Blogi

Neli nippi avalduseja CV koostamiseks

Igal nädalal tutvun kümnete motivatsioonikirjade, CV-de ja LinkedInprofiilidega. Juhiseid nende tekstide koostamiseks on kindlasti sama palju kui nende lugejaid, sest ka personaliotsingu spetsialistidel on omad eelistused. Tahaksin siiski tuua välja mõned nipid, mis aitaksid CV ja kaaskirja taset tõsta ning edukama kandideerimise tõenäosust suurendada.

 

PROJEKTIDE TÄPNE KIRJELDUS JA KASUTATUD TEHNOLOOGIATE
LOETELU

Nico peamised tegevusalad on kogenud IT-spetsialistide rendile andmine, palkamine ja personaliotsingud. IT-valdkonna kliendid otsivad sageli teatud projekti jaoks spetsiifilise eriala oskusteabe omandanud spetsialisti. Kui soovid IT-alal tööd leida, soovitan projekte, milles oled osalenud, lähemalt kirjeldada. Mida projekti raames tehti? Milline oli sinu osa projekti teostamisel? Kui kaua projekt kestis? Milliseid tehnoloogiaid kasutati? Kui klient näeb tema projektiga sarnasete ülesannetega tegelenud spetsialisti CV-d, on tal lihtne valikut teha! Nimetada võid klientide tellimusi, õpinguteaegseid või vaba aja harrastustega seotud projekte. Vajadusel taga klientide anonüümsus.

 

AMETINIMETUSTE SELGITAMINE JA KONKREETSED NÄITED

Ainult ametinimetus ei anna tööülesannetest piisavat ülevaadet. Väiksemates ettevõtetes antakse sageli kõrgelennulisi tiitleid, et sellega veidi madalamat palgataset kompenseerida. Seepärast on hea selgitada, millised on olnud sinu praktilised tööülesanded. Juhataja kui ametinimetus ei anna mingit teavet. Osal juhatajatel on alluvaid, teistel mitte. Tiimis võib
olla 1-50 töötajat. Eelarveline vastutus võib varieeruda nullist eurost mitme miljonini. Alati on hea märkida konkreetsed arvud ja tuua näiteid. Milliseid ülesandeid sa täitsid, milline oli sinu vastutusala, mida tööst õppisid ja mida saavutasid?

 

UNUSTA ÜHE LEHEKÜLJE REEGEL!

Ikka ja jälle kerkib esile üheleheküljelise CV nõue ning sotsiaalmeedias ringlevad juhtivtöötajate CV-d, kus kogu teave on koondatud tabelitesse ja erinevatesse näitajatesse. Tore mõte, kui tead, et keegi loeb kõik CV-d ja avaldused läbi ja pikad tekstid on koormavad. Kaasaegsed palkamissüsteemid võimaldavad kasutada otsisõnu ning ei ole mingit garantiid, et keegi kõik saadetud dokumendid tõepoolest üle vaatab. Ja kui ka motivatsioonikiri on läbi loetud, siis paari kuu pärast ei pruugi sellest enam midagi meeles olla. Spetsialistide rentimise teenust pakkuvasse ettevõttesse saabub pidevalt uusi sooviavaldusi ja kui saame kliendilt tellimuse, otsime sobivaid kandidaate sobivate otsisõnade abil esmalt oma andmebaasist. Kui CV on mahutatud ühele leheküljele, ei sisalda see enamasti piisavalt andmeid ega võtmesõnu, et otsinguprotsessis esile kerkida. IT-alal on eriti oluline märkida ära kõik kasutatud tarkvarad,
kodeerimiskeeled, andmebaaside nimetused jne.

 

MOTIVATSIOON, MOTIVATSIOON, MOTIVATSIOON

Kui kinnisvaratehingute puhul on kolm kõige olulisemat müügieelist ”location, location, location” ehk asukoht, asukoht ja asukoht, siis tööotsingus on eeliseks motivatsioon, motivatsioon, ja veelkord motivatsioon. Põhjenda, miks soovid pakutud töökohal tööle asuda! Mis sinu senises töökogemuses on abiks nende ülesannetega toime tulemisel? Ja mida uut saaksid õppida? Miks sind huvitab just see ülesanne või see ettevõte? Või otsid hoopis tööd teisest piirkonnast või teisest riigist? Selgita avameelselt, kas oled valmis elukohta muutma või oletad, et saad töötada
ka kodukontoris.

Puudusi oskustes kompenseerivad sageli entusiasm ning uute oskuste ja teadmiste omandamise soov. Seda teemat võiks kaaskirjas rohkem kirjeldada ja mainida paari lausega ka CV kokkuvõtlikus osas. Sina kui tööotsija ei saa ju teada, kas personaliotsingu firma töötaja on sinu kaaskirja ja CV läbi lugenud või jätab ta taotlejad kõrvale vaid ühe dokumendi alusel.

Nippe on veel palju, koondasin siia vaid kõige olulisemad. Oma CV-d saad sisukamaks muuta, kui annad selgituse ka neile perioodidele, mil sa mingil põhjusel olid tööelust kõrvale jäänud. Kindlasti kontrolli ka õigekirja!

Soovin edu tööotsingutes! Nico pakutud karjäärivõimalused leiad siit. Samad nipid CV koostamiseks kehtivad ka allhankijate puhul. Nico freelancer-projektid leiad siit.

- 6.2.2024

2024 IT oskuste TOP 10: hinnas on ka pehmed oskused

IT kui valdkond muutub väga kiiresti ja koos sellega muutuvad ka spetsialistide puhul nõutud-otsitud oskused. Erinevate globaalsete allikate koostatud raportitest IT tööjõuturu trendide kohta jääb...

- 26.12.2023

IT tööjõuturg 2023: hinnatud oskused, eelistatud projektid

ÄP Raadios 04.12.2023 eetris olnud saates “Minu karjäär” oli üheks külaliseks NICO Eesti juht Siim Palumets. Ta rääkis IT tööjõuturust, andis nõuandeid karjääri ehitamiseks IT-s ja...

- 30.11.2023

Töövarju päev Nico Eestis: mida teeb värbaja?

Kas tead, mis tööd värbaja tegelikult teeb? See ei ole amet, mida saaks õppida kutse- või ülikoolis ja arusaam värbaja töö sisust on üsna hämar...

Liitu uudiskirjaga