Pange end siin vabakutselisena kirja

SOOVITE LÜÜA KAASA PÕNEVATES IT-PROJEKTIDES JA PANUSTADA ERINEVATE ETTEVÕTETE IT-OSAKONDADESSE?

Ootame endaga liituma vabakutselisi IT-spetsialiste. Sõlmite meiega lepingu ja meie leiame teile IT-projekte ja ettevõtteid, mille arengusse panustada.

Eelkõige on see teenus mõeldud neile, kes tahaksid oma vabakutselise teenust pakkuda, kuid kel pole võimalik ise arveid teha või lihtsalt ei soovi paberimajanduse, raamatupidamise või maksuküsimustega ise tegeleda.

NICOs saate oma tööd vabalt korraldada, oma palgataset mõjutada ja samal ajal nautida kõiki püsiva töösuhte eeliseid. Meiega saate nautida muu hulgas järgmisi eeliseid:

TEIE KASUD:

 • Kindlustame teile töö
 • Tipptasemel töötervishoid
 • Tasustatud lisapuhkepäevad
 • Erinevad spordi, kultuuri ja heaolu hüved
 • Koolitustoetused
 • Teie eest on tehtud raamatupidamise- ja maksustamisega seotud töö
 • Saate osa ka rahvusvahelistest projektidest
 • Saate paindlikult ja vabalt valida tööülesandeid
 • Kaugtöö võimalus

KUIDAS NICOS TÖÖD ALUSTADA?

1. KANDIDEERIGE VABALE AMETIKOHALE VÕI ESITAGE TAOTLUS

Esitage avaldus vabale ametikohale või saatke meile lihtsalt e-kiri oma avaldusega, et soovite meiega liituda.

Värbamisprotsessi kiirendamiseks võite täita NICO CV vormi ja lisada selle oma avaldusele. 

2. VESTLUS NICO VÄRBAMISKONSULTANDIGA

Võtame teiega ühendust, kui oleme teie avalduse kätte saanud. Kui kandideerite vabale ametikohale, vaatab meie konsultant koos teiega läbi ametikoha sisu ja nõuded. Kui saadate lihtsalt taotluse, et soovite meie projektidest osa saada, võtab meie konsultant teiega ühendust kohe, kui tekib teie oskustele vastav ametikoht.

3. LIITUMINE NICO EKSPERTIDE VÕRGUSTIKUGA

Meie ekspertide võrgusik on meiega lepingu teinud või meie nimistus olevate IT-spetsialistide kogukond.

Kui kandideerite mõnele vabale ametikohale, kuid te ei osutu valituks, jätame teid ootele meie võrgustiku nimekirja. Võtame teiega ühendust kohe, kui järgmine teie oskustele ja soovidele vastav ametikoht tekib.

Kui liitute NICO ekspertide võrgustikuga, soovitame täita NICO CV vormi. CV vormi saate täita siin. See võimaldab meil pakkuda oma klientidele ühtset ja võrreldavat taotlejate valimit.

LIITU EKSPERTIDE VÕRGUSTIKUGA

4. OTSIME TEILE SOBIVAD KLIENDIPROJEKTID

Meie värbamiskonsultandid võtavad teiega ühendust, kui leiame projekti, mis vastab teie oskustele ja teadmistele. Soovitame teile ülesannet ja kui soovite sellega liituda, saadame teie CV kliendile. Üldjuhul saadame kliendile mitme erineva kandidaadi CV-d.

5. KLIENT KORRALDAB VESTLUSED KANDIDAATIDEGA JA VALIB SOBIVA SPETSIALISTI

Kui klient on tutvunud teie oskustega, kutsub ta sobivad kandidaadid vestlusele ja teeb ametikohale valitava eksperdi osas lõpliku valiku.

6. LEPINGUTE SÕLMIMINE JA ALUSTAMINE TÖÖL

Kui teie osutute valituks pakutud ametikohale, sõlmib NICO nii teie kui ka kliendiga lepingu.

Ja nii algab teie karjäär NICOs!

Teekond Nico kollektiivi

NICOs töötamine praktikas

NICO töötajana on teil meiega püsiv töösuhe ja klientide ülesannete osas sõlmime alati eraldi lepingu. Teie töösuhe algab teie esimese ülesande alguses.

Vastutame kõigi tööandja kohustuste ja maksete eest ning järgime igas tegevuses Eesti Vabariigi seadusi.

Meie töötamise mudel töötab järgmiselt.

 • Teie palk põhineb kliendi poolt pakutud tööülesannetel ja tingimustel
 • Teie palgaks võib olla kas tunnipalk või kindel kuupalk, sõltuvalt kliendilepingust.
 • Teie palk sõltub tehtud töö hulgast.
 • Lisaks palgale hoolitseme kõikide tööandja kohustuste täitmise eest.
 • Kui töötate meiega, raporteerite tehtud töötunnid iganädalaselt ja meie maksame teie palka järgmise kuu palgapäeval tunniraportide alusel.

Nico’ga koostöö tähendab alati järgmist:

Huvitavaid projekte

Meiega saate kaasa lüüa erinevates huvitavates projektides. Lisaks oma klientidele on meil emaettevõtte Fujitsu kaudu raamlepingud suurte organisatsioonidega. Teil on täielik vabadus valida sadade meie vahendatud töökohtade hulgast, just need, mis teile kõige rohkem huvi pakkuvad.

Soovitame teile sobivaimaid projekte, kuid võite ka vabalt keelduda, kui ülesanne teile ei sobi. Võtame arvesse teie soove tulevaste projektide osas ja kaardistame vastavalt teie töövõimalused. Samuti on teil võimalus teha tasustatud heategevustööd ühel päeval aastas.

Paindlikkust ja vabadust

NICOs töötamine on vaba ja paindliku iseloomuga. Saate valida projektid vastavalt oma huvidele ja töötada teile sobiva koormusega. Saate mõjutada oma tööaega ja töö tegemise kohta. Meie jaoks on kõige tähtsam, et kokkulepitud töö saaks tehtud.

Häid arenguvõimalusi

Meie juures sinul on lihtne ennast arendada. Julgustame oma töötajaid arendama oma oskusi ja teadmisi, pakkudes iga-aastast koolitustoetust, mis aitab teil oma oskusi arendada või koolitusi läbida ja ennast sertifitseerida. Fujitsu kaudu on paljud veebipõhised õppeplatvormid teile tasuta kättesaadavad.

Läbipaistvust ja usaldust

NICOs töötamine põhineb vabadusel ja usaldusel. Meie töötajad hindavad vabadust oma tööd ise planeerida ning head avatud õhkkonda. Meie töökultuur on iseseisev ja ettevõtlik: meie hoolitseme tööandja kohustuste ja muude haldusasjade eest, teie saate keskenduda projektides endast parima andmisele. Meeskonna juhid vastutavad oma pädevusvaldkonna eest ja teie saate neilt alati abi ja tuge. Meie meeskond koosneb kogenud IT-ekspertidest, nii et saate kindlasti abi ja tuge ka kolleegidelt.

Võrdsust

Hoolitseme heade töötegemise tingimuste eest erinevates elusituatsioonides, hindame mitmekesisust ja hoolitseme oma töötajate võrdse kohtlemise eest. Rakendame võrdset kohtlemist praktikas, näiteks võrdse töötasu näol. Meie juures saab iga töötaja teha ka ettepanekuid, et oma kolleege premeerida hästi tehtud töö eest.

Soovi korral võimalust töötada pensionipõlves

Kas olete huvitatud pensionieas töötamisest? Tänu meie paindlikkusele on meie kaudu lihtne pensionipõlves töötada – meie juures töötab palju energilisi, raudse töökogemusega pensionieas professionaale.

Kui teie pensioniiga on lähenemas ja sooviksite jätkata tööd IT-projektides, osalise või täistööajaga, võtke palun ühendust meiega aadressil recruitment@nico.fi. Rääkige meile oma soovidest lähemalt ja arutame koos teile sobivaid võimalusi.

 

MEIE VÄÄRTUSLUBADUS OMA TÖÖTAJATELE

Huvitavad IT projektid

Hea palk

Paindlikkus

Arenguvõimalused

Võrdsus

Usaldus