Blog

Rajattomat mahdollisuudet, rajalliset resurssit

  |   Yritys   |   No comment

Organisaatio kuin organisaatio olisi tyytyväinen, jos käytössä olisi rajattomat resurssit toteuttaa omaa tehtävää ja tarkoitusta. Harvalla, jos kenelläkään tilanne on tämä. Jostain resurssista on aina niukkuutta ja toimintaa pitää toteuttaa sen mukaisesti.

Suomi on herännyt taloustalviunestaan. Finanssilaitokset ennustavat toinen toistaan suurempaa kasvua. Investointeja tehdään ja uutta luodaan. Automaatio lisääntyy, tekoäly kypsyy käytännön sovelluksiksi. Lohkoketjuteknologia mullistaa finanssisektorin. Pilvet mahdollistavat globaalin liiketoiminnan.

Tietotekniikan ja uuden teknologian keinoin voidaan luoda uusia liiketoimintamalleja ja jopa uusia toimialoja. Jokaisen uuden teknologian kohdalla onkin hyvä pysähtyä kysymään, miten tämä muuttaa maailmaa ja millaisella mallilla meidän tulee lähteä mukaan. Ehkä jopa miettiä keiden kanssa ja millä resursseilla toteutamme oman tulevaisuutemme.

Teknologia ja automaatio korvaavat olemassa olevia rooleja liike-elämässä. Niin yksilötasolla kuin jopa yritystasolla. Tarvitaan uudenlaisia osaajia ja yrityksiä sekä uudenlaisia toimintamalleja olemassa oleville organisaatioille.

Toistaiseksi tietotekniikka-ala on onnistunut automatisoimaan, tehostamaan ja muuttamaan tehokkaasti muita toimialoja, mutta vain osittain omaansa. Toki erilaisia menetelmiä, työkaluja, teknologioita ja pilviä on keksitty, mutta työvoiman tarve on lisääntynyt jyrkästi. Uusista osaajista sanotaan olevan tuhansien asiantuntijoiden pula yksistään Suomessa.

Digitalisaation kasvun esteeksi on muodostumassa hyvin perinteinen resurssi, henkilötyö ja sen saatavuus. Allekirjoittanut on kuullut viime aikoina usean asiakkaan suusta sen, että hankkeita on jouduttu siirtämään koska osaavia tekijöitä ei ole ollut saatavilla.

Erilaisia valmennusohjelmia uusien osaajien saamiseksi on syntynyt useita, niin julkisten kuin yksityisten toimijoiden toteuttamina. Osa ohjelmien käyneistä pystyy lopulta siirtymään tuottavaksi asiantuntijaksi, osa ei. Henkilökohtaiset kyvyt riittävät vain osalla hallita entistä laajempia, vaativimpia ja abstraktimpia teknologia- ja menetelmäkokonaisuuksia. Tämä vähentää halua tulla alalle, mutta toisaalta nousevista palkkatasoista päätellen palkitsee taloudellisesti niitä, jotka siihen kykenevät.

Parhaimmat osaajat hakeutuvat työpaikkavalinnoissaan kaltaistensa seuraan. Siis sellaisiin organisaatioihin, joissa ymmärretään uuden teknologian tuomat mahdollisuudet ja muutospaineet niin liiketoimintatasolla kuin tietotekniikan toteutustasolla. Elämä on helpompaa, kun voi sparrata kollegojen ja johdon kanssa askeleen eteenpäin tulevaisuutta kuin ”yrittää muuttaa yksin putkiurakointiliikettä digitaalisten palveluiden tarjoajaksi”. Kaikella kunnioituksella perinteisiä toimialoja kohtaan!

Kirjoittaja toimii Nice-business Consulting Oy:ssa teknisten osaamisten rekrytointi- ja resursointikonsulttina. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus ohjelmistoliiketoiminnan trendeistä. Nico henkilöstöpalvelualan yrityksenä yhdistää asiakkaiden tarpeet ja asiantuntevat osaajat. Kauttamme löytyvät IT-alan mielenkiintoisimmat hankkeet ja työpaikat sekä sopivat osaajat. Katso avoimet paikkamme tästä.

No Comments

Post A Comment