Blogi

Digitaalisen aikakauden projektipäällikön voimavarat

Tekoäly (AI) tunkeutuu väistämättä yhä syvemmälle liiketoiminnan ytimeen ja siitä on tulossa keskeinen työkalu erilaisten projektien hallinnassa. Fujitsun tiimiesimies Pasi Korhonen kertoo, missä tekoäly on hyvä ja miksi osaava projektipäällikkö näyttelee edelleen pääroolia projektien onnistumisessa.

Tekoäly (AI) on noussut vallankumoukselliseksi voimaksi monilla eri aloilla, mukaan lukien projektiliiketoiminta. Sen kyky analysoida suuria tietomääriä, tunnistaa kaavoja ja ennustaa tulevia tapahtumia tekee siitä korvaamattoman työkalun projektien suunnittelussa, hallinnassa ja toteutuksessa.

Yksi tekoälyn tärkeimmistä eduista projektiliiketoiminnassa on sen kyky tehostaa päätöksentekoa. Tekoälypohjaiset järjestelmät voivat analysoida valtavia määriä tietoa nopeasti ja tarkasti, tarjoten arvokasta tietoa päätöksenteon tueksi. Tämä auttaa projektijohtajia tekemään perustellumpia ja parempia päätöksiä, mikä puolestaan johtaa projektin tehokkaampaan hallintaan ja parempaan menestykseen.

Toinen tärkeä etu on tekoälyn kyky ennustaa riskejä ja mahdollisuuksia. Analysoimalla historiallisia tietoja ja tunnistamalla kaavoja tekoäly voi auttaa projektijohtajia tunnistamaan mahdolliset ongelmat tai pullonkaulat ennakkoon. Tämä antaa heille mahdollisuuden ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin riskien minimoimiseksi ja mahdollisuuksien maksimoimiseksi.

Lisäksi tekoäly voi parantaa projektien resurssienhallintaa. Se voi auttaa optimoimaan resurssien käytön ennustamalla kysyntää ja tarjontaa, tunnistamalla tehottomuuksia ja ehdottamalla parempia resurssien jakelutapoja. Tämä voi auttaa yrityksiä säästämään aikaa ja rahaa samalla kun parannetaan projektien tuottavuutta ja tuloksia.

MENESTYKSEKÄS HENKILÖVALINTA: AVAIN PROJEKTIN ONNISTUMISEEN

Vaikka tekoäly on tulossa mukaan eri osa-alueilla onnistuneet henkilövalinnat ovat projektiin suunnattavan luottamuksen ja resurssien tärkein tae. Projektit ovat ainutlaatuisia ja vaativat ainutkertaisia suunnitelmia ja päätöksiä. Vaikka projektinhallinnan työkalut ja menetelmät kehittyvät, projektit eivät etene ilman taitavia ja kokeneita ammattilaisia, jotka kykenevät ohjaamaan tiimiä ja tekemään vaikeitakin ratkaisuja projektin eri vaiheissa.

VAHVA KOKEMUS JA IHMISSUHDETAIDOT AUTTAA KESKITTYMÄÄN OLENNAISEEN

Vahva kokemus ja monipuoliset taidot ovat avainasemassa projektipäällikön valinnassa. Erilaisilla projekteilla ja teknologioilla on omat vaatimuksensa, joten kokemuksen merkitys korostuu. Sertifikaatit voivat tuoda lisäarvoa, mutta käytännön kokemus ja kyky soveltaa oppimaansa ovat ratkaisevia tekijöitä onnistumisen kannalta.

Ihmissuhdetaitojen merkitys korostuu entisestään projektipäällikön roolissa. Projektin menestys riippuu paljolti tiimityön laadusta ja kyvystä kommunikoida erilaisten sidosryhmien kanssa. Kokenut projektipäällikkö osaa tulkita monimutkaisia tilanteita ja tunnistaa riskejä, mikä on olennaista projektin suunnittelussa ja toteutuksessa.

DIGITAALINEN PROJEKTIKULTTUURI: LISÄARVOA JA KILPAILUKYKYÄ

Yhteenvetona voidaan todeta, että tekoälyn hyödyntäminen projektiliiketoiminnassa tarjoaa lukuisia etuja, kuten tehokkaamman päätöksenteon, riskien ennustamisen ja resurssienhallinnan parantamisen. Yritykset, jotka omaksuvat tekoälyn osaksi projektien hallintaprosessejaan, voivat saavuttaa kilpailuetua ja menestyä dynaamisessa liiketoimintaympäristössä.

Lopuksi, digitaalinen projektikulttuuri tuo lisäarvoa organisaatiolle kilpailukyvyn parantamisessa. Hyvin johdettu projektikulttuuri edistää innovaatioita ja tuottaa arvoa digitaaliselle liiketoiminnalle. On tärkeää, että organisaatioilla on yhtenäinen lähestymistapa projekteihin, jotta ne voivat menestyä digitaalisessa murroksessa.

Näiden seikkojen valossa on selvää, että vaikka teknologia kehittyy ja muuttaa tapaa, jolla teemme liiketoimintaa, osaavalle ja kokeneelle projektipäällikölle on aina tarvetta varmistamaan projektien menestyksekäs toteutus.

Kirjoittaja on Pasi Korhonen, hän toimii tiimiesimiehenä Fujitsu-konsernissa.

Tarvitsetko projektipäällikköä? Ota yhteyttä Mona Kukkoseen, +358 (0)50 306 3704 tai mona.kukkonen@fujitsu.com

Lue seuraavaksi

- 7.5.2024

Rekrytointikumppanuus Nicon kanssa on ylittänyt Telesten odotukset

Teleste on 500 ihmistä, kolmella paikkakunnalla Suomessa työllistävä IT-yritys, jolla on satoja kansainvälisiä osaajia on myös ympäri maailman. Sen tunnetuimpia tuotteita ovat joukkoliikennevälineiden ja -pysäkkien...

- 6.5.2024

GuruTori on vuorovaikutteinen asiantuntijapooli

Kun uuden IT-alan osaajan tarve herää yrityksessä, rekrytointiprosessin käynnistäminen voi tuntua liian pitkältä ja raskaalta. Sen sijaan voi tuntua helpommalta kysyä tutuilta, tunteeko kukaan sopivaa...

- 25.4.2024

Johanna Pilsari: ”Osaava ulkoinen konsultti on tervetullut vahvistus”

Pitkän uran it-alalla tehnyt Johanna Pilsari on päässyt katselemaan it-maailmaa molemmilta puolilta pöytää: niin asiakkaan edustajana kuin palveluntarjoajanakin. Johanna siirtyi aikanaan toimittajalta ulkoiseksi konsultiksi, koska...

- 12.4.2024

Henkilöstövuokraus – joustava tapa täydentää it-osaamista

Suomen Pankin 15.3. julkaiseman ennusteen mukaan Suomen talouden taantuman pohja on jo saavutettu, ja kasvun odotetaan alkavan tämän vuoden aikana. Tämä on mieluinen uutinen, joka...

- 8.4.2024

Mobiiliratkaisu digitalisoi hoitotyötä – Antero Vänskä veti kehitysprojektin maaliin

Mobiilisovellukset ovat nousseet tärkeään asemaan terveydenhuollossa. Antero Vänskä veti projektin, jossa hoitotyössä auttavasta Mobi-ratkaisusta kehitettiin versio 2.0. Moni meistä on saattanut hämmästellä, kun hoitaja kesken...

- 14.3.2024

Tunnetko projektien KPI-mittarit? Toivottavasti kyllä!

Projektien toteutustavat vaihtelevat, ja siksi organisaatioiden on tärkeää tunnistaa omalle toiminnalleen olennaisimmat mittarit ja seurattavat parametrit. Useimmat organisaatiot käyttävät joitakin arviointimenetelmiä projektien onnistumisen seuraamiseen. Projektityön...

- 28.2.2024

Azure DevOps hioo softakehitysprosessin huippuunsa

Syvällisesti softakehityksen koukerot tunteva ja kokenut tekninen projektipäällikkö Risto Aarnio-Toivanen vetää projektia, jossa ohjelmistotalon toimintamallia ja -kulttuuria yhdenmukaistetaan. Monia teknisiä uudistus- ja muutoshankkeita vetänyt Risto...

- 27.2.2024

Työhaastattelu – Ensitreffit tulevan työnantajasi kanssa?

Muistatko sen jännityksen vatsanpohjassa, kun kävelit ensimmäisille treffeille? Sama tunne voi hiipiä esiin, kun astut asiakkaan luo haastatteluun. Molemmissa tilanteissa tavoite on sama: luoda hyvä...

- 26.2.2024

Huono rekrytointikokemus ei unohdu koskaan

Seurasin läheltä, kuinka koulunsa kohta päättävän nuoren työnhaku sujui. Hakemusprosessi toisensa jälkeen tuotti hänelle valtavan pettymyksen. Huono kommunikaatio ja välinpitämättömyys jättivät ikuisen jäljen nuoren mieleen....

- 14.2.2024

It-ala 2024 rekrytoijan silmin!

Vuoden 2023 jälkipuolisko oli täysin poikkeuksellinen it-alan rekrytointimarkkinoilla. Taantuman myötä kovan tason osaajia vapautui projekteista markkinoille, samalla kun useat yritykset aloittivat isoja YT-neuvotteluja. Kilpailu uusista...

- 29.1.2024

IT-osaaminen 2024: AI-kyvykkyyden rakentaminen on strateginen menestystekijä

Yritysten kasvava kiinnostus ja panostukset tekoälyyn osoittavat, että teknologia luo lisäarvoa eri toimialoilla. Myös julkiset organisaatiot tutkivat, miten tekoälyä voitaisiin hyödyntää. Onkin kriittistä valita oikeat...

- 11.12.2023

Kokenut projektijohtaja konsultoi bisnestä muutoksessa

Ron Bossen on nähnyt, kuinka organisaatioissa muutoksen läpivienti on haastavaa ja miten IT:stä on tullut muutokseen pakottava voima. Yksi hänen oman uransa huippuhetkistä oli viiden...

Tilaa asiakaskirje