Blog

Hyvä tyyppi – Hyvä CV

  |   Yritys   |   No comment

Opiskelen työn ohessa. Nyt on se aika vuodesta kun uurastus alkaa taas. Opettajien haasteena on motivoida opiskelijoita niin opintojen alkuun pitkän kesätauon jälkeen, kuin myös hieman pidemmälle koko uran kestävään ammatilliseen kehittymiseen. Ohjelmistokehitys-nimisen kurssin aloitusluennolta jäi mieleeni erityinen motivaatiopuheenvuoro. Oppilaitos oli tehnyt tutkimuksen suomalaisissa ohjelmistokehityspalveluita tarjoavissa ja niitä ostavissa yrityksissä siitä, mikä on ohjelmistokehittäjän tärkein ominaisuus. Esitin tämän saman kysymyksen kollegoilleni lounaalle mennessämme. Sain hyviä vastauksia, mutta kaikki niistä olivat vääriä, jos uskoo tutkimusta. Sen mukaan ohjelmistokehittäjän tärkein ominaisuus on olla hyvä tyyppi. Moni opiskelutovereistanikin arvasi väärin mainiten teknisen osaamisen olevan se ykkösominaisuus.

Tutkimuksen tulosta on perusteltu sillä, että IT-työ ja erityisesti ohjelmistokehitys on aina yhteistyötä monen osapuolen välillä. Ja näinhän se käytännössä onkin. Kukaan ei enää pysty yksin tekemään varteenotettavaa kaupallista IT-ratkaisua ilman muita asiantuntijoita ympärillä. Ja kuten tiedämme, usean asiantuntijan tekemää yhteistä ponnistusta kutsutaan usein projektiksi. Jotta projekti saavuttaisi päämääränsä, asiantuntijoiden tulee pystyä työskentelemään keskenään tavoitteellisesti ja ohjatusti.

Projektityössä pitää olla hyvä tyyppi, että sopii joukkoon. Sen lisäksi tarvitaan myös sopivasti teknistä osaamistakin.

Millainen on hyvän tyypin CV?

Rekrytoijien ja projekteihin resursoivien haasteena on tunnistaa ehdokkaista hyvät tyypit, joilta löytyvät myös muut tarvittavat osaamiset. Useimmiten rekrytointiprosessi menee niin, että ehdokkaat kutsutaan haastatteluun CV:ssä olevan osaamisen ja kokemuksen perusteella. Näitä tarkennetaan tapaamisen yhteydessä lisäkysymyksillä. ”Hyvän tyypin” ominaisuudet arvioidaan vain ja ainoastaan tapaamisen yhteydessä. Joskus myös arviointia täydennetään soveltuvuusarvioinnilla ja referenssien tarkistuksella. Hakijalle jääkin tehtäväksi kuvata CV:seen osaaminen ja kokemus, ja luottaa siihen, että pääsee haastatteluun näyttämään kuinka hyvä tyyppi hän on.

Hakijan kannattaa lukea hakuilmoitus tarkkaan ja miettiä omaa CV:tä kyseisen tehtävän näkökulmasta. Jos ilmoituksessa on lista toivottuja osaamisia, niin omassa CV:ssä kannattaa kuvata jokaisen haetun osaamisen osalta se, kuinka paljon hakijalla on kokemusta kustakin. Toinen IT-rekrytoijan työtä helpottava ja haastatteluun pääsyä edistävä asia on ”tekemis-” ja ”työnantajahistorian” erottaminen toisistaan. Koska IT-alalla työt tehdään useimmiten projekteina tai jatkuvina palveluina, rekrytoijaa kiinnostaa osaamisten lisäksi se, millaisissa projekteissa ja palveluissa hakija on ollut.

Tee CV:n neljä  seuraavaa muutosta, jotta pääset todistamaan haastatteluun, että olet hyvä tyyppi:

  1. Kuvaa missä rooleissa ja osaamisalueissa olet parhaimmillasi tai mistä sinulla on eniten kokemusta.
  2. Listaa osaamisesi taulukkoon ja laita jokaisen perään kokemusvuodet.
  3. Listaa projektit ja jatkuvat palvelut omaan taulukkoon. Kerro millainen projekti on kyseessä, mitä työkaluja siinä on käytetty ja mikä on ollut oma roolisi projektissa.
  4. Listaa erikseen lyhyesti työnantajahistoria.

Erotu eduksesi hakuprosessissa ja läpäise hakuseula hyvällä CV:llä. Sitten voitkin haastattelussa olla se hyvä tyyppi, joka sopii haettuun profiiliin.

Onnea IT-työn hakuun!

No Comments

Post A Comment