Blogi

Digiajan projektipäällikön vahvuudet

Digitaalisuus ja tekoäly tulevat yhä vahvemmin mukaan liiketoimintaan erilaisten projektien aiheina, mutta osaavaa projektipäällikköä korvaamaan niistä ei ole. Fujitsun tiimiesimies Pasi Korhonen kertoo, miksi osaava projektipäällikkö on ainutkertaisten projektien onnistumisen avain.

On vaikea kuvitella, että tekoäly tekisi projektisuunnitelmat valmiiksi ja valvoisi projektipäällikön puolesta, että tehtävät tulisivat ajoissa tehdyiksi. Kaiken huipuksi AI esittelisi projektin tuotokset johtoryhmälle koneäänellä. Digitaalisuus, tekoäly ja koneoppiminen ovat tämän päivän kuumia puheenaiheita ja yhä useammassa yrityksessä on ymmärretty, kuinka digitalisaatio on jo muuttanut, tai tulee lähivuosina muuttamaan yritysten kilpailutilannetta. Digitaalisilta palveluilta vaaditaan hyvää toimivuutta, mutta ne eivät ole vielä tulleet mukaan projektitoimintaan. Mielenkiinnolla odotan, että nämä uudet trendit tulevat mukaan projektinhallintaan, mutta sitä odottaessa tarvitsemme edelleen kyvykkäitä projektipäälliköitä johtamaan projektit onnistuneesti maaliin.

Onnistuneet henkilövalinnat ovat tärkein tae projektin onnistumiselle. 

Projektit ovat kertaluonteisia ja projektisuunnitelmat ainutkertaisia. Vaikka uusia menetelmiä ja projektinhallintaohjelmistoja kehitetään ja julkaistaan jatkuvasti, projekti ei etene ilman kyvykkäitä ihmisiä. Tarvitaan kokenut projektipäällikkö, joka pystyy ohjaamaan projektissa toimivia ihmisiä, sekä tekemään tarvittavia päätöksiä haastavissakin tilanteissa saadakseen projektin valmistumaan suunnitellusti. Projekteissa tehdyt päätökset ovat luonteeltaan ainutkertaisia ja vaikuttavat aina projektin lopputulokseen.

Vahva kokemus auttaa keskittymään olennaiseen

Projektipäällikön valinta ei ole aina helppoa, koska vaadittavat taidot ja ominaisuudet vaihtelevat, esimerkiksi projektin koko ja teknologiavalinnat vaikuttavat paljon projektipäällikön valintaan. Projektipäällikön suorittamat sertifikaatit eivät yksin auta viemään projekteja onnistuneesti läpi, vaan tarvitaan erityisesti vankkaa kokemusta aiemmista projekteista ja henkilöiden johtamisesta. Erilaisilla projektipäälliköillä on vahvuutensa, ja siinä on myös Nicon vahvuus. Keskustelen muiden nicolaisten kollegojeni kanssa ja tiedän, että meillä on todella laaja-alaista kokemusta hyvin erilaisten ict-hankkeiden parista ja riveistämme löytyy sopiva kokemustausta projektiin kuin projektiin.

Ihmissuhdetaidot hyvän toiminnan keskiössä

Projektipäällikön tehtävät ovat monipuolisia ja vaativat hyviä ihmissuhdetaitoja sekä laajaa ymmärrystä useista hallittavista osa-alueista. Kokenut projektipäällikkö on nähnyt paljon kehityshankkeita ja osaa siksi tulkita useita muuttujia ja näiden pohjalta tunnistaa erilaisia riskiskenaarioita ennalta. Vaikka projektipäällikkö onkin tärkeässä roolissa projektin onnistumisen kannalta, ei kaikki riipu kuitenkaan pelkästään hänestä, vaan myös hyvästä johtamiskyvystä jolla projektitiimistä saadaan paras toiminta esiin. Merkittävimmät projektin onnistumiseen vaikuttavat johtamiskyvyt ovat resurssien hallinta, kehittymiskyky, tehtävien ja tiedon jakaminen sekä oppiminen aiemmista projekteista.

Digitaalinen projektikulttuuri tuo lisäarvoa ja kilpailukykyä

Digitaalinen vallankumous tuo suuria mahdollisuuksia tuottavuuden parantamiseen ja palvelujen kehittämiseen, mutta myös haasteita ja epävarmoja näkymiä. Yritykset ymmärtävät digitalisaation muuttavan yritysten kilpailutilannetta ja digitaalisilta palveluilta vaaditaan hyvää toimivuutta. Hyvä projektiosaaminen parantaa organisaatioiden kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla. Sen vuoksi on tärkeää, että organisaatiolla on yhtenäinen tapa tehdä projekteja, joissa kehitetään uusia hienoja digitaalisia palveluja kuluttajille tai yrityksille. Oikein rakennettu projektikulttuuri kykenee tuottamaan todellista arvoa digitaaliselle liiketoiminnalle.

Kirjoittaja on Pasi Korhonen, hän toimii tiimiesimiehenä Fujitsu-konsernissa.

Lue seuraavaksi

- 17.6.2020

Strateginen PMO jalkauttaa strategian onnistuneesti

Kuinka Carunan strateginen PMO toimii organisaation strategian jalkautuksen keskeisenä osana? Nicon Nina Lukkarin haastattelussa Mika Rossi kertoo haastattelussaan tarkemmin, kuinka rakentaa strategiaa tukeva PMO, ja...

Tilaa asiakaskirje