IT-spetsialistide värbamine ja sihtotsing

Töötajate värbamine on vastutusrikas töö – eesmärk on leida inimene, kellel on teatud kompetentsid, kelle väärtused ühtivad ettevõtte omadega ja kes oleks motiveeritud töötama pikaajaliselt.

Kui vajate lisajõudu IT valdkonnas, ei pruugi kuulutuse avaldamine  tööportaalis tulemusi anda, sest sobiv töötaja ei pruugi seda üldse näha.

Eduka värbamise jaoks on IT-valdkonnas kõige mõistlikum kasutada sihtotsinguT ehk headhunt’i.

Sihtotsing eeldab teadmist, keda ja kust otsima hakata. Meil on see teadmine olemas, sest oleme IT-turul tegutsenud pikka aega. Töötame kiirelt ja toome tulemusi.

MIS ON SIHTOTSING?

Sihtotsing on värbamismeetod, mille puhul võetakse ühendust ainult konkreetse sihtrühmaga. See meetod sobib eelkõige selliste ametikohtade täitmiseks, mis nõuavad spetsiifilisi tipptasemel oskusi või mille esindajaid ongi vähe.

IT-töötajate headhunt tähendab enamasti nende seniselt töökohalt üle ostminst, enda juurde meelitamist. See on levinud nähtus ja muutub aina tavalisemaks, sest teatud tehniliste oskustega inimeste järele on väga suur nõudlus.

Sihtotsingu eelised:

 • Kõnetame õiget sihtgruppi, mistõttu on kandidaatide üldine kvaliteet kõrge ning on suur võimalus leida endale tööle sobivate oskustega inimene.
 • Sihtotsing aitab üles leida need inimesed, keda te ise ilmselt ei leiaks.
 • Kasutades läbimõeldud strateegiat, saate sihtotsingu puhul tegeleda ka oma tööandja brändinguga – tõsta oma mainet tööturul, rääkida oma eelistest ja ettevõtte väärtustest.

MIKS PEAKSID VALIMA NICO OMA SIHTOTSINGU PARTNERIKS?

Täpne ülesande püstitus, selged ootused

Koostöö alguses teeme selgeks, millise profiiliga ning millsite oskuste ning väärtustega inimest täpselt vaja on. Sellest lähtuvalt valime kõige efektiivsemad kanalid ja meetodid, näiteks avalik otsing, sihitud otsing või otsing andmebaasidest.

Lai IT-spetsialistide võrgustik Eestis ja välismaal

Meie kaardistame ära, kus vastavate oskustega inimesed on, ja võtame nendega ühendust. Osana rahvusvahelisest kontsernist on meie käsutuses lai IT-inimeste võrgustik nii Eestis kui välismaal.
Vajadusel leiame töötaja ka välisriigist ja korraldame kõik vajalikud toimingud, et ta siia tuua või võimaldada tal efektiivselt kaugtööd teha.

Avatud suhtlemine, läbirääkimis- ja veenmisoskused

Läbipaistev ja avatud suhtlemisstiil aitab meil inimestega kontakti saavutada ja edukaid pakkumisi teha. Teeme nii töö kui töötaja otsijale protsessi lihtsaks ja läbipaistvaks.

Mõnikord peame veenma heade oskustega töötajat lahkuma teie konkurendi juurest – see nõuab väga häid läbirääkimisoskusi ja turu tundmist, et teha selline pakkumine, mis tõepoolest võib ajendada inimese seda sammu tegema.

Ka need kandidaadid, kes valituks ei osutu, saavad vajaliku tagasiside. Kandideerimisvoorudes jätkajaid hoiame pidevalt protsessi käiguga kursis. Aitame luua teie ja kandidaatide vahele personaalse kontakti.

Rahulolu tagamine ja kvaliteedi garantii

Kui uus inimene juba teie juures töötamist alustab, jälgime mõne aja vältel tema käekäiku. Peale iga värbamist viime läbi kliendi rahulolu-uuringu, milleks kasutame meie enda kvaliteedisüsteemi.

VÄRBAMISE GARANTII:  kui värvatud isik osutub sihtotsingu garantiiaja jooksul ametikoha nõuetele mittevastavaks, otsime uue töötaja ilma lisatasuta. Värbamisgarantii sisaldab ühte täiendavat otsingut.

NÄIDE meie tööst: BI SPETSIALIST SIHTOTSINGUGA

Värbasime oma kindlustussektoris tegutsevale kliendile BI (Business Intelligence) spetsialisti, kelle ülesanne oli tugevdada kliendi aruandlusmeeskonda. Tema roll hõlmas andmeladude arendamist ja hooldamist ning aruandlust. Kasutatud tehnoloogiate ja tarkvara hulka kuulusid Power BI, MS SQL, SAP BO ja Informatica. Leidsime kliendile mitu erineva profiiliga potentsiaalset kandidaati, kelle seast oli võimalik valida sobivaim oma meeskonna täienduseks.

KUIDAS SIHTOTSINGU TEENUS TÖÖTAB?

 • Tutvume teie vajaduste ja töökoha ametijuhendiga
  Kaardistame otsitava töötaja profiili, nõutavad kogemused, eeldused, töötingimused ja teie poolt pakutavad hüved.
 • Leiame kandidaadid
  Valime sobivad värbamiskanalid ja võtame potentsiaalsete kandidaatidega ühendust. Kirjeldame neile pakkumist ja võimalusi ning kutsume nad intervjuule.
 • Valime välja finalistid
  Lisaks intervjuule hindame nende sobivust professionaalsete testide või muude proovitöödega.
 • Teeme valiku ja esitame tulemused
 • Vormistame lepingud
  Soovi korral valmistame teie eest ka kõik lepingud – “võtmed kätte” pakett, mis säästab teie aega oma põhitööle pühendumiseks.
 • Anname garantii
  Teostame ka järelkontrolli ja anname töötaja sobivusele garantii.


KUI KAUA VÄRBAMISPROTSESS KESTAB?

Sihtotsinguga värbamine võib tervikuna võtta aega umbes kaks kuud. Enne kandidaatide otsingut lepime omavahel kokku ajakava, teie osalemise määra protsessis või üksikutes etappides, aruandluse sisu ja muud koostööaspektid, mis sihtotsingu läbiviimiseks olulised on.

KUI PALJU SIHTOTSING MAKSAB?

Iga otsingu täpne hind sõltub otsitava töötaja spetsiifikast ja muudest nüanssidest. Hinna lepime kokku kohe alguses. Starditasu tuleb tasuda koheselt teenuse alguses ja ülejäänud osa pärast kandidaadiga töölepingu edukat allkirjastamist.

Meie tasud on Eesti turu keskmisel tasemel.

VÄRBAMISPROTSESS

TÖÖANDJA KUVAND MÕJUTAB VÄRBAMISE EDUKUST

Parimate ekspertide ja spetsialistide värbamise ja sihtotsingu edu sõltub ka sellest, milline on teie ettevõtte maine ja mida tulevasele töötajale pakute. Kui väärtused tööandjana on läbi mõeldud, pakute kaasaegset motivatsioonipaketti ning teil on väga hea organisatsioonikultuur, on suurem tõenäosus, et sihtotsing õnnestub.

Headel IT spetsialistidel on sageli võimalik valida, millises ettevõttes nad soovivad töötada ja nõrk kuvand jätab teid kahjuks eelistuste hulgast välja.

Kolmanda osapoolena võtame ka meie vastutuse hoida teie kui tööpakkuja mainet kõrgel. Selleks lepime juba alguses kokku suhtlusstiili, mida kandidaadi leidmisel kasutame. Teie poolt ootame aga ausat infot ettevõtte kultuuri, tööstiili ja sisemiste tavade kotha. Same seda kasutada teie jaoks parimate inimeste valimisel ja nendega suhtlemisel ning teie kui tulevase võimaliku töökoha tutvustamisel.

Strateegilise ja oskusliku lähenemise korral on võimalik sihtotsingu protsessis ettevõtte mainet tõsta. Läbimõeldud suhtlus võimaldab teil olulise sihtgrupi ees rääkida oma ettevõtte väärtustest ja eelistest, ettevõtte tugevusest ja tulevikuplaanidest.

HELISTA VÕI KIRJUTA MULLE!

Siim Palumets

NICO Eesti ärijuht, IT värbamiskonsultant
+372 55 679 455
siim.palumets@nico.fi