Emilia Grön

Aidosti asiakaslähtöinen resursoinnin ja palvelumuotoilun ammattilainen

Nico_Henkilokuvat_Emilia_Gron_530x540

IT-alan osaajapula ja kohtaamishaasteet ovat arkipäivää monelle resursoinnin parissa työskentelevälle. Nicolla tämä on päätetty ratkaista kehittämällä palvelu, jonka tarkoitus on markkinoida vapaita ja vapautumassa olevia IT-osaajia asiakkaille proaktiivisesti ja käyttäjäystävällisesti. Tätä palvelua on tullut luotsaamaan vastikään Nicolla aloittanut Emilia Grön.

Viimeisimmät vuodet Emilia on työskennellyt IT-alihankinnan maailmassa mm. asiakkuuksien kehittämisen ja resursoinnin parissa. Hänelle on kertynyt syvällistä kokemusta siitä, miten henkilöresursointiyritys pystyy paremmin vastaamaan asiakastarpeiden ja osaajien kohtaamishaasteisiin.

IT-alan resursoinnin lisäksi Emilialla on vankka tausta kansainvälisissä projekteissa toimimisesta sekä asiakaspalvelualalta. Näiden kautta kokemusta on kertynyt laaja-alaisesti mm. viestinnästä, markkinoinnista sekä tapahtumien organisoinnista.

Asiakaslähtöisyys toistuu sekä Emilian puheessa että työskentelytavoissa, ja hän korostaa, että asiakas on yrityksen tärkein voimavara. Innostuksesta asiakkuuksiin ja niiden kehittämiseen kertoo myös hänen koulutustaustansa; palvelun tuottamisen ja johtamisen opinnot ovat pian täydentymässä palvelumuotoilijan tutkinnolla.

Nicon uuden palvelun kehittämisessä Emiliaa innostaa erityisesti mahdollisuus yhdistää sekä palvelumuotoilun tuoma teoria, luova puoli ja asiakaslähtöinen kehittämistapa että hänen kokemuksensa resursointialalta. Tavoitteena onkin, että uusi palvelu tuo Nicolle järjestelmällisen tavan esitellä huippuosaajia ja antaa uusia keinoja verkostoitua sekä laajentaa yhteistyötä. Palvelu mahdollistaa sekä asiantuntijavuokrauksen että rekrytoinnin.

Jos IT-ammattilaisten löytäminen voisi sinusta olla helpompaa, ota yhteyttä Emiliaan.

Ota yhteyttä:

+358 (0) 45 121 0114
emilia.gron@fujitsu.com