Blogi

NICO on turvaline IT-spetsialistide rendiettevõte

Nico on klientide eelistatuim partner it-spetsialistide rentimiseks, kuna suudab usaldusväärse ja professionaalse tegutsemise toel positiivseid tulemusi pakkuda.

Tegevuskeskkondades tuvastatakse üha sagedamini erinevaid julgeolekuriske. Mitmed meie kliendid on halbade kavatsustega isikutele huvipakkuvad objektid. Asutused pööravad üha enam tähelepanu tervikjulgeoleku ja äritegevuse jätkumise tagamisele.

Tervikjulgeoleku alla kuulub ka hoolikas partnerite valik, nii kogu ettevõtte kui ka üksikisiku tasandil. Tunnetame personalirendiettevõttena oma vastutust kliendiga usaldusliku ärisuhte loomisel ja usaldusväärsete spetsialistide pakkumisel. Meie kliendid oskavad nõuda it-spetsialistide rentimisteenust pakkuvatelt ettevõtjatelt lepingusse julgeolekut tagava punkti lisamist. Me pakume neile suurepäraste erialaste oskustega usaldusväärseid töötajaid, kes mõistavad hästi klientide julgeolekualaseid vajadusi.

Mõistame, et meie ülesandeks on tagada klientide äritegevuse nõuetele vastavus, usaldusväärsus ja jätkuvus. Vastutame selle eest, et kliendi poolt palgatud töötajad on teadlikud kliendi ettevõttes kehtivatest nõuetest ja tegutsevad lojaalselt, kliendi personali, informatsiooni, äriruume, andmesüsteeme ja muud tegevust ohtu seadmata.

Meie klientide ettevõtetes tööd alustavad spetsialistid läbinud andmekaitse ja andmeturbe head tava käsitleva koolituse. Teadlikkus luuakse regulaarsete koolituste ja aktuaalseid teemasid käsitleva juhendamise ning kliendil kasutusel olevate andmekaitsesüsteemide tutvustamise teel. Meie tegevuspõhimõtted hõlmavad lisaks Nico töötajatele ka meie allhankijate töötajaid.

Nico pakutavad töötajad on kogenud it-valdkonna spetsialistid, kellel on pikaajalised kogemused mitmetes kliendiettevõtetes töötamisest. See asjaolu aitab omalt poolt tagada, et valitud töötajad on hea erialase ettevalmistusega ja sobivad oma töövõtete ja isikuomaduste poolest kliendi ettevõttes töötama. Paljudes ettevõtetes kehtivad seadusandlusest ja tegevuse eripärast tulenevad kohustuslikud erinõuded. Nõuete eiramine võib põhjustada tõsist majanduslikku või mainekahju.

Kõik Nico töötajad läbivad ettevõtte poolt läbi viidud julgeolekukontrolli, kaasame ainult vastutustundlikke partnereid. Tagame ka partnerite sobivuse ja professionaalsuse isikute tasemel ning selle, et nad tunnevad nii meie kui ka kliendi poolt kehtestatud julgeolekunõudeid. Kui kliendil on ühiskondlikus või ärilises mõttes kõrgendatud kaitsetaset nõudvat tegevust, on neil õigus allutada allhankijate pakutavad töötajad julgeolekukontrollile.

Klientide jaoks on väljakutseks ka asjaolu, kas ettevõttevälised it-konsultandid mõistavad nende tegevuse sisu ja kas konsultandid on kõigist kliendipoolsetest ootustest teadlikud. Pakume Nicos omalt poolt kliendipõhiseid tutvustusprogramme. Kliendi tutvustusprogrammi sisu on alati kliendiga eelnevalt kooskõlastatud ning klient saab lisada programm oma tegevuses olulised julgeolekuaspektid, näiteks code of conduct (toimimisjuhend), andmekaitsejuhised või ettevõttele väljastatud sertifikaadist tulenevad nõudmised. Sageli katavad nõudmised kogu kliendi tarneahela, kuhu kuulume ka meie. Kanname uhkusega oma vastustust selle ahela toimimise eest.

Nico poolt allhankijatele suunatud ootused on karmimad kui tarbijakaitseseadusest tulenevad nõuded ning lisaks sellele peavad spetsialistid täitma kliente poolt kehtestatud nõudmisi. Nende tegurite koosmõjul tekib usaldusväärne ja hästi toimiv partnerlus it-spetsialiste rentiva ettevõtte ja klientide vahel.

Siim Palumets

Loe lisa ressursipartnerlusest, või võta ühendust, tel +372 55 679 455 / siim.palumets@nico.fi

- 6.2.2024

2024 IT oskuste TOP 10: hinnas on ka pehmed oskused

IT kui valdkond muutub väga kiiresti ja koos sellega muutuvad ka spetsialistide puhul nõutud-otsitud oskused. Erinevate globaalsete allikate koostatud raportitest IT tööjõuturu trendide kohta jääb...

- 26.12.2023

IT tööjõuturg 2023: hinnatud oskused, eelistatud projektid

ÄP Raadios 04.12.2023 eetris olnud saates “Minu karjäär” oli üheks külaliseks NICO Eesti juht Siim Palumets. Ta rääkis IT tööjõuturust, andis nõuandeid karjääri ehitamiseks IT-s ja...

- 30.11.2023

Töövarju päev Nico Eestis: mida teeb värbaja?

Kas tead, mis tööd värbaja tegelikult teeb? See ei ole amet, mida saaks õppida kutse- või ülikoolis ja arusaam värbaja töö sisust on üsna hämar...

Liitu uudiskirjaga