Blogi

Nico on turvallinen IT-asiantuntijoiden vuokrausyritys

Nico on asiakkailleen halutuin kumppani IT-asiantuntijoiden vuokrauksessa, joka varmistaa onnistumisen luotettavan ja ammattimaisen toimintansa avulla.

Erilaiset turvallisuushaasteet toimintaympäristössä ovat lisääntyneet. Monet asiakkaistamme ovat kiinnostavia kohteita ulkopuolisille toimijoille. Organisaatiot ovatkin kiinnittäneet entistä enemmän huomioita kokonaisturvallisuuden ja liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseen.

Osa kokonaisturvallisuutta on huolellinen kumppaneiden valinta niin organisaatio- kuin henkilötasolla. Haluamme henkilöstövuokrausalan yrityksenä kantaa vastuumme niin, että asiakas voi luottaa meihin ja meidän tarjoamiin asiantuntijoihin. Asiakkaamme osaavat pyytää IT-asiantuntijoiden vuokrauspalveluiden toimittajilta turvallisuuteen liittyviä sopimuspykäliä sen varmistamiseksi. Me tarjoammekin heille ammatillisesti osaavia ja luottamuksen arvoisia henkilöitä, jotka ymmärtävät asiakkaamme turvallisuusnäkökulmat.

Ymmärrämme, että meidän tehtävämme on osaltamme taata asiakkaiden liiketoiminnan vaatimustenmukaisuus, luottamuksellisuus ja jatkuvuus. Vastaamme siitä, että asiakkaalle työllistyvät henkilöt ovat tietoisia asiakkaiden kaikista käytännöistä ja ovat luottamuksen arvoisia niin, että asiakkaan henkilöstö, informaatio, toimitilat, tietojärjestelmät ja muu toiminta ei vaarannu.

Asiakkaillamme aloittaville asiantuntijoille on perehdytetty tietoturvan ja -suojan hyvät käytännöt. Tietoisuus luodaan säännöllisin koulutuksin ja ajankohtaisin tietoiskuin tärkeistä teemoista sekä perehdyttämällä heidät kunkin asiakkaan omiin tietoturvakäytäntöihin. Toimintatapamme ulottuvat Nicon omasta henkilökunnasta myös alihankkijoidemme asiantuntijoihin.

Nicon resursoivat henkilöt ovat IT-alan kokeneita osaajia, joilla on pitkä kokemus useista asiakasorganisaatioista. Tämä osaltaan varmistaa sen, että valitut henkilöt ovat osaavia ja sopivat myös toimintatavoiltaan ja persooniltaan kohdeyritykseen. Monilla asiakasorganisaatioilla on tarve lainsäädännön ja omien asiakkaidensa myötä erilaisiin vaatimustenmukaisuuksiin. Näistä poikkeaminen voi aiheuttaa merkittävää taloudellista tai vaikkapa mainehaittaa.

Me Nicossa teemme omille työntekijöillemme turvallisuusselvityksen ja käytämme vastuullisia kumppaneita. Varmistamme myös kumppaneiden yhteensopivuuden ja ammattimaisuuden henkilötasolla sekä sen, että he tuntevat turvallisuuteen liittyvät käytännöt meillä ja asiakkaillamme. Jos asiakkaalla on yhteiskunnallisesti tai liiketoiminnallisesti merkittävää suojattavaa toimintaa, on heillä oikeus tehdä alihankkijoiden henkilöistä turvallisuusselvitys.

Asiakkaille haaste on myöskin se, ymmärtävätkö ulkoiset IT-konsultit heidän toimintaansa ja ovatko konsultit tietoisia kaikista odotuksista asiakkaan suunnasta. Nicossa tähän pyritään vastaamaan asiakaskohtaisin perehdytyksin. Asiakaskohtainen perehdytys sisältöineen sovitaan aina etukäteen asiakkaan kanssa ja asiakkaan on mahdollisuus tuoda mukaan heille tärkeät turvallisuusasiat kuten code of conduct, tietoturvaohjeistus tai ulkoisen yrityssertifikaatin vaatimukset. Usein vaatimukset kattavat koko asiakkaan toimitusketjun, jonka osana olemme. Kannamme vastuumme ylpeydellä osana tätä ketjua.

Nicon omat odotukset alihankkijoilta ylittävät tilaajavastuulain asettamat vaatimukset, jonka lisäksi heidän on täytettävä asiakkaidemme vaatimukset. Näillä tekijöillä syntyy luottamuksellinen ja onnistunut kumppanuus IT-asiantuntijavuokrausyrityksen ja asiakkaiden välillä.

Juha Hyvärinen

Lue lisää resursointikumppanuudesta täältä, tai ota suoraan yhteyttä, p. +358 (0)29 302302 tai sales@nico.fi

Lue seuraavaksi

- 8.11.2023

Kriittinen osaaja lähtee, mutta tuliko pomolta rekrykielto?

IT-alan osaajamarkkinoilla on nyt enemmän ammattilaisia kuin koskaan aiemmin, ja monet yritykset ovat jäädyttäneet tai harkitsevat rekrytointikieltoja. Tämä laittaa liiketoiminnan johtajat pohtimaan päätöksen seurauksia. Kun...

- 24.5.2023

Vuokrattu IT-ammattilainen voi olla timantti, joka tekee työnsä projektissa ja kehittää samalla organisaatiotasi

Kun yritykseen vuokrataan ulkopuolelta uusi henkilö, tavoite on aina löytää tehtävään sopiva huipputyyppi. Mutta miksi tyytyä tähän, kun voi olla mahdollista löytää ammattilainen, joka varsinaisen...

- 2.6.2022

Kovan luokan osaamista joustavasti IT-asiantuntijavuokrauksella

IT-projektissa tarvittavaa osaamista ei ole usein mahdollista löytää ainakaan nopealla aikataululla, mutta tietoturvagurut ja monet muut IT-asiantuntijat voi vuokrata joustavasti Nicolta. IT-konsultti Jari Weckman on...

- 16.2.2022

Ratkaise IT-osaajatarpeesi joustavasti ja nopeasti vuokrauksella

Kun IT-osaajien löytäminen joko olemassa olevien palveluiden pyörittämiseen tai liiketoiminnan kehittämiseen on muodostunut pullonkaulaksi, vuokraus voi olla nopea tapa ratkaista ongelma. Nico on tunnettu suorahaku-...

- 25.2.2021

Valtori sai kokeneen it – projektipäällikön vetämään etäkäyttöpalvelun rakentamista

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus eli Valtori sai Nicon kautta projektiinsa kokeneen it-projektipäällikön huolehtimaan Suomen suurimman etäkäyttöpalvelun kehitysprojektista. Projektina etäkäyttöratkaisu valtion virastoille Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus...

- 8.6.2020

Viisas toimii silloin, kun muut painavat paniikkinappulaa – asiantuntijavuokrauksen vinkit yritysten uuteen arkeen

Kun monet yritykset ovat laittaneet jäihin ison osan kehitystehtävistään ja pakollisetkin työt hoidetaan poikkeustilassa, ei uusien ihmisten rekrytointi välttämättä ole prioriteettilistan korkeimmalla sijalla. Kuitenkin korona-ajan...

Tilaa asiakaskirje