Blog

Apit liiketoiminnan ytimessä

  |   Yritys   |   No comment

Vaikka me Nicossa keskitymme osaavien ICT-asiantuntijoiden rekrytointeihin ja resursointeihin, on meillä myös mahdollisuus olla tukemassa emoyhtiömme Fujitsun liiketoimintaa ja sen kehittämistä. Työnjakomme on kuitenkin selkeä. Fujitsu keskittyy projekti- ja palveluliiketoimintaan, ja Nico edellä mainittuihin rekrytointi- ja resursointipalveluihin tarjoten osaavia tekijöitä niin Fujitsulle kuin konsernin ulkopuolisille asiakkaille.

Työnantajani Nico on mahdollistanut minulle opiskelemisen työn ohessa Business Informatics -koulutusohjelmassa Metropolia ammattikorkeakoulussa. Opintoihini liittyvän lopputyön aiheen löysin emoyhtiömme Fujitsun puolelta: API-pohjaiset liiketoimintamallit.

Digitaalinen muutos

Digitaalinen transformaatio on ollut jonkin aikaa otsikoissa. Yritykset ovat lähteneet toteuttamaan muutosta, jossa hyödynnetään uusien teknologioiden tuomia mahdollisuuksia ratkaisujen ja palveluiden toteuttamiseksi. Myös uudenlaisia liiketoimintamalleja pyritään luomaan. Monesta digitaalisesta ratkaisualueesta on tullut niin tärkeää toimintaa, että ne toteutetaan itse Safe – DevOps mallin pohjalta sen sijaan, että käytettäisiin ulkoisia IT-palvelutoimittajia.

Puhutaan paljon perinteisten toimialojen digitaalisesta transformaatiosta. Mutta miten IT-palvelutoimittajat voivat kehittää toimintaansa ja toteuttaa omaa digitaalista transformaatiota? Yksi vastaus on tarjoamien ja osaamisten kehittäminen Safeen, DevOpsiin, pilvipalveluihin ja muihin moderneihin menetelmiin ja teknologioihin. Näin monet ovatkin tehneet. Mutta onko kyseessä digitaalinen transformaatio vai ei? On ja ei.

Skaalautuva liiketoiminta

Uudet osaamiset mahdollistavat digitaalisten ratkaisujen toteuttamisen asiakkaille entistä kilpailukykyisemmin, mutta liiketoimintamalli on kuitenkin se sama ja vanha. Myydään henkilöresursseja erilaisina paketteina joko tuntityönä tai projektina ja jatkuvana palveluna. Asiakkaat ovat valveutuneita ja osaavat laskea käytetyn työajan, vaikka palvelu olisi paketoitu kiinteähintaiseksi. IT-palvelutoimittajan liiketoiminnan skaalautuminen on edelleen riippuvainen myydyistä työtunneista ja käytettävissä olevista resursseista.

Osaavista IT-asiantuntijoista on pulaa. Tämä vaikeuttaa liiketoiminnan skaalautumista ylöspäin. Joudutaan myymään ei-oota. Olisiko löydettävissä sellaisia tarjoamia, palveluita ja liiketoimintamalleja, joissa liiketoiminnan volyymi voisi skaalautua epälineaarisesti verrattuna saatavilla oleviin IT-asiantuntijoihin ja tehtyihin investointeihin? Voisiko pilvialustat saada tuottamaan palveluita, liikevaihtoa ja laskutusta ilman, että jokaisen euron tekemiseen tarvitaan välitön henkilötyöpanos?

Digitaaliset alustat, ekosysteemit ja API:t

API- ja alustapohjaiset liiketoimintamallit voivat olla mahdollistaja tässä. Sen sijaan, että asiakas investoi omiin teknologia-alustoihin, projektityöhön ja jatkuvaan ylläpitoon, voi IT-palvelutoimittaja investoida alustaan ja sen ylläpitoon. Asiakas maksaa tällöin käytön pohjalta esimerkiksi tapahtumamäärien tai kuukausivolyymien pohjalta. IT-palvelutoimittajalle tämä mahdollistaa pääsyn uudenlaisiin liiketoiminta- ja laskutusmalleihin.

Jotta API- ja alustaliiketoiminnat ovat mielekkäitä ja kannattavia, tarvitaan kokonainen ekosysteemi ympärille volyymien aikaansaamiseksi. Kumppaniorganisaatiot jakavat dataa ja liiketoimintaprosessejaan, kehittäjäorganisaatiot hyödyntävät niitä keskitetyn API-alustan kautta.

Monella toimialalla yksittäisen toimijan on vaikeaa tai mahdotonta nousta kilpailusyistä konsolidoimaan suorien kilpailijoidensa dataa ja palveluita. Tarvitaan neutraaleja toimialan ulkopuolisia toimijoita, joilla on kyvykkyys investoida ja operoida niin teknisiä alustoja kuin ekosysteemiä. Tarvitaan myös kyky rakentaa toimialalle yhteisiä palveluita ja hoitaa yhteistyö developer organisaatioiden suuntaan.

API-liiketoiminnan mallintaminen

Lopputyössäni tarkastelin erilaisia liiketoimintamallien kuvausmenetelmiä ja kehitin sen pohjalta uudenlaisen API Business model canvaksen, jossa yhdistyy alkuperäinen Alexander Osterwalderin ja Yves Pigneurin business model canvas, Ojasalojen service logic business model canvas sekä API canvas. Kehittämäni API business model canvas mahdollistaa niin kumppaniverkostonäkökulman, IT-palvelutalon oman näkökulman kuin myös kehittäjäorganisaatioiden näkökulman ekosysteemissä. Kattavaa liiketoiminnan kuvausmallia ei ollut aikaisemmin olemassa API-pohjaisille ekosysteemeille.

Tällä hetkellä julkisesti näkyvin ponnistelu API-platform liiketoiminnan alueella on EU:n toimesta reguloitu PSD2/Open banking. Lopputyössäni kehitin logistiikkasektorille ehdotuksen API business model canvaksen mukaisesti API-ekosysteemistä, jossa usean eri toimialan yritysten dataa ja prosesseja jaetaan developer organisaatiolle keskitetysti Fujitsun toimesta. Se mahdollistaa emoyhtiöllemme transformaation perinteisten IT-palveluiden toimittajasta liiketoimintapalveluiden tuottajaksi skaalautuvalla mallilla. IT-palveluiden tuottamisen rinnalla Fujitsu voi jatkossa olla myös toimialakohtaisten API-ekosysteemien operaattori, joka saattaa osapuolet yhteen uudenlaisten arvoketjujen ja palveluiden mahdollistamiseksi.

Kirjoittaja on Juha Hyvärinen, teknisten osaajien tiimiesimies Nicossa

No Comments

Post A Comment