Blog

Asetu ehdolle elämäsi hommiin

  |   Yritys   |   No comment

Eurovaaliehdokkuus ja sitä kautta pääsy mepiksi ovat varmastikin monelle ehdokkaalle mahdollisuus päästä työuransa huipulle. Brysseliin haluavat ovat siis ehdolla jopa elämänsä parhaisiin hommiin.

Miten niihin hommiin sitten pääsee? Ehdokkaan täytyy muodostaa käsitys monenlaisista yhteiskunnallisista asioista niin oman maan kuin Euroopankin tasolla sekä myös globaalisti. Näitä käsityksiä ja mielipiteitä täytyy esittää julkisesti ja saada niille kuulijoita, jotka ajattelevat samoin. Tätä kautta löytyy mahdollisia äänestäjiä, joiden tuomilla äänillä on mahdollisuus työllistyä viideksi vuodeksi.

Eurovaaleissa mukanaolon ehtona on juurikin ehdokkaaksi asettuminen. Menestymisen mahdollistaa henkilön oma persoona, kokemus ja asiasisällöt. Politiikassa tuntuu olevan jokapäiväistä, että työuralla eteenpäin pääsemiseksi täytyy olla jatkuvasti ehdolla. Poliitikot pyrkivät varmistamaan työllistymisensä kun nykyisestä työstä aika jättää.

Voisiko sama ilmiö olla arkipäivää myös politiikan ulkopuolella normaalissa työelämässä? Mielestäni kyllä, ja ilmiö onkin jo todellisuutta ainakin IT-sektorin työmarkkinoilla.

Jatkuvasti ehdolla seuraavaan työhön

Syitä olla ehdolla seuraavan työpaikkaan, projektiin tai ylipäätänsä kiinnostavaan mahdollisuuteen on monia. Joillakin se on yksinkertaisesti vaihtelunhalu, toisilla parempien ansiomahdollisuuksien etsiminen ja kolmansilla ehkäpä koulutukseen, työkokemukseen tai elämäntilanteeseen paremmin sopivien tehtävien etsiminen. Valitettavasti entistä useammin monella on syynä se, että on joutunut irtisanotuksi edellisestä työpaikasta.

Hakeako uutta työpaikkaa sitten määräajoin kertaluonteisesti kun tarve tulee eteen vai voisiko meistä jokainen olla jatkuvasti ehdolla seuraavaan työpaikkaan tai projektiin?

Useimmilla IT- alalla työskentelevillä on profiili LinkedInissä, ammatilliseen verkostoitumiseen tarkoitetussa verkkopalvelussa. Monet ovat nähneet vaivaa sen eteen, että oma työura ja osaaminen on kuvattu huolellisesti eri vaiheineen sivustolla. LinkedInin mahdollisuudet työnhakijalle ovat moninaiset, yhtenä niistä optio, jossa ilmoittaa kaikille profiilia tarkasteleville julkisesti olevansa kiinnostunut työtarjouksista. Tätä voi pitää jatkuvana ehdokkuutena johonkin vielä tuntemattomaan tehtävään toisessa organisaatiossa. Monet rekrytoijat, itseni mukaan lukien, hyödyntävät LinkedIniä ja ottavat yhteyttä mielenkiintoisiin henkilöihin suoraan palvelun kautta.

Mitä tämä siis tarkoittaa työnhakijan kannalta?

Työnhakijan tulee olla ehdolla oikeissa paikoissa jatkuvasti mahdollistaakseen sen, että hän on löydettävissä tehtäviin, joihin ei voi julkisesti hakea. Sen sijaan, että yritykset ilmoittelisivat kaikista avoimista paikoista julkisesti, ne voivat etsiä uusia työntekijöitä erilaisista ulkoisista ja sisäisistä tietokannoista ennakoivasti.

Monesti tilanne voi olla se, että mielenkiintoisimmat uramahdollisuudet eivät koskaan avaudu julkiseen tarjontaan. Näin on ainakin yksityissektorilla.

Usein myös IT-yritysten tarpeet löytää tekijöitä asiakashankkeisiin ovat niin kiireisiä, että normaali rekrytointiprosessi hakuilmoituksineen, haastatteluineen ja soveltuvuusarviointeineen on liian pitkä asiakkaiden tarjouspyyntöjen ja projektien resursointiaikataulujen paineissa eläville organisaatioille.

Nicolla rekrytoidaan tulevaisuuden tarpeisiin

Nicon rekrytoinnissa pyrimme toimimaan ennakoivasti siten, että haemme jo etukäteen niille alueille osaajia, joilla tiedämme asiakkaissamme olevan kysyntää lähitulevaisuudessa.

Nicon mallissa toteutuu aikaisemmin kuvaamani jatkuvan ehdolla olemisen periaate työnhakijan kannalta. Henkilö voi hakea meille etukäteen ja voimme viedä rekrytointiprosessia eteenpäin sopivin osin ilman, että varsinaista tarvetta henkilön työpanokselle on vielä olemassa. Vaikka toki haemme ilmoittelun kautta IT-ammattilaisia myös akuutteihin tarpeisiin, koemme erityisen tärkeäksi sen, että meillä on riittävä määrä ehdokkaita omissa tietokannoissamme tulevia asiakastarpeita varten.

Miten haen Nicolle?

Kun haet Nicoon töihin kohdennetun tai avoimen hakemuksen kautta, voit sinä, kokenut IT-ammattilainen, olla ehdolla elämäsi hommaan. Kerron hieman tarkemmin miten prosessi etenee käytännössä:

  1. Haet meille jättämällä tietosi rekrytointijärjestelmäämme. Jos sopivaa tehtävää ei ole juuri nyt auki, voit jättää tietosi avoimen hakemuksen kautta. Sinut voidaan kutsua nopeastikin haastatteluun, jos osaamisesi vaikuttaa sopivalta johonkin ajankohtaiseen tarpeeseen liittyen. Jos taas profiilisi ei sovi juuri nyt haussa oleviin tehtäviin, tietosi jää järjestelmään joksikin aikaa omalla suostumuksellasi. Tämä mahdollistaa sen, että voimme hakea järjestelmässä olevien tietojen perusteella sopivia henkilöitä myöhemminkin.
  2. Kun sinut kutsutaan Nicoon tapaamiseen, käydään osaamisesi ja kokemuksesi läpi huolellisesti mukavissa ja viihtyisissä toimitiloissamme virvokkeiden kera. Tämän lisäksi esittelemme Nicon työsuhde- ja palkkamallin etuineen ja käytäntöineen. Lopuksi kysymme sinulta haluatko olla ehdolla Nicon tulevaisuuden asiakastarpeita varten. Jos vastaat myöntävästi, pyydämme sinua täyttämään Nicon CV-pohjan.
  3. Nicon CV:stä asiakkaamme saavat tarvittavat tiedot sinusta ja sen avulla voidaan arvioida soveltuvuuttasi tiettyyn tehtävään. Olennaisimpia tietoja CV:ssä ovat
    • tieto siitä, missä osaamisissa ja rooleissa pääkompetenssialueesi ovat
    • mitä yksittäisiä osaamisia sinulla on
    • kuinka paljon sinulla on niistä käytännön työkokemusta.

Tärkeää on myös listata projekti- ja palvelukokonaisuudet, joissa olet ollut työhistoriansa aikana mukana. CV:n osaamislistaan kannattaa laittaa mahdollisimman kattavasti kaikki IT-alan osaamiset, myös ne kolmi- ja nelikirjaimiset lyhenteet, jotta hakukoneemme löytävät sopivat osaajat tietokannoistamme. Meillä mielenkiintoiset tehtävät voivat löytyä miltä tahansa IT-osaamisalueelta, joten kattava CV mahdollistaa laajemmin omien osaamisalueidensa hyödyntämisen. Parhaiten löydämme ehdokkaamme hankkeisiimme juuri Nicon CV-pohjalle täytetyistä tiedoista.

Asetu siis ehdolle!

Vaaliehdokkaat haluavat, että heidät tunnetaan myös hyvin henkilöinä asiasisältöjen ja kokemuksen lisäksi. Tästä syystä ehdokkaat pyrkivät olemaan esillä omilla kasvoillaan mediassa ja kiertävät aktiivisesti tapaamassa äänestäjiä. Äänestäjillä eli oikeastaan ehdokkaiden työnantajilla on näin mahdollisuus tutustua heihin paremmin.

Mielestäni IT-alan ammattilaisen kannattaa myös käyttää silloin tällöin aikaa tapaamisiin potentiaalisten työnantajien kanssa. Usein vasta tapaamisen myötä syntyy työnantajalle riittävä käsitys henkilön kiinnostusalueista ja osaamisesta. Samalla myös henkilö saa itse syvemmän käsityksen työnantajasta, sen toimintatavoista sekä tarjolla olevista tehtävistä.

Kannustan kaikkia olemaan ehdolla tulevaisuuden IT-tehtäviin ja laittamaan hakemuksensa meille osoitteessa www.nicocareers.fi. Tapaamisiin!

No Comments

Post A Comment