Blog

Ict-alan viisi megatrendiä

  |   Yritys   |   No comment

Henkilöstöpalvelualan yrityksiä kokoontui HPL:n järjestämään seminaariin Hämeenlinnaan 2.-3.11.2017. Seminaarin teemana oli ”buustia bisnekseen” ja aiheet käsittelivät ajankohtaisia muutostrendejä kuten maakuntauudistusta, tekoälyä, digitalisaatiota ja johtamisen uusia tuulia.

Seminaarin alustusten innoittamana päätin koota tähän blogiin samaisia aiheita, mutta peilaten niitä erityisesti ict-alan näkökulmasta. Pitkään työelämässä toimineena tiedän, että muutoksia tapahtuu kaiken aikaa ja harvoin asiat toteutuvat selkeinä yksisuuntaisina trendeinä vaan pikemminkin aaltoina tai ristivetoina. Varmaa on, että nykyhetki pystytään tulkitsemaan vasta tulevaisuudessa. Tässä joka tapauksessa mielestäni viisi tärkeintä asiaa, jotka vaikuttavat ja tulevat vaikuttamaan ict-osaajien elämään Suomessa.

1. Ict-alan osaajista sekä pulaa että tarjontaa

Ict-alalla työskentelee Suomessa tällä hetkellä enemmän työntekijöitä kuin koskaan aikaisemmin. Silti työttömien työhakijoiden määrä on edelleen lähes kaksinkertainen vuoden 2012 tasoon verrattuna. On käsittämätöntä miten nopeasti työvoiman kysyntä on kasvanut ja samalla muuttunut. Tällä hetkellä yritysten tarpeet kohdistuvat erityisesti yliopistotasoisiin it-tutkinnon suorittaneisiin ohjelmisto-osaajiin.

Osaajapulasta johtuen monet peräänkuuluttavat korkeakoulutasoisen it-alan koulutuksen nopeaa kasvattamista. Varmasti sitä tarvitaankin, sillä digitalisaation kehittymisen myötä ohjelmisto-osaajien kysyntä oletettavasti jatkaa kasvuaan. En kuitenkaan näe järkevänä, että osaajapulan ratkaisua haetaan pelkästään julkisen sektorin koulutusta kehittämällä vaan osaajia pitää pystyä kasvattamaan myös yrityksissä työssäoppimisen sekä vaihtoehtoisten opiskelutapojen avulla. Haastan meitä yrityksiä nyt kantamaan kortemme kekoon uusien osaajien kasvattamisessa.

2. Työn tekemisen mallit murroksessa

Yhteiskunnassamme tapahtuu lähivuosinakin isoja muutoksia, joissa vanhoja ict-työpaikkoja häviää ja samaan aikaan syntyy uudenlaista työtä. Nyt muuttuvat myös työn tekemisen mallit. Yhtenä esimerkkeinä edessä olevista muutoksista voidaan mainita pankkisektorin suunnitelmat vähentää tuhansia työtehtäviä seuraavien vuosien aikana. Näiden joukossa on myös ict-tehtäviä. Samassa aikataulussa Suomessa toimeenpannaan maakunta- ja sote-uudistus, jonka toteutukseen tarvitaan merkittäviä määriä ict-osaajia. Työt eivät taaskaan lopu vaan uudistuvat.

Selvää on, että entistä harvempi meistä tekee jatkossa samaa työtä koko ikänsä tai työskentelee perinteisessä vakituisessa työsuhteessa. Muutoksia tapahtuu mm. siten, että työtä siirtyy henkilöstöpalvelualan yrityksiin, joissa kasvu on paljon nopeampaa kuin muissa palveluissa keskimäärin. Yhä useammin ihmiset yhdistävät joustavasti palkkatyötä, yrittäjyyttä, keikkatyötä ja kevytyrittäjyyttä. Osalle tietotekniikan sekä digitalisaation asiantuntijoilla on niin kova kysyntä, että he voivat pitkälti määrittää miten ja kenen kautta töitä tekevät.

3. Maakuntauudistuksen kasvupalvelut ja työmarkkinatori

Maakuntauudistuksen yhteydessä toteutetaan laaja kasvupalvelu-uudistus, kun nykyiset TE- ja yrityspalvelut yhdistetään kasvupalveluksi ja palvelujen tuotantoa avataan kilpailulle. Odotukseni on, että tässä syntyy erinomainen tilaisuus kasvattaa Suomen työmarkkinoiden joustavuutta ja tehokkuutta. Yksityiset yritykset tuovat lisäarvoa julkiseen työnvälitykseen ammattialakohtaisella erityisosaamisella ja työnantajayhteyksillään. Joustavuutta ja tehokkuutta syntyy ehdottomasti myös TE-palveluiden digitalisointihankkeen ja sen ytimeen rakennettavan Työmarkkinatorin avulla.

Työmarkkinatorin hakupalvelun betaversio avataan jo helmikuussa 2018. Työnhakijan palveluista käyttöön tulevat mm. osaamiseen perustuvan työnhakuprofiilin julkaisu sekä matching-ominaisuus, jolla Työmarkkinatori ehdottaa hakijalle sopivia avoimia työpaikkoja hänen osaamiseensa ja muihin hakijan tietoihin perustuen. Vastaavasti Työmarkkinatori osaa ehdottaa työnantajalle parhaiten soveltuvia hakijoita. Vuosina 2018–2019 Työmarkkinatorin hakupalvelun ympärille rakentuu laaja palveluiden ekosysteemi, johon pääsevät mukaan myös yksityiset palveluntuottajat.

4. Uudet osaamisen kehittämisen mallit

Muutosten vauhti haastaa meidät kaikki opiskelemaan jatkuvasti uusia asioita. Onneksi digitaaliset oppimisratkaisut tarjoavat mahdollisuuden opiskella ja oppia uutta missä ja milloin vain. Hektisessä työelämässä voi olla hankalaa irrottaa useita päiviä kerrallaan kursseille. Perinteinen luokkaopetus on myös varsin kallis tapa opiskeluun. Verkko-opiskelun koulutustarjonta ja suosio kasvavat nopeasti ja tätä kautta voi jo tänä päivänä hankkia vaikka kokonaan uuden ammattitutkinnon tai sertifioinnin uuteen teknologiaan tai menetelmään. Verkko-opiskelu vaatii toki opiskelijalta enemmän oma-aloitteisuutta kuin perinteiset opiskelumuodot, mutta toisaalta tekee opiskelusta joustavampaa ja edullisempaa.

Ict-alalla on moneen muuhun toimialaan verrattuna helppo yhdistää opiskelua, työssäoppimista ja vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimista. Näitä mahdollisuuksia kannattaisi mielestäni hyödyntää nykyistä enemmän sekä nykyisten työtekijöittemme kohdalla että palkatessa uusia potentiaalisia kykyjä.

5. Johtaminen hajautuu

Nopeasti kehittyvä toimintaympäristö vaatii johtamiselta uudenlaisia asioita. Johdon tehtävä on toki edelleen rakentaa yhteinen päämäärä ja viitekehys. Tämä on jopa aiempaa tärkeämpää, koska johtaminen ei perustu välttämättä työnantajan ja työntekijän väliseen työsuhteen, vaan töiden tekemisen malleja on useita.

Toisaalta henkilöstö toimii aiempaa vahvemmin aitona vaikuttajana ja toiminnan uudistajana sekä asiantuntijoina omassa työssään. Oppimista ja kehittymistä saavutetaan parhaimmin tekemällä rohkeasti kokeiluja sekä korostamalla työntekijöitten yhteistyötä, ei yksilösuorituksia.

Jokaiselta työntekijältä vaaditaan yhä enemmän itsensä johtamista ja vastuun kantamista omasta suoriutumisesta. Johtaminen konkretisoituu hajautettuna ja arjen tilanteissa syntyvänä toimintana enemmän kuin johtajan persoonan kautta.

Näillä ajatuksilla toivon sinulle Buustia ict-osaamisen hyödyntämiseen! Ja ollaan yhteyksissä, sillä me Nicossa autamme sinua miellämme kaikissa ict-osaamisiin liittyvissä asioissa.

Tarmo

No Comments

Post A Comment