Blogi

Nico on turvallinen IT-asiantuntijoiden vuokrausyritys

Nico on asiakkailleen halutuin kumppani IT-asiantuntijoiden vuokrauksessa, joka varmistaa onnistumisen luotettavan ja ammattimaisen toimintansa avulla.

Erilaiset turvallisuushaasteet toimintaympäristössä ovat lisääntyneet. Monet asiakkaistamme ovat kiinnostavia kohteita ulkopuolisille toimijoille. Organisaatiot ovatkin kiinnittäneet entistä enemmän huomioita kokonaisturvallisuuden ja liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseen.

Osa kokonaisturvallisuutta on huolellinen kumppaneiden valinta niin organisaatio- kuin henkilötasolla. Haluamme henkilöstövuokrausalan yrityksenä kantaa vastuumme niin, että asiakas voi luottaa meihin ja meidän tarjoamiin asiantuntijoihin. Asiakkaamme osaavat pyytää IT-asiantuntijoiden vuokrauspalveluiden toimittajilta turvallisuuteen liittyviä sopimuspykäliä sen varmistamiseksi. Me tarjoammekin heille ammatillisesti osaavia ja luottamuksen arvoisia henkilöitä, jotka ymmärtävät asiakkaamme turvallisuusnäkökulmat.

Ymmärrämme, että meidän tehtävämme on osaltamme taata asiakkaiden liiketoiminnan vaatimustenmukaisuus, luottamuksellisuus ja jatkuvuus. Vastaamme siitä, että asiakkaalle työllistyvät henkilöt ovat tietoisia asiakkaiden kaikista käytännöistä ja ovat luottamuksen arvoisia niin, että asiakkaan henkilöstö, informaatio, toimitilat, tietojärjestelmät ja muu toiminta ei vaarannu.

Asiakkaillamme aloittaville asiantuntijoille on perehdytetty tietoturvan ja -suojan hyvät käytännöt. Tietoisuus luodaan säännöllisin koulutuksin ja ajankohtaisin tietoiskuin tärkeistä teemoista sekä perehdyttämällä heidät kunkin asiakkaan omiin tietoturvakäytäntöihin. Toimintatapamme ulottuvat Nicon omasta henkilökunnasta myös alihankkijoidemme asiantuntijoihin.

Nicon resursoivat henkilöt ovat IT-alan kokeneita osaajia, joilla on pitkä kokemus useista asiakasorganisaatioista. Tämä osaltaan varmistaa sen, että valitut henkilöt ovat osaavia ja sopivat myös toimintatavoiltaan ja persooniltaan kohdeyritykseen. Monilla asiakasorganisaatioilla on tarve lainsäädännön ja omien asiakkaidensa myötä erilaisiin vaatimustenmukaisuuksiin. Näistä poikkeaminen voi aiheuttaa merkittävää taloudellista tai vaikkapa mainehaittaa.

Me Nicossa teemme omille työntekijöillemme turvallisuusselvityksen ja käytämme vastuullisia kumppaneita. Varmistamme myös kumppaneiden yhteensopivuuden ja ammattimaisuuden henkilötasolla sekä sen, että he tuntevat turvallisuuteen liittyvät käytännöt meillä ja asiakkaillamme. Jos asiakkaalla on yhteiskunnallisesti tai liiketoiminnallisesti merkittävää suojattavaa toimintaa, on heillä oikeus tehdä alihankkijoiden henkilöistä turvallisuusselvitys.

Asiakkaille haaste on myöskin se, ymmärtävätkö ulkoiset IT-konsultit heidän toimintaansa ja ovatko konsultit tietoisia kaikista odotuksista asiakkaan suunnasta. Nicossa tähän pyritään vastaamaan asiakaskohtaisin perehdytyksin. Asiakaskohtainen perehdytys sisältöineen sovitaan aina etukäteen asiakkaan kanssa ja asiakkaan on mahdollisuus tuoda mukaan heille tärkeät turvallisuusasiat kuten code of conduct, tietoturvaohjeistus tai ulkoisen yrityssertifikaatin vaatimukset. Usein vaatimukset kattavat koko asiakkaan toimitusketjun, jonka osana olemme. Kannamme vastuumme ylpeydellä osana tätä ketjua.

Nicon omat odotukset alihankkijoilta ylittävät tilaajavastuulain asettamat vaatimukset, jonka lisäksi heidän on täytettävä asiakkaidemme vaatimukset. Näillä tekijöillä syntyy luottamuksellinen ja onnistunut kumppanuus IT-asiantuntijavuokrausyrityksen ja asiakkaiden välillä.

Juha Hyvärinen

Lue lisää resursointikumppanuudesta täältä, tai ota suoraan yhteyttä, p. +358 (0)29 302302 tai sales@nico.fi

- 26.1.2023

Haastavat, monimutkaiset ja kansainväliset IT-projektit saavat Mirja Suomen syttymään

Projektijohtaja Mirja Suomi ei epäröi sanoessaan mitkä ovat hänelle mieluisimpia it-hankkeita. ”Haastavat, monimutkaiset, kansainväliset ja minimissään vuoden kestävät projektit ovat mielenkiintoisia, ja niissä voi haastaa...

- 21.11.2022

Yrittäjä – nyt kannattaa varmistaa, että YEL-työtulosi on ajan tasalla

Paraikaa eduskunnan valiokuntakäsittelyssä olevan yrittäjän eläkelain (YEL) uudistuksen on tarkoitus astua voimaan 2023 alusta. Kun varmistat ennen vuodenvaihdetta työtulosi oikean tason, tiedät ensi vuoden eläkemaksun...

- 14.11.2022

Jokainen hanke kehittää it-ammattilaisen osaamista – Pääset isoihin asiakasprojekteihin, kun panostat myös sertifiointiin

Totta. It-alan osaajilla on kysyntää ja mitä enemmän sinulla on näyttöä osaamisesta, sitä paremmat mahdollisuudet sinulla on saada haluamiasi töitä ja päästä mukaan haastavampiin asiakasprojekteihin....

Tilaa asiakaskirje