Blogi

Vaikka IT-osaajia on enemmän tarjolla, rekrytoinnissa on silti oltava huolellinen

Tarmo Antila – Nico

Viime vuosina on käyty kovaa kilpailua IT-osaajista, houkuttelemalla heitä palkan lisäksi erilaisilla työsuhde-etuuksilla. Tämä strategia on osoittautunut perustelluksi ratkaisuksi, sillä kilpailukyvyn parantaminen ja liiketoiminnan kehittäminen ilman vankkaa IT-infrastruktuuria ja -osaamista on harvoin realistista.

Yllättäen kesän aikana yhä useampi IT-osaaja on tullut työmarkkinoille. Tämä herättää kysymyksen siitä, onko IT-ammattilaisten löytäminen helpottunut vai onko tilanne kenties monimutkaisempi? Miten näiden ammattilaisten osaaminen ja kokemus vastaavat yritysten eniten tarvitsemia taitoja ja resursseja?

Vaikka päteviä IT-osaajia on enemmän vapaana, sopivan henkilön hakuun kannattaa aina syventyä huolella, eikä valintaprosessissa kannata oikaista. Henkilö, jolla on oikeanlaiset taidot ja kokemus, auttaa organisaatiota kehittymään sekä tuottamaan innovatiivisia ratkaisuja.

IT-osaajien arvioinnissa tarvitaan teknistä ymmärrystä

Laaja ja monipuolinen IT-ala kehittyy nopeasti ja menestyäkseen alalla on tärkeää olla aito kiinnostus ja intohimo teknologiaan sekä jatkuvaan oppimiseen. Tämä ei koske vain alan ammattilaisia, vaan myös IT-rekrytoijia.

Teknologisen osaamisen perusteellinen arviointi on keskeistä oikeiden ehdokkaiden valinnassa. Tekninen kyvykkyys ja vaadittavien taitotasojen hallinta ovat ratkaisevia tekijöitä, jotka vaikuttavat suoraan työn laatuun ja onnistumiseen. Ero hyvän ja keskinkertaisen työntekijän suorituksessa korostuu erityisesti vaativissa tehtävissä.

IT-rooleissa vaadittava osaaminen vaihtelee huomattavasti sen mukaan, minkä tyyppiseen rooliin henkilöä haetaan. Ohjelmistokehittäjät tarvitsevat erilaista teknologiaosaamista verrattuna tietoturva-asiantuntijoihin tai tietokanta-ammattilaisiin. Lisäksi erilaiset pätevyydet ja sertifikaatit voivat olla välttämättömiä riippuen siitä, minkälaisiin projekteihin tai tehtäviin henkilö osallistuu.

Monet IT-ammattilaiset esittelevät teknisiä taitojaan henkilökohtaisten projektien kautta tai julkaisemalla avointa lähdekoodia. Tällaisten taitojen arviointi vaatii kykyä tunnistaa työn laatu ja sen relevanssi. Tämä ymmärrys on tärkeää erityisesti silloin, kun arvioidaan, miten hyvin ehdokkaan taidot soveltuvat käytännön työtehtäviin.

Kandidaattien vertaaminen on usein haastavaa, sillä IT-rooleissa ei aina ole yhtenäisiä tehtävänimikkeitä tai selkeitä kuvauksia. Saman nimikkeen alla voi piillä erilaisia vastuita ja taitoja. Jos rekrytoi satunnaisesti on yleensä hyvin vaikeaa muodostaa yhtenäistä arviointikriteeristöä ehdokkaiden taitojen ja kokemuksen vertailuun.

Pyrimme aina saamaan kattavan käsityksen hakijan osaamisesta ainakin CV:n, hakemuksen ja haastattelun avulla. Varmistamme, että kaikki tarvittava ja luotettava tieto on käytettävissämme ennen kuin valitsemme asiakkaallemme esiteltävät kandidaatit. Arvioimme myös mm. sosiaaliset taidot, sopivuuden asiakasyrityksen kulttuuriin ja työyhteisöön. Tarvittaessa käytämme myös henkilöarviointiapua.

It-alan syvällinen ymmärrys tuottaa onnistuneita henkilövalintoja

Emme tiedä, onko IT-osaajien parempi saatavuus tilapäinen ilmiö vai pidempiaikainen trendi. Edelleen etenkin erityisasiantuntijat voivat olla harvassa. Oli niin tai näin, meillä on laajat verkostot ja tietokannat, joissa on IT-ammattilaisia, mukaan lukien passiiviset ehdokkaat, jotka eivät ehkä etsi aktiivisesti uusia mahdollisuuksia. Tämä laajempi osaajaverkosto on sinulle mahdollisuus löytää kanssamme aina paras IT-osaaja.

Kun markkinoilla tuntuu olevan runsaasti uusia, tehtäviin sopivia IT-ammattilaisia, syntyy helposti kuva, että rekrytointi on aiempaa nopeampaa ja riskittömämpää. Runsauden vuoksi rekrytointiprosessi voi kuitenkin helposti venyä ja vaatia paljon aikaa ja resursseja. Myöskään kyvykkyyksien tai taitojen arviointi ole yhtään helpompaa kuin muulloinkaan.

Toimimme rekrytoinneissa aina Henkilöstöala HELA ry:n ja Fujitsu-konsernin vastuullisuusperiaatteiden mukaisesti. Tarkastamme henkilön työnhaussa esittämien tietojen aitouden ja luotettavuuden. Taustaselvityksien avulla voimme välttää monia riskejä ja saada selville esimerkiksi sen, että henkilö on perustanut yrityksen peittääkseen luottokelvottomuutensa.

Olemme hyvin perillä toimialan trendeistä, palkkatasoista ja osaajamarkkinoista. Tämä on iso etu asiakkaillemme, sillä voimme heti arvioida, ovatko työtarjouksesi kilpailukykyisiä ja houkuttelevia huipputekijöille.

Yhteistyö IT-alan tuntevien rekrytointikonsulttiemme kanssa nopeuttaa rekrytointeja ja auttaa vähentämään riskejä huonojen rekrytointipäätösten tekemisessä. Väärät päätökset saattavat nimittäin johtaa vaihtuvuuteen ja kasvaneisiin välittömiin sekä välillisiin kustannuksiin.

Yhteenvetona voin todeta, että luottaessasi meihin IT-osaajavalinnoissa saat vastinetta rahoillesi teknisestä asiantuntemuksestamme, laajoista osaajaverkostoista, tehokkuudesta, luotettavuudesta, markkinatietämyksestä ja kyvystämme löytää IT-erikoisosaajia. Löydät IT-osaajat nopeammin, samalla kun minimoimme rekrytointiprosessiin liittyvät riskit.

Kerromme mielellämme lisää siitä, miten IT-alan osaajavalinnoissa onnistutaan.

Ota yhteyttä:

+358 (0)500 447 024
tarmo.antila@fujitsu.com

Lue lisää it-resursoinnista

- 6.5.2024

GuruTori on vuorovaikutteinen asiantuntijapooli

Kun uuden IT-alan osaajan tarve herää yrityksessä, rekrytointiprosessin käynnistäminen voi tuntua liian pitkältä ja raskaalta. Sen sijaan voi tuntua helpommalta kysyä tutuilta, tunteeko kukaan sopivaa...

- 25.8.2022

Takaa IT-osaamisen riittävyys resursointikumppanuudella

Resursointikumppanuus Nicon kanssa tarjoaa luotettavan ja tehokkaan tavan ratkaista yrityksen IT-osaajatarpeet niin lyhyellä kuin pidemmällä aikajänteellä. Projektit ja hankkeet tarvitsevat usein ulkoista IT-asiantuntijavuokrausta varmistamaan hankkeen...

- 20.12.2021

IT-resursointikumppanuudella työvoimapulan kimppuun

IT-alan osaajien kysyntä ja liikkuvuus ovat olleet kovassa kasvussa vuonna 2021. Monissa organisaatioissa ollaan tilanteessa, jossa ammattitaitoisen työvoiman löytämisen haasteet vaikeuttavat niin liiketoiminnan kehittämistä kuin...

- 9.4.2021

Kumppanoituminen IT-hankkeen tukena: 5 hyötyä

Miksi jotkut suuret IT-projektit onnistuvat tavoitteissaan suunnitellusti, ja osassa on jatkuva osaajapula? Väitän, että partneroituminen ja avainresurssien turvaaminen auttavat monissa ongelmatilanteissa. It-hankkeiden toteutuksessa on yleistä...

Tilaa asiakaskirje