Pikaajaline IT-ressursi partnerlus

LIHTNE JA PAINDLIK VIIS IT-TÖÖTAJATE KAASAMISEKS

Kas teie ettevõttel on muutuvaid ressursivajadusi? Pakume teile paindlikku ja kulutõhusat viisi kiirelt IT-osakonda täiendada.

Hakkame teie pikaajaliseks IT-spetsialistide otsimise partneriks

Aitame teil IT-spetsialiste värvata või teha IT-meeskonna staffing´ut vastavalt kompetentsi vajadusele või projektile.

Meil on suur võrgustik IT-spetsialiste ja muid selle valdkonna eksperte, keda saate vajadusel kasutada lühi- või pikaajaliselt mõnes projektis, nõu küsimiseks või mõne projekti läbiviimiseks. Sellega aitate kiirelt vähendada liigset töökoormust, tõsta efektiivsust ja tuua ettevõttesse “värskeid päid”, kes pakuvad häid lahendusi.

Kui soovite IT-spetsialisti endale pikaajaliselt tööle vormistada, saate kasutada ka meie “Proovi & Palka” teenust – alguses kasutate rentimise võimalust ning teile sobival ajal saate eksperdi endale tööle vormistada. Nii saate enne palkamist veenduda, et IT-spetsialist teie ettevõttesse ikka sobib.

Üks leping, mitmed võimalused

Teeme teiega teenuslepingu – määrame teile projektijuhi, kes kiirelt teie (kasvõi ootamatutele) ressursivajadustele reageerib ja soovitud oskustega inimest otsima asub.

Meie kogemus Soome turul näitab, et kõige enam kasutavad ettevõtted pikaajalise partnerlussuhte puhul just staffing’u teenust ehk projekti lisandudes või mõne keerulisema ülesande puhul ostetakse meie kaudu endale ajutiselt vajalik kompetents sisse. Teie maksate meile ainult töötatud tundide eest, meie ülesandeks jääb muu paberimajandus ja arveldamine vabakutselise või väikeettevõttega, kelle teenust kasutate.

Pikajalise koostöö puhul toimib kogu asjaajamine ja töötaja leidmine väga kiirelt – ainult üks kõne või e-kiri ja juba oleme teile vajalikku inimest otsimas. Teie eeliseks on see, et ei pea sõlmima iga otsingu jaoks uut lepingut, meie oleme endale selgeks teinud teie ettevõtte väärtused, omapärad ja üldised kompetentsid, mille alusel saame märksa paremini ja kiiremini teile töötajaid leida.

Eduka IT-projekti alus on õigete ekspertide olemasolu vastavalt projekti ajakavale.

Koostöö professionaalse personaliteenuste ettevõttega muudab ressursside hankimise palju lihtsamaks ja paindlikumaks.

Koostöös NICO-ga saate:

  • Kompetentsed IT-oskused vastavalt teie ettevõtte vajadustele
  • Lihtsa ja mõõdetava koostöömudeli IT-ressursside juhtimise jaoks
  • Kulutõhusa ja prognoositava hinnakujunduse, mis tuleneb ekspertide tõhusast kasutamisest sobival ajahetkel
  • Kogu meie ekspertide meeskonna ja ulatusliku spetsialistide võrgustiku toe
  • Kiire reageerimisaja – kuni 2 nädalat
  • Kogu meie tähelepanu: kui sobivaid eksperte meie võrgustikus pole, anname endast kõik, et need leida

Meie IT-spetsialistide võrgustikku kuuluvad tarkvara- ja infrastruktuuriteenuste eksperdid, näiteks konsultandid, projekti- ja teenindusjuhid, testimis- ja kvaliteedijuhid, arhitektid, arendajad ning toe- ja hoolduseksperdid.

EELISED

Efektiivsus

Saate kiirelt leida endale sobiva kompetentsiga töötaja, kes teatud perioodi vältel projekti või mõne muu ülesandega tegeleb. Hoiate kokku püsikuludes ja parandate meeskonna töövõimekust.

Kiirus

Staffing on kiire viis leida ootamatute või tähtajaliste projektide jaoks endale sobivate kompetentsidega töötaja.

Tõhusus

Meie töötame väga paindlikult, teie omakorda saate kasutada oma ressursse optimaalselt ja kulutõhusalt.

Lihtsus

Lihtne tarnemudel, mis säästab aega ressursside planeerimisel ja hangetel.

Selgus

Selge ja läbipaistev teenus, mis vähendab ressursiriske.

KUIDAS TEENUS TÖÖTAB

Koostööd haldab personaalne teenindusjuht, kes tegutseb kontaktisikuna, koordineerib eksperte ning võtab vastutuse lepingute, aruandluse ja arvete eest. Et teenus oleks alati tasemel ja kvaliteetne, korraldame juhtgrupi tasandil koosolekuid ja tegutseme vaid kindlaksmääratud sammude järgi.

Teeninduslepingu sõlmimise järel saate juurdepääsu tervele meie ekspertide kogule ja laiaulatuslikule võrgustikule. Kui meie enda võrgustikust pole IT-spetsialisti hetkel saadaval, otsime turult kiiresti uued ja suuname nad teie projektidesse vajaduse järgi. Kasutame ka meie vabakutseliste ja alltöövõtjate kogu.

Pikaajalise teenuspartnerina saame tegutseda kiiremini kui tavalise värbamisprotsessi puhul. Teenindusjuht esitab ühe või mitu kandidaati umbes kahe nädala jooksul, mis on kiirem kui tavaline vastamisaeg. Saate kandidaadi(d) heaks kiita või tagasi lükata.

Teenus hõlmab kirjalikus lepingus väljatoodud ülesandeid.  Vajaduse korral võib märkida ka lisateenuseid. Teie- ja meiepoolsed kohustused ja loobumised on määratletud vastavas lepingus.

Kokkulepitud ajavahemike tagant esitame teenuse kohta aruandeid. Selleks paneme koos teiega paika need näitajad, mis just teie jaoks selles teenuses kõige olulisemad on. Kui teenusega on alustatud, jätkub see tellimusena kokkuleppe põhjal. Teenuse muutmine ja lõpetamine on kokkuleppe küsimus.

Näited tehtud töödest

Proovi ja palka

Leidsime IT -sektori kliendile pilvespetsialisti, kasutades Try & Hire mudelit. Valitud spetsialist töötas 12 kuud kliendi juures ajutise personali rollis. Spetsialisti eesmärk oli automatiseerida kasutuselevõtu, kasutamise, jälgimise, mastaapsuse ja järjepidevuse haldamisega seotud funktsioone. Selle aja jooksul läbis spetsialist ka koolituse ja saavutas sertifikaadid pilveteenuse pakkuja (Azure) õpperadu järgides. Aasta pärast oli klient endiselt oma valikuga rahul ja palkas selle töötaja enda juurde alaliselt.

Cloud Specialist

IT-personaliteenused

Palkasime tööstusettevõttesse projektijuhi projekti jaoks, mis kestis ligikaudu kuus kuud. Meie kogenud projektijuht töötas logistilise integratsiooniga, alates testimisest kuni pilootprojektini ja tootmiseni ning esindas ettevõtet suhetes partneritega ja tarnijatega. Meie projektijuhid töötavad tihti korraga mitme väikese projektiga samaaegselt, mis toob kaasa väga erinevad ja vaheldusrikkad tööpäevad. Sellel rollil on ka rahvusvaheline aspekt.

Project manager

Sihtotsing

Värbasime oma kindlustussektoris kliendile BI (Business Intelligence) spetsialisti. Spetsialisti ülesandeks oli tugevdada kliendi aruandlusmeeskonda. Tema roll hõlmas andmeladude arendamist ja hooldamist ning aruandlust. Kasutatud tehnoloogiate ja tarkvara hulka kuulusid Power BI, MS SQL, SAP BO ja Informatica. Meil õnnestus leida kliendile mitu erineva profiiliga potentsiaalset kandidaati, kellel oli positiivne väljakutse panna parim meeskond kokku.

BI

STAARAGENDID TEIE TEENISTUSES

Tarmo Antila

Direktor, Personaliteenused
+358 500 447 024
tarmo.antila@nico.fi

Marek Sokk

Fujitsu Eesti / Tarkvara osakonna direktor / Juhatuse liige

marek.sokk@fujitsu.com

TEIE IT-OSAKOND VAJAB TÄIENDUST?

Võtke meiega ühendust