien ymmärtämistä – asioiden tarkastelua eri näkökulmista samalla omaa osaamista kasvattamalla. Monipuolisen kokemuspohjan on luonut työ usealla eri työnantajalla...

- 23.10.2023

Harjoittelu kuljetus- ja logistiikkapalveluyrityksessä vei Monalin SAP-uralle

Harjoittelun aika Monali Charlewar kiinnostui siitä, mitä globaalin kuljetus- ja logistiikkapalveluyrityksen taustajärjestelmissä tapahtuu. Se innosti hänet SAP-konsultin urapolulle, jota hän kulkee päättäväisesti eteenpäin. Monali Charlewarilla...

- 23.8.2023

SAP-konsultti nauttii Nicossa työelämän tasapainosta ja jatkuvasta oppimisesta

Työelämän joustavuudesta ja mahdollisuudesta oppia uutta puhutaan paljon ja syystä. Pranav Kulkarnille tämä on tärkeintä ja siksi hän työskentelee Nicossa. Valmistuttuaan maisteriksi Aalto-yliopistosta Pranav Kulkarni...

- 4.8.2023

Scrum Master Mikaelille ihmiset tekevät projektin

Mikael Sibakovilla on vuosien kokemus lukuisista ohjelmistoprojekteista, joita hän on vetänyt perheyrityksessä. HSL:n lipputilihankkeen ohjelmistoprojekti on kuitenkin Mikaelille ensimmäinen kokemuksensa Scrum Masterina. Nicon emoyhtiön Fujitsun...

- 12.7.2023

Taitava Scrum Master otti kahden tiimin vetovastuun globaalissa yrityksessä

Anna Petursson on asunut Suomessa pari vuotta ja hän on työsuhteessa Nicossa. Hän työskentelee parhaillaan Scrum Masterina Metsolla, vuokratyösuhteessa Metso IT:n palveluksessa. Hänen työnsä on...

- 17.3.2023

Sami Ripatti hallitsee arkkitehtuurin ja osaa haastaa toimittajien teknologiaratkaisut

Teknisenä projektipäällikkönä Patentti- ja rekisterihallituksella (PRH) työskentelevän Sami Ripatin on helppo hymyillä, sillä neljän projektin samanaikainen käyttöönotto on sujunut mallikkaasti. Asiakkaat voivat jatkossa maksaa useamman...

- 23.2.2023

Monipuolinen rooli houkutteli kokeneen IT-osaajan Nicolle

Pitkän työuran IT-alalla tehnyt Erja Ladarsi on toista kertaa Nicon palkkalistoilla. Takaisin taloon hänet houkutteli mielenkiintoinen kaksoisrooli sekä Nicon tarjoama toimiva kokonaisuus. Ladarsi on tehnyt...

- 26.1.2023

Haastavat, monimutkaiset ja kansainväliset IT-projektit saavat Mirja Suomen syttymään

Projektijohtaja Mirja Suomi ei epäröi sanoessaan mitkä ovat hänelle mieluisimpia it-hankkeita. ”Haastavat, monimutkaiset, kansainväliset ja minimissään vuoden kestävät projektit ovat mielenkiintoisia, ja niissä voi haastaa...

- 31.10.2022

IT-ammattilainen Eino jäi eläkkeelle, mutta ei malttanut jättää työntekoa – konsultointi Nicolla mahdollistaa töiden jatkumisen

It-alan ammattilainen Eino Uikkanen oli työpaikallaan paitsi arvostettu asiantuntija, myös suuri ihmetyksen aihe. Mies nimittäin nautti työstään niin paljon, että ei malttanut jättää sitä edes...

- 12.10.2022

Kalle Mattila ryhtyi pitkän Nokia-uran jälkeen it-projektipäälliköksi

Uudelleenkouluttautumisen myötä Kalle hyppäsi uuteen rooliin it-projektipäällikkönä ja ihmetteli, miksei tehnyt niin jo aiemmin.

Tilaa asiakaskirje