Blog

6 vinkkiä onnistuneeseen ICT-asiantuntijan vuokraamiseen

  |   Yritys   |   No comment

ICT-asiantuntijapalveluja ja -henkilöstöä vuokraavien yritysten liikevaihto on Suomessa kasvussa. Tärkein syy tähän on se, että näin saadaan tarpeellista joustoa työvoiman käyttöön, sillä yritysten tarpeet vaihtelevat hyvinkin nopeasti. Toinen ICT-alalle tyypillinen piirre on se, että tarvitaan erityisosaamisia, joita ei ole kannattavaa palkata tai kehittää omassa yrityksessä.

Ulkopuolisten ICT-asiantuntijoiden tehokas käyttö antaa yhden merkittävän elementin kilpailukyvyn parantamiseen.

Siksi monet ennustavat henkilöstövuokrausalan jopa kaksinkertaistuvan nykyisestään tulevien vuosien aikana Suomessa. Nykyisin suomalaisesta työvoimasta noin 1% on vuokratyötä kun taas Euroopan kilpailukykyisimmissä maissa kuten Saksassa vuokratyön osuus on 2% kaikesta tilastoidusta työstä.

Alan kasvu ja työmarkkinoiden muutokset ovat vaikuttaneet siihen, että ICT-alalla Suomessa on paljon uusia asiantuntijapalveluja ja henkilöstövuokrausta tarjoavia yrityksiä. Monet näistä ovat pieniä yrityksiä, joissa työntekijöitä on vain muutama. Jotkut ovat kasvaneet jo kymmenien työntekijöiden yrityksiksi ja omaavat hyvät edellytykset kasvun jatkumiselle.

Hyvä näin, sillä uudet yritykset ovat parantaneet alan dynamiikkaa, koska ne toimivat joustavammin ja kustannustehokkaammin kuin isot kansainväliset ICT-alan yritykset.

Ota nämä asiat huomioon hankkiessasi ulkopuolista asiantuntijaa

Kun asiakasyritys tarvitsee asiantuntijoita hankkeisiinsa, huolehditaan hankintaprosessissa aina oleelliset asiat: millainen ja mille ajalle osaaja tarvitaan sekä hinnoittelukysymykset. Jotta ulkopuolisen asiantuntijan käyttäminen onnistuisi mahdollisimman hyvin, suosittelen myös seuraavia asioita tarkasteltavaksi:

  1. Kokeile rohkeasti uusia toimijoita. Kasvavalle toimialalle on tullut yrityksiä, joihin kannattaa tutustua. Kilpailu asiantuntijatarpeistasi varmistaa, että löydät parhaan osaamisen kustannustehokkaasti ja palvelu pelaa. Varsinkin ICT-alan rekrytointiin ja resursointiin keskittyneet toimijat omaavat lähtökohtaisesti hyvät verkostot omalla alallaan. He ymmärtävät osaajatarpeesi ja kykenevät hakemaan sinulle oikeanlaisia kandidaatteja.
  2. Varmista, että toimittajasi on hoitanut kaikki tilaajavastuulain mukaiset velvoitteensa. Haluathan, että yhteistyökumppanisi on hoitanut lakisääteiset velvoitteensa, kuten vero- ja eläkevakuutusmaksut sekä työnantajavelvoitteet sovittujen pelisääntöjen mukaisesti. Selvittäminen on helppoa ja maksutonta, koska tarvittavat todistukset pyydetään toimittajalta tai osan näistä voi tarkistaa myös Tilaajavastuu Oy:n Luottava kumppani -rekisteristä. Kasvavalle alalle ilmestyy valitettavasti aina välillä yrityksiä, jotka eivät pidä huolta näistä perusasioista. Rehellinen yritystoiminta on kaiken a ja o. Tarkistaminen tulee tehdä säännöllisesti nykyisiltäkin toimittajilta.
    Alihankinnan ketjutuksen hyötyjä kannattaa arvioida huolellisesti, koska ketjun pidetessä syntyy helposti lisää kustannuksia, hitautta ja esimerkiksi tilaajavastuiden osalta korvausvelvollisuus on viimekädessä asiakasyrityksellä. Paras vaihtoehto on, jos asiantuntijat ovat suoraan toimittajasi omassa palveluksessa.
  3. Tee yhteistyötä ammattitaitoisten, laatua ja läpinäkyvyyttä arvostavien toimijoiden kanssa. Vastuulliset yritykset mittaavat systemaattisesti asiakkaidensa ja työntekijöidensä tyytyväisyyttä ja ovat valmiita kertomaan kyselyjen tuloksista sekä kehitysohjelmistaan. Näitä kannattaakin kysyä, kun selvität uusien toimittajien mukaan ottamista. Mikäli potentiaalisella toimittajallasi ei ole käytössä toimintansa laadun mittareita tai tulokset ovat huonot, kannattaa arvioida onko yhteistyöhön järkevää lähteä. Vaikka olisit vuokraamassa vain yhtä asiantuntijaa lyhyeksi aikaa, suosittelen toimimaan sellaisen yrityksen kanssa, joka toimii reilusti sekä asiakkaidensa että työntekijöidnsä kanssa ja pystyy myös osoittamaan sen. Tarvittaessa pari referenssitarkistusta on paikallaan.
  4. Selkeät sopimukset helposti vakioehtoja hyödyntämällä. Uuden yrityksen kanssa ei välttämättä tarvitse heti ensimmäiseksi tehdä puitesopimusta ja käyttää siihen runsaasti aikaa. Yhteistyö on helppoa käynnistää myös yksittäisillä asiantuntijasopimuksilla. Asiantuntijapalvelujen ostamisessa on luontevaa hyödyntää alalle vakiintuneita valmiita sopimusmalleja ja -ehtoja. Näitä ovat muun muassa henkilöstöpalvelualan työvoiman vuokrausta koskevat yleiset sopimusehdot (HPL YSE 2006), IT2010 Konsultointi- ja asiantuntijapalveluehdot (IT2010 YSE ja EAP) sekä JIT 2007 Konsultointipalveluehdot. Näiden pohjalta saa helposti rakennettua asiantuntijan vuokraussopimuksen, joka on selkeä ja kohtuullinen sekä asiakkaan että toimittajan näkökulmasta.
  5. Haastattele ja perehdytä huolella. Lopullinen valinta toimittajan esittämistä kandidaateista kannattaa aina tehdä itse. ICT-työn tekeminen on aina tiimityötä ja persoonan sopivuus organisaatioosi kannattaa varmistaa henkilökohtaisesti. Kun henkilö on valittu ja aloittamisaika sovittu, kannattaa saman tien järjestää perehdytykseen, tunnuksiin, käyttö- ja kulkuoikeuksiin ja työvälineisiin liittyvät asiat. Mitä jouhevammin ensimmäiset päivät sujuvat, sen tuottavampaa työ on.
  6. Anna palautetta. Ulkopuolinen asiantuntijasi tarvitsee työohjausta ja palautetta työstään yhtä lailla kuin omat työntekijätkin. Jos suoriutuminen ei vastaa odotustasi, ole viipymättä yhteydessä myös toimittajasi yhteyshenkilöön. Varhaisella palautteen antamisella saadaan usein suoritus paranemaan ja kurssi korjattua odotusten mukaiseksi.

Uskon vahvasti avoimuuteen ja aktiiviseen yhteistyöhön. Siksi haluan keskustella näistäkin asioista avoimesti asiakkaidemme kanssa. Ja onhan näistä asioita helppo keskustella, koska olemme omalta osaltamme Nicossa niihin sitoutuneet.

Ollaan siis yhteyksissä ja rakennetaan hyvää yhteistyötä ICT-asiantuntijatarpeiden tiimoilta!

Tarmo Antila
Toimitusjohtaja
Nice-business Consulting Oy
tarmo.antila@nico.fi
puh. 0500 447 024

No Comments

Post A Comment