Blog

ICT-alan murroksen myötä Nicon palvelutarjooma laajenee

  |   Yritys   |   No comment

Henkilöstöpalveluyhtiö Nicon ja ICT-palveluyhtiö Nicen fuusion myötä Nicon palvelutarjonta laajenee tuotteistettuihin konsultointipalveluihin, toimittajahallintaan sekä ketteriin ICT-palveluihin.

Vaikka Suomi elää taloudellisesti haastavia aikoja ja ICT-ala on kovassa murroksessa, ennustetaan alalle kuitenkin maltillista kasvua lähivuosille. Kokonaiskasvun ennustetaan johtuvan erityisesti IT-ohjelmistojen ja – palveluiden kasvavasta kysynnästä.

Tietoliikennepalveluiden ja ICT-laitteiden markkinoiden odotetaan laskevan. Alan kokonaiskasvua siivittävät kaksi toisiinsa nähden erisuuntaista liiketoimintatarvetta: toisaalta ICT:llä tavoitellaan työnteon kustannustehokkuuden parantamista. Toisaalta automaatio lisääntyy liiketoimintaprosesseissa ja sitä kautta ICT:n roolina on tuoda yritykselle kilpailuetua.

Näitä kahta tavoitetta kohti pyritään erilaisin keinoin. Kustannustehokkuutta lisätään muun muassa hyödyntämällä enemmän ja paremmin saatavilla olevia pilvipalveluja ja valmisohjelmistoja. Kilpailuetua tuottavat hankkeet toteutetaan taasen asiakaskohtaisina ratkaisuina yrityksen omassa ohjauksessa liiketoiminnan ja tietohallinnon tiiviissä yhteistyössä.

Nico palvelutarjooma laajenee ja ostaminen helpottuu

Olemme Nicossa pohtineet, miten meidän tulee reagoida yllä kuvattu alan kehitykseen, jotta palvelumme vastaavat asiakkaiden tarpeisiin. Yksi merkittävä kehitysaskel tapahtuu helmikuun alussa 2015, jolloin Fujitsu-konserniin kuuluvat yhtiöt Nice (Nice-business Solutions Finland Oy) ja Nico (Nice-business Consulting Oy) fuusioidaan. Fuusiossa yhdistyvät henkilöstöpalveluyhtiö Nico ja ICT-palveluyhtiö Nice. Näin yhdistyvät luontevalla tavalla molempien yhtiöiden nykyiset palvelut.

Jatkossa sekä kovan tason ICT-osaajien rekrytointi- ja resursointipalvelut että ketterät ICT-palvelut ovat saatavilla samasta yhtiöstä. Fuusion jälkeen yrityksen nimi on Nico.

Asiakkaalle tämä tarkoittaa sitä, että Nico auttaa asiakkaitaan jatkossakin niissä tilanteissa, joissa yrityksen tietohallintoon tarvitaan työstään innostuneille kovan luokan ammattilaisia toteuttamaan tarvittavia tehtäviä. Nico rekrytoi ja vuokraa ICT-osaajia, joita asiakkaamme tarvitsevat toteuttamaan vaativia hankkeita, näyttämään kehityksen suuntaa, innovoimaan sekä pitämään hankkeiden ja palvelujen tuottamisen ohjat käsissä.

Fuusion myötä Nicon palvelutarjonta laajenee tuotteistettuihin konsultointipalveluihin, toimittajahallintaan sekä ketteriin ICT-palveluihin. Näitä palveluja asiakkaan kannattaa hyödyntää kun kehityshanke halutaan toteuttaa tehokkaasti ja laadukkaasti valmiiksi tuotteistetun konseptin mukaisesti tai kun Nicon halutaan ottavan laajemman vastuun esimerkiksi Scrum-tiimin resursoinnista kokonaisuutena.

Nicon liiketoiminta on kasvanut tasaisesti ja järjestelyllä pyritään varmistamaan kasvun jatkuminen myös tulevaisuudessa. Nicossa yhdistyvät sopivasti ison ja pienen yrityksen hyvät puolet. Ammattimaisuus ja reiluus osana Fujitsu-konsernia ja pienemmän yrityksen ketteryys.

Ollaan yhteyksissä ja rakennetaan hyvää yhteistyötä ICT-asiantuntija-asioiden tiimoilta!

Tarmo Antila
Toimitusjohtaja
Nice-business Consulting Oy
tarmo.antila@nico.fi
puh. 0500 447 024

No Comments

Post A Comment