IT-spetsialistide värbamine ja sihtotsing

Töötajate värbamine on vastutusrikas töö – eesmärk on leida inimene, kellel on teatud kompetentsid, kelle väärtused ühtivad ettevõtte omadega ja kes oleks motiveeritud töötama pikaajaliselt.

Värbamise alguses teeme selgeks, keda ja mis profiiliga inimest täpselt vaja on – selle järgi on lihtsam valida otsimise jaoks kõige efektiivsemad kanalid ja meetodid, näiteks töökuulutuse avaldamine ehk avalik otsing, sihitud otsing või andmebaasidest otsing.

IT valdkonnas on pidev tööjõupuudus. Kui teie ettevõte vajab lisakäsi, ei pruugi kuulutuse lisamine tööpakkumiste portaali tulemusi tuua, sest sobiv töötaja ei pruugi seda näha või pole veel töövahetusele mõtlema hakanud.

Eduka värbamise jaoks on IT-valdkonnas kõige mõistlikum kasutada sihtotsingu ehk headhunt’i.

Sihtotsing ja värbamine eeldab aga teadmisi, keda ja kust otsima hakata. Meil on see teadmine olemas, sest oleme IT-turul tegutsenud pikka aega. Töötame kiirelt ja toome tulemusi.

Vajadusel leiame töötaja ka välisriigist ja korraldame kõik vajalikud toimingud, et ta siia tuua või võimaldada tal efektiivselt kaugtööd teha. Meie tugevuseks on kindlasti lai IT-inimeste võrgustik ning avatud ja mõnus suhtlemisstiil, mis aitab meil inimestega paremini kontakti saavutada ja pakkumisi teha. Teeme nii töö kui töötaja otsijale protsessi lihtsaks ja läbipaistvaks.

Sihtotsing on meetod, mille abil võetakse ühendust ainult konkreetse sihtrühmaga. See meetod sobib eelkõige selliste ametikohtade täitmiseks, mis nõuavad spetsiifilisi tipptasemel oskusi. Meie kaardistame ära, kus vastavate oskustega inimesed turul on, võtame nendega ühendust ja teeme pakkumise.

Sihtotsing võib tähendada ka seda, et peame veenma mõnda heade oskustega töötajat lahkuma teie konkurendi juurest – see nõuab väga häid läbirääkimisoskusi ja turu tundmist, et teha pakkumine, mis tõepoolest võib inimest panna seda sammu tegema.

IT-töötajate headhunt ehk tahe neid üle osta või endale tööle meelitada on turul tavaline nähtus ja aina tihedamaks see muutub, kuna teatud tehniliste oskustega inimeste järele on väga suur nõudlus. Kui ka teie ettevõte vajab tippspetsialisti, võtke meiega julgelt ühendust.

Sihtotsingu eelised:

  • Kõnetame õiget sihtgruppi, mistõttu on kandidaatide üldine kvaliteet kõrge ning on suur võimalus leida endale tööle sobivate oskustega inimene.
  • Sihtotsing aitab leida turult üles inimesed, kel on teie jaoks vajalikud oskused olemas, kuid keda te ise ilmselt leida ei suuda.
  • Kasutades läbimõeldud strateegiat, saate sihtotsingu puhul tegeleda ka oma tööandja brändinguga – tõsta oma mainet tööturul, rääkida oma eelistest ja ettevõtte väärtustest.
  • Sihtotsing sobib hästi selliste ametikohtade täitmiseks, mis on väga spetsiifilised.

Meil on endal lai IT-inimeste võrgustik, ka välismaal, sest oleme osa rahvusvahelisest kontsernist.

Kliendi referents

Nico on meie hea koostööpartner IT-talentide leidmisel juba pikemat aega. Oleme rõõmsad, et nende asjatundlik ja kiire tegutsemine toovad meie lauale täpselt need kandidaadid, keda meil endal õnnestunud leida pole. Tänu Nicole oleme oma IT-meeskonda saanud täiendada mitmete talentidega, kes on täna meile toeks ettevõtte eesmärkide elluviimisel. Sellise koostööpartneriga ei käi ükski väljakutse üle jõu, pigem on see põnev võimalus ühiselt parima tulemuseni jõuda.

Gerda Sooman, Tallink

Iga sihtotsingu samm on oluline:

Tutvume teie vajaduste ja töökoha ametijuhendiga

Kaardistame otsitava töötaja profiili, nõutavad kogemused, eeldused, töötingimused ja teie poolt pakutavad hüved.

Leiame kandidaadid

Valime sobivad värbamiskanalid ja võtame potentsiaalsete kandidaatidega ühendust. Kirjeldame neile pakkumist ja võimalusi ning kutsume nad intervjuule.

Valime välja finalistid

Lisaks intervjuule hindame nende sobivust professionaalsete testide või muude proovitöödega.

Teeme valiku

Soovi korral ajame korda kogu paberitöö: valmistame lepingud jms. Selline “võtmed kätte” pakett on teie jaoks väga mugav ja efektiivne, sest saate pühenduda oma põhitööle ja hoida kokku aega. Teostame ka järelkontrolli ja anname töötaja sobivusele garantii.

Kaua värbamisprotsess kestab?

Värbamine võib tervikuna võtta aega umbes kaks kuud. Enne otsest kandidaatide otsingut lepime omavahel kokku ajakava, teie osalemise määra protsessis või üksikutes etappides, aruandluse sisu ja muud koostööaspektid, mis võivad sihtotsinguteenuse ajal ilmneda.

Palju sihtotsing maksab?

Konkreetne hind oleneb kokkuleppest, otsitava töötaja spetsiifikast ja muudest nüansidest. Üldjuhul on meie teenus fikseeritud hinna eest. Starditasu arveldame teenuse alguses ja ülejäänud pärast töölepingu edukat allkirjastamist.

Sihtotsingu kõrvale saame pakkuda ka IT-staffing´u teenust

Staffing tähendab, et mõne IT-projekti tarbeks või teatud kompetentsi puudumisel enda meeskonnas võtate ajutiselt (või ka pikaajaliselt) n-ö renditöötaja või -meeskonna, kel on vajalik kompetents.

See on paindlik ja kiire võimalus täiendada enda IT-meeskonda. Staffingu puhul pole töötaja/meeskond teie palgal, vaid talle makstakse arve alusel tehtud tundide eest. Kokkuleppe alusel töötab ta kas teie kontoris või teeb kaugtööd. Sellist teenust võib pakkuda vabakutseline või siis ka mõne teise ettevõtte IT-töötaja.

Staffing on aina enam kasutatav töötamise vorm, sest teatud kompetentsiga töötajaid pole turul just ülearu, kuid oma teenust võivad nad pakkuda ka ajutiselt. See on kasulik kõikidele osapooltele.

IT- staffing on kulutõhus alternatiiv, kui vajate paindlikku lähenemist ja kulude optimeerimist. Loe lähemalt siit.

VÄRBAMISPROTSESS

TEIE KUI TÖÖANDJA KUVAND

Nagu eelnevaltki öeldud, valitseb turul tööjõupuudus. Et parimad eksperdid ja spetsialistid endale saada, muutub aina olulisemaks tööandja kuvand: milliseid väärtusi ettevõte kannab, milliseid lisahüvesid lisaks palgale võimaldab jpm.

Kolmanda osapoolena võtame meiegi vastutuse hoida teie kui tööpakkuja mainet kõrgel. Selleks lepime juba algusprotsessis kokku suhtlusstiili, mida kandidaadi leidmisel kasutame.

Töötajate otsimisel kasutame alati läbipaistvat suhtlemist ehk ka need kandidaadid, kes valituks ei osutu, saavad vajaliku tagasiside. Neid, kes järgmistesse voorudesse pääsevad, hoiame pidevalt protsessi käiguga kursis. Pärast vestlusi aitame luua teie ja kandidaatide vahele personaalse kontakti. Selles etapis on tavapärane, et klient võtab lõpliku kandidaadiga suhtlemise eest osalise vastutuse.

Sihtotsingu puhul on tähtis tööandja mainet hoida, kuid strateegilise ja oskusliku lähenemise korral on võimalik mainet ka tõsta. Läbimõeldud suhtlus võimaldab teil olulise sihtgrupi ees rääkida oma ettevõtte väärtustest ja eelistest, ettevõtte tegevusest ja tulevikuplaanidest.

Kuna valitseb IT-töötajate pidev puudus, on nende oskustega inimestel võimalik valida endale töökohaks täpselt selline organisatsioon, mis vastab nende enda väärtustele. Aina enam eelistavad inimesed töötada ettevõtete heaks, kes hoolivad keskkonnast, toimetavad jätkusuutlikult ja loovad ühiskonnale lisaväärtust.

VÄRBAMINE – KUIDAS KINDLUSTAME EDU?

Nagu öeldud, algab edukas värbamine sellest, et kaardistada õigesti oodatavad kompetentsid ja tulevase töötaja väärtused. Hea tulemus sõltub ka sellest, milline on teie enda ettevõtte hetkeline maine ja mida tulevasele töötajale pakute – kui teie ettevõtte väärtused on läbi mõeldud, pakute kaasaegset motivatsioonipaketti ning teil on väga hea organisatsioonikultuur, on suurem tõenäosus, et sihtotsing ka õnnestub.

Kui uus inimene juba teie juures töötamist alustab, jälgime teatud aja vältel tema käekäiku, mis tagab teile kui tööandjale ja inimesele endale pühendumuse ja edu tööl – tema ettepanekuid kuulatakse, vajadusel rohkem juhendatakse jne. Viime pärast iga värbamist läbi kliendi rahulolu-uuringu, milleks kasutame meie enda kvaliteedisüsteemi.

VÄRBAMINE – KAS ANNAME GARANTII?

Juhul kui värvatud isik osutub headhunt’ingu ehk sihtotsingu garantiiaja jooksul ametikoha nõuetele mittevastavaks, otsime uue töötaja ilma lisatasuta. Värbamisgarantii sisaldab ühte täiendavat otsingut.

Näited tehtud töödest

Proovi ja palka

Leidsime IT -sektori kliendile pilvespetsialisti, kasutades Try & Hire mudelit. Valitud spetsialist töötas 12 kuud kliendi juures ajutise personali rollis. Spetsialisti eesmärk oli automatiseerida kasutuselevõtu, kasutamise, jälgimise, mastaapsuse ja järjepidevuse haldamisega seotud funktsioone. Selle aja jooksul läbis spetsialist ka koolituse ja saavutas sertifikaadid pilveteenuse pakkuja (Azure) õpperadu järgides. Aasta pärast oli klient endiselt oma valikuga rahul ja palkas selle töötaja enda juurde alaliselt.

Cloud Specialist

IT-personaliteenused

Palkasime tööstusettevõttesse projektijuhi projekti jaoks, mis kestis ligikaudu kuus kuud. Meie kogenud projektijuht töötas logistilise integratsiooniga, alates testimisest kuni pilootprojektini ja tootmiseni ning esindas ettevõtet suhetes partneritega ja tarnijatega. Meie projektijuhid töötavad tihti korraga mitme väikese projektiga samaaegselt, mis toob kaasa väga erinevad ja vaheldusrikkad tööpäevad. Sellel rollil on ka rahvusvaheline aspekt.

Project manager

Sihtotsing

Värbasime oma kindlustussektoris kliendile BI (Business Intelligence) spetsialisti. Spetsialisti ülesandeks oli tugevdada kliendi aruandlusmeeskonda. Tema roll hõlmas andmeladude arendamist ja hooldamist ning aruandlust. Kasutatud tehnoloogiate ja tarkvara hulka kuulusid Power BI, MS SQL, SAP BO ja Informatica. Meil õnnestus leida kliendile mitu erineva profiiliga potentsiaalset kandidaati, kellel oli positiivne väljakutse panna parim meeskond kokku.

BI

HELISTA VÕI KIRJUTA MULLE!