Blogi

2024 IT oskuste TOP 10: hinnas on ka pehmed oskused

IT kui valdkond muutub väga kiiresti ja koos sellega muutuvad ka spetsialistide puhul nõutud-otsitud oskused.

Erinevate globaalsete allikate koostatud raportitest IT tööjõuturu trendide kohta jääb läbiva noodina kõlama AI murranguline esiletulek. Lisaks mitmele teisele tõusvale tehnoloogiale koorub välja veel üks tähelepanuväärne suundumus: kui varem loetleti ja reastati valdavalt vaid tehnilisi kompetentse, siis 2024 ennustustesse on lisandunud ka nn. pehmed oskused ja tehnoloogia juhtimise kompetents.

IT CareerFinder: kohanemisvõime ja EQ kui IT oskused

IT alase karjääri info- ja koolitusportaal IT CareerFinder on kokku pannud ülevaate kümnest kõige nõutavamast infotehnoloogiaoskusest aastaks 2024.

Võrreldes nende 2023. ja 2024. aasta IT oskuste nimekirju, eristuvad 2024. aastaks järgmised märksõnad:

Generatiivne AI: Esile tõuseb generatiivne tehisintellekt, sh tehnoloogiad nagu ChatGPT, Bard ja DALL-E. See hõlmab masinõpet, NLP-d (Natural Language Processing), suuri keelemudeleid, AI prompte ja AI haldamist.

Turbeläbistustestimine (Penetration testing): Küberturvalisus on aina teravam teema, seetõttu on suurenenud vajadus turbeläbistustestijate järele, kes suudavad tuvastada ja parandada turvaauke ning vältida kuriteo ohvriks langemist.

Konteinerite orkestreerimine: Konteinertehnoloogiate nagu Kubernetes ja Docker Swarm kasutamise oskus on muutunud olulisemaks.

Robootilise protsessi automatiseerimine (RPA): RPA oskused on muutumas oluliseks paljudes sektorites.

Plokiahela oskused: Plokiahela tehnoloogia ja sellega seotud oskused nagu krüptograafia ja nutilepingute arendamine on tõusutrendis.

UX disain: Digitaalsete toodete ja teenuste kasutajakogemuse disaini oskused on üha olulisemad nende edu tagamiseks.

Emotsionaalne intelligentsus: Suurem rõhk on pandud pehmetele oskustele nagu emotsionaalne intelligentsus, mis on oluline meeskonnatöö ja juhtimise jaoks IT valdkonnas.

Kohanemisvõime: Kohanemisvõime ja muutuste juhtimise oskused on hinnatud, kuna IT maastik pidevalt muutub.

TOP IT oskuste võrdlustabel 2023 vs 2024Iga oskuse juures selgitatakse ka peamisi nõudlust mõjutavaid tegureid ja kirjeldatakse seda suunda puudutavaid tööülesandeid, platvorme ja sertifikaate. Nende kohta saad täpsemalt lugeda IT CareerFinderi portaalis.

 

CompTIA: 2024 IT trendid, mis mõjutavad nõutud oskusi

The Computing Technology Industry Association ehk CompTIA IT-sektori 2024. aasta väljavaade kirjeldab olulisi suundumusi IT-s, millel on otsene mõju sellele, milliseid oskusi ja kompetentse turg vajab.

IT trendid mis mõjutavad tööjõuturgu

Oskusi enim mõjutavad trendid:

AI integratsioon: AI integreerimine erinevatesse tehnoloogiatoodetesse ja äriprotsessidesse samuti kasutamine ettevõtte sisemistes operatsioonides (klienditeeninduses, e-kaubandus) nõuab inimesi, kes oskavad seda rakendada uute protsesside loomiseks ja haldamiseks.

Küberjulgeoleku tehnilised ja juhtimisalased oskused: Kasvavate küberohtude tõttu on nõudlus nende oskuste järele järsult tõusnud.

Pilvearhitektuuri oskused: Hübriid- ja mitikpilve lahenduste levik nõuab pilvearhitektuuri ja -turvalisust tundvaid spetsialiste.

Digitransformatsioon tootlikkuse parandamiseks: Väga erineva valdkonna organisatsioonides on päevakorral oskuste arendamine ja uute talentide palkamine  digitransformatsiooni projektideks.

 

Forbes: 2024 top 10 oskusest viis on IT-alased

Ajakiri Forbes vahendab Bernard Marri kokkuvõtet olulisimatest oskustest 2024. aastal.

See ei keskendu otseselt IT valdkonnale, kuid tervelt 5 selles nimekirjas välja toodud kompetentsi on IT alased. See kinnitab veelkord tõdemust, et nüüdseks on IT iga eluvaldkonna osa.

Esile tõstetud IT oskused on järgmised:

  • Generatiivne AI
  • Andmeteadus
  • Andmetöötlus pilves (Cloud Computing)
  • Masinõpe
  • Küberturvalisus

Teised top 10 hulka kuuluvad kompetentsid on:

  • Jätkusuutlikkuse oskused
  • Projektijuhtimine
  • Kommunikatsioon
  • Kliiniline tervishoid
  • Interpersonaalsed oskused, sidemete loomine

Forbesi ülevaate koostaja, Bernard Marr, on 2022. aastal välja andnud raamatu „Future Skills: The 20 Skills and Competencies Everyone Needs to Succeed in a Digital World“, kus ta loetleb ja analüüsib oskusi, mida ta näeb meie digitaalses maailmas kõige tähtsamatena.

Oma kodulehel avaldatud artiklis läheb ta ajalises perspektiivis veelgi kaugemale ja ennustab kõige vajalikumaid oskusi aastaks 2030. Arvestades arengu kiirust, ei saa seda võtta 100% tõena, kuid need protsessid, mida vaid 6 aasta pärast näeme tegelikkuseks saamas, on praegu juba alanud.

 

Irina Ranneva: Kõige keskmes on küberturvalisus

Nico Eesti värbamiskonsultant Irina Ranneva arvates avalduvad samad suundumused ka Eesti IT oskuste turul.  Siiski toob ta eriti esile küberjulgeoleku: „Tehisintellekti tehnoloogiad on võimsalt esile tõusnud ja on rakendusoskusena esindatud ka kõigis kõrgkoolide õppekavades. Küberturbe ekspertide järele on aga vajadus väga suur, eriti e-riigi tasandil.

Eetiline häkkimine, turbeläbistustestimine, õigusraamistiku tundmine, tehisintellekti tööriistad – küberturvalisus on nende ja paljude teiste valdkondade ristumiskoht ja seega vältimatu osa meie digitaalsest elu- ja töökorraldusest.“

 

Kui sul on IT valdkonna oskusi ja teadmisi puudu või soovid neid hoopis pakkuda, siis võta meiega ühendust ja räägime!

- 26.12.2023

IT tööjõuturg 2023: hinnatud oskused, eelistatud projektid

ÄP Raadios 04.12.2023 eetris olnud saates “Minu karjäär” oli üheks külaliseks NICO Eesti juht Siim Palumets. Ta rääkis IT tööjõuturust, andis nõuandeid karjääri ehitamiseks IT-s ja...

- 30.11.2023

Töövarju päev Nico Eestis: mida teeb värbaja?

Kas tead, mis tööd värbaja tegelikult teeb? See ei ole amet, mida saaks õppida kutse- või ülikoolis ja arusaam värbaja töö sisust on üsna hämar...

- 17.7.2023

MÕJUS LINKEDINI PROFIIL – KUIDAS MAKSIMAALSELT TÄHELEPANU ÄRATADA

Eestis on enam kui 300 tuhat LinkedIni kasutajat, ülemaailmselt on rakendusel aga 722 miljonit kasutajat. Paljud tööpakkumised avaldatakse ka LinkedInis või ainult seal ning värbajatena...

Liitu uudiskirjaga