IT-spetsialistide värbamine ja sihtotsing

IT valdkonnas on pidev tööjõupuudus. Kui teie ettevõte vajab lisakäsi, ei pruugi kuulutuse lisamine tööpakkumiste portaali tulemusi tuua, sest sobiv töötaja ei pruugi seda näha või pole veel töövahetusele mõtlema hakanud. Sihtotsing ja värbamine eeldab aga teadmisi, keda ja kust otsima hakata. Meil on see teadmine olemas, sest oleme IT-turul tegutsenud pikka aega.

Vajadusel leiame töötaja ka välisriigist ja korraldame kõik vajalikud toimingud, et ta siia tuua või võimaldada tal efektiivselt kaugtööd teha. Meie tugevuseks on kindlasti lai IT-inimeste võrgustik ning avatud ja mõnus suhtlemsstiil, mis aitab meil inimestega paremini kontakti saavutada ja pakkumisi teha. Teeme nii töö kui töötaja otsijale protsessi lihtsaks ja läbipaistvaks.

Iga sihtotsingu samm on oluline:

Tutvume teie vajaduste ja töökoha ametijuhendiga

Kaardistame otsitava töötaja profiili, nõutavad kogemused, eeldused, töötingimused ja teie poolt pakutavad hüved.

Leiame kandidaadid

Valime sobivad värbamiskanalid ja võtame potentsiaalsete kandidaatidega ühendust. Kirjeldame neile pakkumist ja võimalusi ning kutsume nad intervjuule.

Valime välja finalistid

Lisaks intervjuule hindame nende sobivust professionaalsete testide või muude proovitöödega.

Teeme valiku

Soovi korral ajame korda kogu paberitöö: valmistame lepingud jms. Selline “võtmed kätte” pakett on teie jaoks väga mugav ja efektiivne, sest saate pühenduda oma põhitööle ja hoida kokku aega. Teostame ka järelkontrolli ja anname töötaja sobivusele garantii.

Kaua värbamisprotsess kestab?

Värbamine võib tervikuna võtta aega umbes kaks kuud. Enne otsest kandidaatide otsingut lepime omavahel kokku ajakava, teie osalemise määra protsessis või üksikutes etappides, aruandluse sisu ja muud koostööaspektid, mis võivad sihtotsinguteenuse ajal ilmneda.

Palju sihtotsing maksab?

Konkreetne hind oleneb kokkuleppest, otsitava töötaja spetsiifikast ja muudest nüansidest. Üldjuhul on meie teenus fikseeritud hinna eest. Starditasu arveldame teenuse alguses ja ülejäänud pärast töölepingu edukat allkirjastamist.

VÄRBAMISPROTSESS

TEIE KUI TÖÖANDJA KUVAND

Nagu eelnevaltki öeldud, valitseb turul tööjõupuudus. Et parimad eksperdid ja spetsialistid endale saada, muutub aina olulisemaks tööandja kuvand: milliseid väärtusi ettevõte kannab, milliseid lisahüvesid lisaks palgale võimaldab jpm.

Kolmanda osapoolena võtame meiegi vastutuse hoida teie kui tööpakkuja mainet kõrgel. Selleks lepime juba algusprotsessis kokku suhtlusstiili, mida kandidaadi leidmisel kasutame.

Töötajate otsimisel kasutame alati läbipaistvat suhtlemist ehk ka need kandidaadid, kes valituks ei osutu, saavad vajaliku tagasiside. Neid, kes järgmistesse voorudesse pääsevad, hoiame pidevalt protsessi käiguga kursis. Pärast vestlusi aitame luua teie ja kandidaatide vahele personaalse kontakti. Selles etapis on tavapärane, et klient võtab lõpliku kandidaadiga suhtlemise eest osalise vastutuse.

KUIDAS KINDLUSTAME EDUKA VÄRBAMISE?

Kui inimene alustab uut tööd, jälgime teatud aja vältel tema käekäiku, mis tagab tööandjale ja inimesele endale pühendumuse ja edu tööl. Viime pärast iga värbamist läbi kliendi rahulolu-uuringu, milleks kasutame meie enda kvaliteedisüsteemi.

VÄRBAMINE, KAS ANNAME GARANTII?

Juhul kui värvatud isik osutub otseteenuse garantiiaja jooksul ametikoha nõuetele mittevastavaks, otsime uue töötaja ilma lisatasuta. Värbamisgarantii sisaldab ühte täiendavat otsingut.

Näited tehtud töödest

Proovi ja palka

Leidsime IT -sektori kliendile pilvespetsialisti, kasutades Try & Hire mudelit. Valitud spetsialist töötas 12 kuud kliendi juures ajutise personali rollis. Spetsialisti eesmärk oli automatiseerida kasutuselevõtu, kasutamise, jälgimise, mastaapsuse ja järjepidevuse haldamisega seotud funktsioone. Selle aja jooksul läbis spetsialist ka koolituse ja saavutas sertifikaadid pilveteenuse pakkuja (Azure) õpperadu järgides. Aasta pärast oli klient endiselt oma valikuga rahul ja palkas selle töötaja enda juurde alaliselt.

Cloud Specialist

IT-personaliteenused

Palkasime tööstusettevõttesse projektijuhi projekti jaoks, mis kestis ligikaudu kuus kuud. Meie kogenud projektijuht töötas logistilise integratsiooniga, alates testimisest kuni pilootprojektini ja tootmiseni ning esindas ettevõtet suhetes partneritega ja tarnijatega. Meie projektijuhid töötavad tihti korraga mitme väikese projektiga samaaegselt, mis toob kaasa väga erinevad ja vaheldusrikkad tööpäevad. Sellel rollil on ka rahvusvaheline aspekt.

Project manager

Sihtotsing

Värbasime oma kindlustussektoris kliendile BI (Business Intelligence) spetsialisti. Spetsialisti ülesandeks oli tugevdada kliendi aruandlusmeeskonda. Tema roll hõlmas andmeladude arendamist ja hooldamist ning aruandlust. Kasutatud tehnoloogiate ja tarkvara hulka kuulusid Power BI, MS SQL, SAP BO ja Informatica. Meil õnnestus leida kliendile mitu erineva profiiliga potentsiaalset kandidaati, kellel oli positiivne väljakutse panna parim meeskond kokku.

BI

NICO STAARAGENDID TEIE TEENISTUSES

Tarmo Antila

Direktor, Personaliteenused
+358 500 447 024
tarmo.antila@nico.fi

Marek Sokk

Fujitsu Eesti / Tarkvara osakonna direktor / Juhatuse liige

marek.sokk@fujitsu.com

TEIE IT-OSAKOND VAJAB TÄIENDUST?

Võtke meiega ühendust