Blogi

Vastuullisuus on vahvasti agendallamme, kun laajennamme alihankkijaverkostoamme

Nicossa vastuullisuus on olennainen osa strategista toimintaa ja päätöksentekoa. Siksi vaadimme myös alihankkijaverkostoamme sitoutumaan vastuullisuuteen.

Nicon alihankkijakumppanina saatat tuntea, että vastuullisuus on haaste, johon vain suuremmat organisaatiot voivat vastata. Tosiasia kuitenkin on, että yritys kuin yritys voi saada kilpailuetua markkinoilla, kun se toimii ja pystyy osoittamaan toimivansa vastuullisesti liiketoiminnassaan.

Uudet kulutustottumukset, ympäristötietoisuus, lainsäädäntö ja kustannusten alentamispaineet asettavat uusia haasteita kaikille yrityksille. Esimerkiksi näistä syistä vastuullisuudesta on tullut globaali trendi, jonka painoarvo kasvaa koko ajan yritysmaailmassa.

Kestävien käytäntöjen omaksuminen voi parantaa yrityksen taloudellista suorituskykyä ja brändin mainetta sekä vähentää ympäristövaikutuksia. Vastuullisuus voi myös olla rahanarvoinen asia, sillä se voi vaikuttaa riskienhallintakykyyn, rahoituksen saamiseen ja asiakkuuksiin sekä pääsyyn osaksi kilpailutuksia.

Vastuullisuusasiat ovat aina olleet meidän ja kumppaniemme välisissä sopimuksissa, mutta antaaksemme asialle vieläkin enemmän painoarvoa, vastuullisuudesta on sopimuksessa oma liitteensä, jossa esiteltyihin asioihin jokainen alihankkijakumppanimme sopimuksellisesti sitoutuu.

Vastuullisuuden viisi avainaluetta

Nicon, joka on osa Fujitsua, vastuullisten hankintojen peruskirjassa (liite) on listattu viisi avainaluetta, joihin jokaisen kumppanin tulisi keskittyä kestävän kehityksen edistämiseksi: työvoima, terveys ja turvallisuus, ympäristö, liiketoimintaetiikka ja vaatimustenmukaisuuden hallinta.

Peruskirjassa varmistetaan, että työntekijöitäsi kohdellaan oikeudenmukaisesti, heille maksetaan asianmukaisesti ja heille tarjotaan turvallinen työympäristö. Tähän sisältyy kansainvälisten ihmisoikeuslakien noudattaminen ja pakkotyön tai lapsityövoiman käyttämättä jättäminen. Työntekijöilläsi tulee myös olla vapaus liittyä ammattijärjestöön ilman pelkoa syrjinnästä tai häirinnästä.

Terveys ja turvallisuus ovat toinen avainalue. Kumppaneillamme tulee olla käytössä prosessit turvallisuusriskien tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi ja työntekijöiden kouluttamiseksi heidän työhönsä liittyvistä riskeistä. Hätätilannesuunnitelmat ja -menettelyt pitää olla luotu ja niitä pitää säännöllisesti testata.

Alihankkijoidemme tulisi pyrkiä vähentämään vaikutustaan ​​ympäristöön ottamalla käyttöön ekologisesti kestäviä käytäntöjä. Tämä voi sisältää energiankulutuksen vähentämisen, jätteen minimoimisen ja kestävien materiaalien käytön.

Eettinen liiketoiminta on tärkeää kaikille yrityksille. Tämä tarkoittaa avointa, rehellistä ja lainmukaista toimintaa sekä eturistiriitojen välttämistä. Alihankkijoidemme tulee myös varmistaa, että he noudattavat kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä, eivätkä sorru lahjontaan tai korruptioon.

Lopuksi on tärkeää, että käytössä on johtamisjärjestelmä, jonka avulla hallinnoidaan, mitataan ja jatkuvasti kehitetään vastuullista toimintaa. Tähän sisältyy vastuullisuuteen liittyvien asioiden säännöllinen tarkastelu ja raportoiminen sekä parannusten tekeminen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kestävyys on ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta tärkeä asia. Se tukee meidän ja alihankkijaverkostomme yritysten toiminnan kehittämistä ja menestystä. Lista vaatimuksista saattaa tuntua pitkältä, mutta monet vastuullisuusasiat hoidetaan Suomessa hyvin.

Tutustu Fujitsun globaaliin Procurement Charter -dokumenttiin täällä. Tämä dokumentti allekirjoitetaan kaikkien yritysten kanssa, jotka hyväksytään Fujitsun/Nicon 3PDD-prosessissa (3rd party due diligence -tarkistus) toimittajiksi.

Heräsikö kysymyksiä vastuullisuudesta? Ota yhteyttä Heidi Hänninen. Heidi edustaa Nicoa Fujitsu Suomen Responsible Business -johtoryhmässä.

- 5.6.2023

Freelancer tai it-alan yrittäjä, onko sinulla myynnin lisäkanavia uusiin toimeksiantoihin?

Työn luonne muuttaa muotoaan – trendi on, että yhä useammat yritykset haluavat vuokrata asiantuntijoita tai asiantuntijatiimejä suuriinkin hankkeisiin. Varsinkin tällä hetkellä monet yritykset suosivat rekrytoinnin...

- 24.5.2023

Vastuullisuus ei ole vain sanahelinää vaan arkista tekemistä!

Liiketoiminnan vastuullisuuden merkitys kasvaa koko ajan ja siitä voidaan valjastaa merkittävä kilpailuedun lähde myös IT-alalla, sillä yhä useampi yritys, sijoittaja ja asiakas asettaa vastuullisesti toimivat...

- 24.5.2023

Vuokrattu IT-ammattilainen voi olla timantti, joka tekee työnsä projektissa ja kehittää samalla organisaatiotasi

Kun yritykseen vuokrataan ulkopuolelta uusi henkilö, tavoite on aina löytää tehtävään sopiva huipputyyppi. Mutta miksi tyytyä tähän, kun voi olla mahdollista löytää ammattilainen, joka varsinaisen...

Tilaa asiakaskirje