Blogi

Henkilöstövuokraus – joustava tapa täydentää it-osaamista

Tarmo Antila – Nico

Suomen Pankin 15.3. julkaiseman ennusteen mukaan Suomen talouden taantuman pohja on jo saavutettu, ja kasvun odotetaan alkavan tämän vuoden aikana. Tämä on mieluinen uutinen, joka saa monet organisaatiot pohtimaan kasvuhankkeiden käynnistämistä ja tiukan kustannuskontrollin höllentämistä. Seuraava kysymys onkin, miten hankitaan tarvittavat resurssit ja osaaminen, jotta uudet hankkeet saadaan käynnistettyä riittävän nopeasti ja hallitusti?

Uusien työntekijöiden rekrytointi vie aikaa, ja tarpeet voivat olla luonteeltaan määräaikaisia. Siksi henkilöstövuokraus voi olla tässä tilanteessa luontevin ratkaisu. Se on aina hyvä ja joustava tapa saada osaavaa työvoimaa, mutta nykytilanteessa se on erinomainen vaihtoehto useista syistä. Jos it-ammattilaisten vuokraus kiinnostaa tai mietityttää, tarkastellaan asiaa syvällisemmin neljästä eri näkökulmasta.

1. LÖYTYYKÖ TÄLLÄ HETKELLÄ SOPIVIA IT-OSAAJIA JÄRKEVÄLLÄ HINNALLA?

It-alan osaajia on tällä hetkellä saatavilla paremmin kuin pitkiin aikoihin, joten vuokrauksen kautta on löydettävissä hyviä kandidaatteja vaativiinkin tehtäviin. Kiristyneen kilpailun myötä myös hinnat ovat laskeneet ja vuokrahenkilön kustannusero omaan työntekijään on kaventunut.

Yleisesti ottaen henkilöstöalan yritysten hintataso on alhaisempi kuin it-palveluyritysten hintataso. On kuitenkin syytä huomata, että monet alan yritykset tekevät it-alan asiantuntijatehtävistä vain kokoaikaisia tai pitkäkestoisia sopimuksia.

Me puolestamme tarjoamme aina kilpailukykyiset hinnat ja joustavasti osa- tai kokoaikaisia kiinnityksiä. Näin asiakas saa tarpeisiinsa sopivan osaajan sovitulle ajalle ja paikalle, ja maksaa vain tarvitsemistaan työtunneista.

2. MIKSI KÄYTTÄISIMME HENKILÖSTÖVUOKRAUSTA?

Henkilöstövuokraus valitaan yleensä siksi, että se on nopeampaa, joustavampaa ja riskittömämpää kuin omien työntekijöiden rekrytointi. Kuitenkin oikein hyödynnettynä se voi olla myös kustannustehokkaampi vaihtoehto. Lisäksi se on erinomainen keino tuoda yritykseen uutta osaamista ja kokemusta.

Nopeus syntyy siitä, että asiantuntijoita voidaan valita ja saada aloittamaan erittäin nopeasti. Joustavuus taas tulee siitä, että henkilöstövuokraus mahdollistaa nopeat muutokset henkilöstömäärässä, työmäärissä ja osaamisessa. Tämä on erityisen tärkeää it-alalla, jossa teknologiat ja vaatimukset ovat moninaiset ja muuttuvat nopeasti.

Henkilöstövuokraus on keino hallita riskejä, koska se tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kokeilla uusia toimintatapoja ilman pitkäaikaista sitoutumista. Muutokset sujuvat helposti, jos tarve muuttuu tai esimerkiksi henkilökemiat eivät kohtaa.

Kustannustehokkuus on henkilöstövuokrauksen valtti, sillä asiakas maksaa vain asiantuntijan työskentelyajasta. Työ voi olla osa-aikaista ja yleensä myös määräaikaista. Toisaalta kokoaikaisena vuodesta toiseen jatkuva vuokraus saattaa heikentää kustannustehokkuutta.

Vakiintuneisiin, kokoaikaisiin tehtäviin onkin yleensä järkevä palkata oma työntekijä. Toki myös tässä tilanteessa vuokraus voi olla perusteltua osaamisen hallinnan näkökulmasta.

3. SOPIIKO HENKILÖSTÖVUOKRAUS MEILLE?

Henkilöstövuokraus sopii monenlaisille yrityksille. Valinta vuokrauksen ja rekrytoinnin välillä riippuu loppujen lopuksi tarpeen kestosta ja rekrytointistrategiasta. Kannattaa pitää mielessä, että henkilöstövuokraus ei sulje pois rekrytointia, vaan se voi olla hyödyllinen vaihtoehto myös vastaavat tehtävät omilla työntekijöillään täyttäville yrityksille. Monet asiakkaamme ovat tarpeen vakiintuessa rekrytoineet joko vuokratyöntekijän tai toisen osaajan tehtävään. Asiakkaan kannattaa kuitenkin varmistaa, että vuokratut asiantuntijat tulevat yrityksestä, joka tarjoaa mahdollisuuden henkilön siirtymiseen asiakkaan omaksi työntekijäksi. Tämä onnistuu Nicon kanssa.

4. MITEN VARMISTAA HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN ONNISTUMINEN?

Kokemukseni perusteella henkilöstövuokraus toimii hyvin, kun:

  • Tekijän osaaminen vastaa asiakkaan tarpeita.
  • Henkilön persoona sopii tiimiin.
  • Henkilö saa hyvän perehdytyksen tehtäviinsä.
  • Vuokrahenkilön työtä ohjataan samalla tavalla kuin omien työntekijöiden työtä.

Sopivan osaamisen hankkiminen on helpointa valitsemalla kumppani, joka on erikoistunut it-osaajien vuokraukseen ja jolla on vahvaa kokemusta ja resursseja alalla. Tällaiset kumppanit ymmärtävät asiakkaan tarpeet parhaiten ja kykenevät löytämään oikeanlaisia it-osaajia. Ammatillisen osaamisen tunnistaminen ja varmistaminen vaativat myös it-alan asiantuntemusta.

Henkilön sopivuus tiimiin kannattaa varmistaa omassa haastattelussa, mutta vuokrausyritys voi myös tehdä hyvää pohjatyötä tunnistaakseen sopivimmat henkilöt, jos se tuntee asiakkaan tarpeet ja tiimin dynamiikan.

Onnistumisen varmistamiseksi vuokrausyrityksen kanssa kannattaa sopia selkeästi siitä, miten vuokratyöntekijän perehdytys, ohjaus ja tuki järjestetään. Vaikka valittaisiin kokenut ammattilainen, uusi asiantuntija tarvitsee perehdytyksen organisaatioon, projektiin ja yrityksen käytäntöihin.

Vakiintuneissa asiakassuhteissa vuokrausyritys voi hoitaa merkittävän osan perehdytyksestä, jolloin uusi tekijä on hyvin perillä asiakkaan käytännöistä tehtävää aloittaessaan. Hyvin perehdytetty ja osaava asiantuntija alkaa tuottaa tuloksia nopeasti.

Työnohjaus toimii parhaiten, kun asiakkaan esihenkilö kohtelee vuokrattua osaajaa kuin omaa työntekijäänsä ja viestii avoimesti. Mahdollisissa ongelmatilanteissa on tärkeää ottaa nopeasti yhteyttä vuokrausyritykseen, jotta asiat voidaan ratkaista välittömästi. Näin asiakas saa täyden hyödyn henkilöstövuokrauksen joustavuudesta ja riskittömyydestä.

Nicossa resursointia hoitaa it-alan asiantuntijat. Otamme sovittaessa vastuun myös asiakaskohtaisesta perehdytyksestä ja nimeämme aina asiakkaalle vastuuhenkilön, jonka kautta kaikki yhteistyöhön liittyvät asiat on helppo hoitaa.

Jos it-osaajien vuokraus palveluna kiinnostaa ja haluat kuulla, kuinka voisimme auttaa juuri teidän organisaatiotanne, ota yhteyttä!

Tarmo Antila
+358 (0)500 447 024
tarmo.antila@nico.fi

Lue seuraavaksi

- 8.11.2023

Kriittinen osaaja lähtee, mutta tuliko pomolta rekrykielto?

IT-alan osaajamarkkinoilla on nyt enemmän ammattilaisia kuin koskaan aiemmin, ja monet yritykset ovat jäädyttäneet tai harkitsevat rekrytointikieltoja. Tämä laittaa liiketoiminnan johtajat pohtimaan päätöksen seurauksia. Kun...

- 24.5.2023

Vuokrattu IT-ammattilainen voi olla timantti, joka tekee työnsä projektissa ja kehittää samalla organisaatiotasi

Kun yritykseen vuokrataan ulkopuolelta uusi henkilö, tavoite on aina löytää tehtävään sopiva huipputyyppi. Mutta miksi tyytyä tähän, kun voi olla mahdollista löytää ammattilainen, joka varsinaisen...

- 2.6.2022

Kovan luokan osaamista joustavasti IT-asiantuntijavuokrauksella

IT-projektissa tarvittavaa osaamista ei ole usein mahdollista löytää ainakaan nopealla aikataululla, mutta tietoturvagurut ja monet muut IT-asiantuntijat voi vuokrata joustavasti Nicolta. IT-konsultti Jari Weckman on...

- 16.2.2022

Ratkaise IT-osaajatarpeesi joustavasti ja nopeasti vuokrauksella

Kun IT-osaajien löytäminen joko olemassa olevien palveluiden pyörittämiseen tai liiketoiminnan kehittämiseen on muodostunut pullonkaulaksi, vuokraus voi olla nopea tapa ratkaista ongelma. Nico on tunnettu suorahaku-...

- 25.2.2021

Valtori sai kokeneen it – projektipäällikön vetämään etäkäyttöpalvelun rakentamista

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus eli Valtori sai Nicon kautta projektiinsa kokeneen it-projektipäällikön huolehtimaan Suomen suurimman etäkäyttöpalvelun kehitysprojektista. Projektina etäkäyttöratkaisu valtion virastoille Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus...

- 8.6.2020

Viisas toimii silloin, kun muut painavat paniikkinappulaa – asiantuntijavuokrauksen vinkit yritysten uuteen arkeen

Kun monet yritykset ovat laittaneet jäihin ison osan kehitystehtävistään ja pakollisetkin työt hoidetaan poikkeustilassa, ei uusien ihmisten rekrytointi välttämättä ole prioriteettilistan korkeimmalla sijalla. Kuitenkin korona-ajan...

Tilaa asiakaskirje