It-toimittajahallinta

Kustannustehokas, yhdenmukainen ja luotettava hallintapalvelu

Tavoita laaja skaala alihankkijoita yhdellä kanavalla yksinkertaisesti ja helposti!

Asiakkaalla voi olla suuri määrä toimittajia, erilaisia sopimusehtoja, laskutuskäytäntöjä ja muita toimintatapoja. It-toimittajien hallintapalvelumme (supplier management service) on kustannustehokas, yhdenmukainen ja luotettava sopimus- ja toimittajahallintatyökalu.

Ota yhteyttä

EDUT ASIAKKAALLE

SELKEYS

Yksi selkeä toimintatapa luotettavan kumppanin kanssa.

SOPIMUSEHDOT

Yksi puitesopimus, joka yhtenäistää sopimusehdot.

LASKUTUS

Yksi yhdenmukainen laskutuskäytäntö.

KONTAKTOINTI

Yksi kontaktipiste laajaan toimittajaverkostoon.

RAPORTOINTI JA SEURANTA

Yksi yhdenmukainen ja säännöllinen raportointi- ja seurantakäytäntö.

KUSTANNUSTEHOKKUUS

Kustannussäästöt, kun työmäärä kumppanien- ja sopimushallinnassa vähenee merkittävästi.

MITEN PALVELU TOIMII?

Sovimme asiakkaan kanssa sopimusehdoista ja tarvittavista käytännöistä. Yhtenäistämme toimittajien sopimusehdot ja toimintatavat neuvottelemalla kaikkien toimittajien kanssa sopimukset ja sopimalla käytännöt. Asiakas säästää kustannus- ja sopimushallinnoinnin resursoinnissa ja saa vaivattoman pääsyn Nicon sekä Nicon kumppaniverkoston osaamisiin. Palvelun käynnistyttyä asiakas saa kustannussäästöjä yhdenmukaisten ja selkeiden sopimus-, laskutus- ja raportointikäytäntöjen kautta.

Olemme vakaa ja luotettava kumppani, joka on toiminut alalla menestyksekkäästi jo 20 vuotta. Toimittajahallintamallimme varmistaa, että palvelu noudattaa hyviä liiketoimintatapoja sekä lakeja, sääntöjä ja määräyksiä.

Case-referenssit

Valtori

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus eli Valtori sai Nicon kautta projektiinsa kokeneen it-projektipäällikön, Kalle Mattilan, huolehtimaan Suomen suurimman etäkäyttöpalvelun kehitysprojektista. Kauko-palvelun tuotepäällikkö Pekka Vanhoja kertoo, että yhteistyö Kallen kanssa on sujunut hyvin. ”Kallen vahva ote projektinhallinnasta on auttanut projektin edistämisessä myös haastavien tilanteiden edessä. Järjestelmällinen työskentelytapa luo projektille ja projektitiimille hyvän pohjan toimia. Projektipäällikön rooli projektissa, jossa toimitaan monitoimittajaympäristössä, on kriittinen ja Kalle on tässä hoitanut toimittajatahojen koordinointia ja ohjausta hienosti.”

Kokeile ja varmistu

Löysimme it-alan asiakkaallemme Cloud Specialistin kokeile ja varmistu -mallilla. Valittu henkilö työskenteli 12 kuukautta Nicossa vuokrattuna loppuasiakkaalle. Asiantuntijan tavoitteena oli automatisoida käyttöönottoon, operointiin, valvontaan, skaalautumiseen ja jatkuvuuden hallintaan liittyviä toimintoja. Samalla asiantuntija kouluttautui ja sertifioitui pilvipalvelutoimittajan (Azure) opintopolkujen mukaisesti. Vuoden kuluttua asiakas oli edelleen tyytyväinen valintaansa ja rekrytoi henkilön omaan yritykseensä.

Cloud Specialist

Henkilöstövuokraus

Vuokrasimme teollisuusalan yritykselle projektipäällikön noin puolen vuoden toimeksiantoon. Kokenut projektipäällikkömme työskenteli logistiikan integraatioiden parissa, aina testauksesta pilotoinnin kautta tuotantoon ja edusti yritystä partnereiden ja toimittajien suuntaan. Projektipäälliköllämme on samanaikaisesti useita pieniä projekteja käynnissä eli päivät ovat hyvin vaihtelevia. Oman lisänsä tuo myös kansainvälisyys.

Projektipäällikkö

Suorahaku

Rekrytoimme vakuutusalan asiakkaallemme BI (business intelligence) -asiantuntijan. Hänen tehtävänään oli vahvistaa asiakkaan raportointitiimiä. Tehtävänkuva sisälsi tietovarastojen ja raportoinnin kehittämistä ja ylläpitoa. Käytetyt teknologiat ja ohjelmistot ovat Power BI, MS SQL, SAP BO ja Informatica. Onnistuimme löytymään asiakkaalle useita potentiaalisia kandidaatteja, eri tyyppisillä profiileilla ja asiakkaalla oli positiivinen haaste valita näistä parhaiten tiimiä täydentävä henkilö.

Business Intelligence Specialist

Tähtiagenttimme palveluksessasi

Ave Arumäe

Rekrytointikonsultti / Manager, Tallinna
+372 5803 5277
ave.arumae@fujitsu.com

Heidi Hänninen

Rekrytointikonsultti / Manager, Helsinki (äitiyslomalla)

Oletko valmis aloittamaan?

Ota yhteyttä