Blog

Onnistunut rekrytointi on tiimityötä asiakkaan ja rekrytoivan konsultin välillä

  |   Yritys   |   No comment

Moni ei tule ajatelleeksi kuinka monta ihmistä osallistuu yhden rekrytoinnin läpivientiin. Tehokas ja oikeaan osuva rekrytointi vaatii tiivistä yhteistyötä monien eri rooleissa työskentelevien ihmisten välillä. Yksinään tätä on vaikeaa, liki mahdotonta, tehdä. Usein mukana on rekrytoivan yrityksen lisäksi rekrytointikonsultti, jonka ydinosaamista rekrytointi on. Jottei monen kokin soppa menisi pilalle, kannattaa kaikkien osallisten panostaa omaa kallistakin aikaansa rekrytoinnin tuloksekkaaseen läpivientiin.

Rekrytointi vaatii kommunikointia

Heti prosessin alussa täytyy rekrytoivan esimiehen, mahdollisesti myös asiakkaan HR:n ja rekrytointikonsultin välillä saada kommunikaatio toimimaan hyvin. Koska organisaatioihin ei etsitä pelkästään osaamisia, vaan myös sopivia ihmisiä, sopivia luonteita, niitä hyviä tyyppejä, täytyy ymmärtää mitä nämä asiat tarkoittavat juuri tälle organisaatiolle. Pelkät osaamisvaatimukset eivät riitä kertomaan millaista ihmistä ollaan etsimässä. Eivätkä ne riitä tämän päivän kilpaillussa työmarkkinassa kertomaan hakijoille miksi juuri tämä yritys kannattaa valita.

Rekrytointikonsultti myy tehtävää ja yritystä

Jotta rekrytointi onnistuisi pitää rekrytointikonsultin pystyä kertomaan hakijoille myös siitä, millainen mahdollinen uusi työpaikka on kokonaisuutena. Millaisesta tiimistä on kyse, minkälaisia tehtäviä tiimillä on ja kuinka siellä perehdytetään, kuinka työskennellään, kuinka vastuut jaetaan, mitä uusilta ihmisiltä odotetaan ja myös mitä heille tarjotaan. Yrityksen imagolla, toimialalla, historialla ja tulevaisuuden näkymillä on merkitystä sille, kuinka houkutteleva juuri tämä kyseinen avoin työpaikka hakijoille on. Työn mielekkyys syntyy kokonaisuudesta johon vaikuttaa niin moni asia, ettei pelkällä vaatimusten listaamisella ja palkkatarjouksella ole enää pitkään aikaan pystytty kilpailemaan. Tässä kysytään rekrytointikonsultin ammattitaitoa ja kokemusta, jotta hän osaa kaivaa asiakkaalta esiin ne tärkeät, mutta usein vaikeasti sanoiksi puettavat toiveet ja vaatimukset hakijalle. Eikä pidä unohtaa tuoda esille niitä syitä, miksi juuri tämä yritys ja nämä tehtävät ovat kiinnostavia myös hakijan tulevaisuuden kannalta.

Kunhan työn kuvaus, vaatimukset ja kaikki muu on saatu selville, tehdään siitä työpaikkailmoitus ja luodaan sitä tukeva tarina, jolla yritys ja tehtävä ”myydään” kiinnostuneille hakijoille. Tämä vaatii hyvää yhteistyötä ja luottamusta asiakkaan ja rekrytointikonsultin välillä. Alan ammattilaisena konsultilla pitää olla hyvä ymmärrys siitä, millaiseen muotoon työpaikkailmoitus ja sitä tukeva tarina kannattaa pukea. Tarkoitus on erottua positiivisesti muista vastaavista hauista ja se vaatii paneutumista aiheeseen. Ammattilainen ei liioittele, eikä muokkaa totuutta, vaan osaa tuoda hyvät asiat esiin houkuttelevalla tavalla. Nämä asiat ovat erilaisia eri tehtävissä, joten kokemus auttaa tässäkin. Tämä vaihe täytyy tehdä hyvässä yhteistyössä asiakkaan kanssa, jotta sekä asiakas, että rekrytointia tekevä konsultti voivat hyvillä mielin jakaa ilmoituksen ja tarinan eri hakukanaviin.

Rekrytointi on joukkuelaji

Oikeanlaisten henkilöiden haku on nykypäivänä kovin erilaista kuin vielä joitakin vuosia sitten. Hakukanavia on nykyään lukuisia, pelkkä lehti-ilmoittelu on ollut historiaa jo jonkun aikaa. Rekrytointiyrityksissä on tänä päivänä erinomaista kokemusta erilaisten työkalujen käytöstä ja hakujen kohdistamisesta oikeisiin kanaviin. Näissä yrityksissä hakuja tehdään usein pareina tai jopa tiimeinä. Rekrytointikonsultilla saattaa olla apunaan assistentteja, jotka tekevät äärimmäisen tärkeää perustyötä. Assistentit käyttävät eri kanavien hakutyökaluja, etsivät sopivia profiileja, kontaktoivat sopivan profiilin omaavia ihmisiä ja ovat usein myös se ensimmäinen kontakti tulevaan ehdokkaaseen. Ensimmäisen kontaktin tärkeyttä ei varmaan tarvitse erikseen korostaa. Siinä ratkeaa usein jo muutamassa kymmenessä sekunnissa, saadaanko henkilö kiinnostumaan tarjottavasta työpaikasta. Tämä siis riippumatta siitä onko kyseessä sähköposti tai muu kirjallinen viesti, taikka suora puhelinsoitto. Joten se, miten asia esitetään, pitää olla mietitty valmiiksi niin, että ehdokkaiden mielenkiinto saadaan heräämään.

Ehdokkaiden haastattelut ovat tilaisuuksia joissa viestinnän pitäisi kulkea hyvin molempiin suuntiin. Hakijalle pitää pystyä kertomaan miksi avoin paikka ja hakua tekevä organisaatio olisi hänelle hyvä valinta. Toisaalta pitää myös kuunnella ehdokasta ja kertoa hänelle avoimesti, jos odotukset ja toiveet eivät kohtaa todellisuutta tässä kyseisessä rekrytoinnissa. Ja edelleen rekrytointikonsultin ydintehtävä on arvioida ketkä hakijoista ovat parhaita ehdokkaita asiakkaalle. Usein haastattelut tehdään useamman haastattelijan voimin, jolloin saadaan parempi kuva ehdokkaan sopivuudesta avoimeen paikkaan. Kyse on kuitenkin liiketoiminnasta ja kuten kyllästymiseen saakka on toisteltu, rekrytointi on kallis ja liiketoimintaan pitkään vaikuttava päätös. Sen vuoksi päätöksen pitää olla perusteltu ja siihen kannattaa käyttää myös aikaa ja ammattilaisia apuna.

Asiakas tekee sitten vielä omat haastattelukierroksensa talon omien prosessien mukaan. Tämäkin vaihe saattaa työllistää useita henkilöitä yrityksen eri osastoilta. Mukana voi olla useita esimiehiä, henkilöstöhallintoa ja eri tiimeissä työskenteleviä asiantuntijoita. Tärkeää on, että tarina rekrytointiprosessin alusta tähän vaiheeseen pysyy saman sisältöisenä. Mikäli tarina muuttuu eri vaiheissa, tulee ehdokkaalle herkästi epävarma olo ja kiinnostus avoimeen paikkaan vähenee, ellei jopa lopahda kokonaan. Yhteistyö ja viestintä kaikkien eri organisaatioista prosessiin osallistuvien ihmisten välillä pitää siis olla sujuvaa, ettei hukata hyvää ehdokasta viestinnällisten kompastelujen vuoksi.

Kun rekrytointi toivottavasti saadaan kaikkien vaiheiden jälkeen maaliin ja uusi työsopimus allekirjoitettua, on prosessiin matkan varrella osallistunut useita ihmisiä sekä hakua tekevästä yrityksestä, että rekrytointiyrityksestä. Kaikilla on oma tärkeä osansa kokonaisuudessa ja tiivis yhteistyö sekä avoin viestintä varmistavat sen, että asiakkaalle löydetään sopivat henkilöt avoimiin tehtäviin. On palkitsevaa kaikille, kun näkee hyvän ehdokkaan löytävän mieleisensä työpaikan ja asiakkaan olevan tyytyväinen uuteen työntekijäänsä, sekä rekrytoinnissa avustaneeseen joukkueeseen.

Kirjoittaja on Timo Haavisto, tiimiesimies, jolla on projektipäällikkötiimi Nicossa ja teknisten osaajien tiimi Fujitsu konsernissa.

No Comments

Post A Comment