Blogi

It-ala 2024 rekrytoijan silmin!

Vuoden 2023 jälkipuolisko oli täysin poikkeuksellinen it-alan rekrytointimarkkinoilla. Taantuman myötä kovan tason osaajia vapautui projekteista markkinoille, samalla kun useat yritykset aloittivat isoja YT-neuvotteluja. Kilpailu uusista sopimuksista kiristyi, ja avoimiin paikkoihin tuli selvästi aiempaa enemmän hakijoita. Muutoksen nopeus yllätti meidät kaikki. Vaikka kysyntä it-alan osaajamarkkinoilla on edelleen kohtuullinen, on oleellista tarkastella markkinatilannetta ja ennakoida tulevaa vuotta.

Onko digitalisaation kehityksen iso kuva muuttunut?

Vaikka vuosi 2023 oli it-alalle haasteellinen, kasvoi it-kulutus Gartnerin mukaan globaalisti 3,3 prosenttia. Tämä on vähemmän kuin aiemmin oli ennustettu, mutta kasvua silti.

Vuonna 2024 tietotekniikkaan käytetyn kulutuksen odotetaan kasvavan 6,8 prosenttia edellisvuodesta ja yltävän maailmanlaajuisesti 5000 miljardiin dollariin. Gartner mainitsee Suomen yhtenä kolmesta maasta, jossa kuluttajien it:hen käyttämä rahasumma kasvaa eniten vuonna 2024. Kasvuennusteita on otettu alaspäin aiemmista, mutta silti alkanut vuosi näyttää jo valoisammalta kuin edeltäjänsä. Eniten kasvua ennustetaan ohjelmistojen ja it-palvelujen alueella. Tekoälystä puhutaan tällä hetkellä paljon, mutta sen osalta Gartner arvioi, että it-kulutuksessa se alkaa näkyä vasta vuonna 2025.

Suomi on monella tapaa edelläkävijä ict:n hyödyntämisessä, sillä tietotekniikka toimii yhteiskuntamme selkärankana ja digitalisaation avulla tehostamme toimintoja sekä kehitämme uusia palveluja. Trendiä on pidetty itsestäänselvyytenä, mutta onko tässä kehityksessä tapahtumassa jokin isompi muutos?

Oma näkemykseni on, että teknologian käytön kasvutrendi ei ole muuttunut. Useat ennusteet tukevat tätä näkemystä. Perustan oman kantani vahvasti myös asiakaskohtaamisiin, joissa yksikään asiakkaistani ei ole kyseenalaistanut teknologian käytön kasvua pidemmällä aikavälillä. Sen sijaan, he ovat korostaneet lyhyellä aikavälillä kustannusten hallinnan, tehokkuuden ja toiminnan automatisoinnin merkitystä.

It-ala heijastaa nykyistä taloustilannetta, jossa painopiste on välittömässä kustannusten hallinnassa. Pitkän takaisinmaksuajan omaavat projektit on laitettu toistaiseksi sivuun. On kuitenkin syytä olettaa, että nämä projektit käynnistyvät yleisen taloustilanteen kohentuessa ja huomion siirtyessä jälleen kasvun edistämiseen.

Mitä ict-alan työmarkkinoilla tapahtuu ja onko osaajia saatavilla tulevaisuudessa?

Ict-alalla työskentelevien määrä on kasvanut Suomessa tasaisesti. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2022 Suomessa työskenteli ict-alalla noin 130 000 työntekijää, mikä oli 7 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Tämä tarkoittaa, että Suomessa 7,6 % kaikista työntekijöistä toimii tämän alan tehtävissä, kun taas EU-maiden keskiarvo on 4,6 %.

Valitettavasti vuonna 2023 työttömyys lisääntyi ja uusien työpaikkojen saanti vaikeutui. Tilastokeskuksen mukaan ict-alalla oli vuoden 2023 lopussa 8692 työtöntä työnhakijaa, mikä on 19,4 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömien määrä kasvoi vuodessa 1414 ammattilaisella, kun taas avoimien työpaikkojen määrä puolittui.

Tilastokeskuksen tilastot osoittavat myös, että ict-alan korkeakouluopiskelijoiden määrä on kasvanut tasaisesti vuoden 2015 jälkeen. Vuonna 2022 ict-alaa opiskeli yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa yhteensä 36 637 opiskelijaa, mikä oli 9 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Uusia it-osaajia valmistui korkeakouluista vuonna 2022 noin 4800, ja noin 80 % heistä työllistyi vuoden kuluessa valmistumisestaan.

Yritykset raportoivat edelleen merkittävistä tulevista osaajatarpeistaan. Esimerkiksi Teknologiateollisuus ry:n tietotekniikka-alan jäsenyritykset arvioivat Osaamispulssi-sivustolla tarvitsevansa noin 3200 uutta ict-alan osaajaa vuosittain. Näistä tarpeista 41% syntyy eläköitymisten ja 59% puolet kasvun kautta. Erityisesti tarpeet kohdistuvat ohjelmistokehitykseen, tietoturvaan, datan hyödyntämiseen ja koneoppimiseen. Korkeakoulutettujen osuus uusien osaajien tarpeesta on noin 80 %.

Kaikki viittaa siihen, että it-alalla on jatkossakin runsaasti houkuttelevia työmahdollisuuksia, sillä digitaalinen kehitys etenee vääjäämättä.

Voimakkain kasvuvaihe it-alalla saattaa kuitenkin olla ohitse, ja vuosien mittaan kasvanut osaajien määrä ja koulutuspanostukset saattavat lieventää alalla vallinnutta osaajapulaa, vaikka erikoisosaajista voi edelleen olla puutetta.

Näyttää siltä, että siirrymme ylikuumentuneesta osaajamarkkinasta tilanteeseen, jossa työvoiman kysyntä ja tarjonta tasaantuvat. Tämä merkitsee sitä, että rekrytointikonsulttiemme on aina mahdollista löytää osaajamarkkinoilta henkilö, joka täyttää aiempaa paremmin roolin osaamiseltaan, arvoiltaan ja työskentelytavoiltaan.

Ennuste: Miten tilanne kehittyy?

Vaikka talousennusteet viittaavatkin Suomen taantuman jatkumiseen ja työttömyyden kasvuun, odotan it-alan osaajien kysynnän virkoavan viimeistään syksyllä 2024. Uskon, että tuolloin yritykset, jotka ovat viettäneet yli vuoden kestäneen kustannussäästöjakson, alkavat jälleen panostaa kasvuun tähtääviin kehityshankkeisiin. Nykyinen markkinatilanne luo myös otollisen tilanteen niille yrityksille, jotka haluavat olla edelläkävijöitä ja aloittaa panostukset ensimmäisten joukossa.

Hyödynnä tilanne: Toteuta rekrytoinnit ja kehityshankkeet nyt

Yksi tuntemani taloyhtiö päätti kilpailuttaa ja toteuttaa putkiremontin juuri tänä vuonna, koska alan osaajia on nyt hyvin saatavilla. Fiksua toimintaa kaikin tavoin.

Tätä samaa logiikkaa voidaan soveltaa myös it-alalla. Nyt on oikea hetki tehdä merkittävät rekrytoinnit ja käynnistää kehityshankkeet, sillä markkinatilanne mahdollistaa korkeatasoisten työnhakijoiden ja ulkopuolisten vuokratyöntekijöiden saatavuuden kohtuullisin kustannuksin.

Tarvitsetko apua osaajien hankinnassa? Älä epäröi ottaa yhteyttä. Olemme valmiina auttamaan löytämään sinulle parhaat osaajat. Tartu tilaisuuteen ja aloita panostukset jo tänään!

Tarmo Antila
+358 (0)500 447 024
tarmo.antila@fujitsu.com


Lähteet:
Ficom, TIVI, HELA, Kauppalehti, Teknologiateollisuus ja Tilastokeskus

- 15.7.2024

It-suorahaku, Osa 1: Profiilin laatiminen

Suorahaku on perinteisesti johdon rekrytointiin käytetty menetelmä, jossa henkilö halutaan rekrytoida julkisesta ilmoittelusta poiketen hiljaisuudessa. Tämä käsitys suorahausta on kuitenkin vanhentunut, sillä nykyään suorahaku on...

- 12.7.2024

Kesä on hyvä aika rekrytoida – toimi nyt!

Syksyn rekrytoinnit ovat jo käynnissä. Nopeat syövät hitaat, joten nyt on oikea hetki aloittaa ja houkutella työmarkkinoilta huipputekijät ennen kuin kilpailijat ehtivät ensin. Kesällä rekrytointi...

- 8.7.2024

Vaikuttava LinkedIn profiili – näin maksimoit mahdollisuutesi tulla löydetyksi

Suomessa on vuonna 2024 jo 1,8 miljoonaa LinkedInin käyttäjää ja maailmanlaajuisesti käyttäjiä on 930 miljoonaa – 1 miljardi!* Suuri osa työpaikkailmoituksista julkaistaan nykyään myös LinkedInissä...

Tilaa asiakaskirje