Blog

Minä muutosjohtana

  |   Yritys   |   No comment

Valmistelin hetki sitten muutosviestinnän koulutusta ict-yrityksen projektipäälliköille. Kun on takana pian parikymmentä vuotta muutoshallintaa, muutosjohtajuutta ja viestintää, oli hyvä hetkeksi pysähtyä miettimään mitä muutosjohtajuus tarkoittaa meille jokaiselle omassa arkipäiväisessä työssämme. Muutoksen johtaminen on monisäikeinen juttu, mutta yritän koota tähän muutaman tärkeimmän vinkin, joilla kuka tahansa pääsee alkuun.

Tehdään ensin ero muutoshallinan (change management) ja muutosjohtamisen (change leadership) välille. Muutoshallinta on lähestymistapa; se on valikoima työkaluja ja prosesseja, joiden avulla organisaatiota tuetaan muutoksen viemisessä käytäntöön. Muutoshallinnan osaaja tekee kartoituksia, suunnittelee ja usein myös viestii muutoksesta. Tekninen muutoshallinta on sitten asia erikseen, ei puhuta siitä tässä.

Muutosjohtaja puolestaan on henkilö, joka vastaa siitä että kaavailtu muutos tukee organisaation strategisia tavoitteita. Hän antaa muutokselle kasvot ja hän luo vision, jota kohti muuttuva organisaatio kulkee. Jos muutoshallinta on öljy tai rattaat koneistossa, niin muutosjohtajuus on kerosiini joka pyörittää turbiineja. Molempia tarvitaan, mutta muutosjohtajan rooli on usein vaikeampi hahmottaa, sillä sitä ei voi eikä pidä hahmottaa graafien, templaattien tai prosessien kautta. Sen lisäksi muutosjohtajuus hajautuu yhä enemmän organisaation eri toimijoille. Riippuu täysin tilanteesta, kuka on muutosjohtaja ja missä asiassa. Mitä hyvältä muutosjohtajalta siis vaaditaan?

Ole läsnä. Läsnä ja esillä oleminen on ehkä selkein tapa löytää hyvä muutosjohtajuus. Sen jonka asia muutos on, täytyy uskaltaa tulla esiin ja kertoa siitä omilla kasvoillaan, sanoillaan ja esimerkillään. Ja nyt en tarkoita yhtä tiedotustilaisuutta, vaan jatkuvaa, sitkeää, määrätietoista työtä muutoksen vision jakamiseksi. Jos johdat muutosta, ole saatavilla, vastaa kysymyksiin, osallistu aktiivisesti ja usko asiaasi.

Ole ihminen. Prosessien, organisaatiorakenteiden ja strategiapaperien muuttaminen ei vielä muuta mitään. Todellinen muutos tapahtuu ihmisten kesken: siinä miten he toimivat jokapäiväisessä työssään, mitä he pitävät tärkeänä ja mitä tuloksia he tavoittelevat työssään. Jos johdat muutosta, johda ihmisiä kohti muutoksen visiota.

Kuuntele muita. Ihmisellä on kaksi korvaa, kaksi silmää ja yksi suu. Käytetään niitä siinä suhteessa. Se mitä kuulet ja näet on tärkeämpää kuin se mitä päästät suustasi ulos. Kukaan meistä tuskin on niin fiksu, että osaisi itse suunnitella ja toteuttaa täydellisen muutoksen. Yksi onnistuneen muutoksen elementeistä onkin se, että muutoksen kohteena olevat ihmiset ovat saaneet osallistua muutoksen toteutukseen. Tämä vaatii aikaa ja voi olla epämiellyttävää projektin aikataulun kannalta. Mutta vähänkin pidemmällä tähtäimellä se kannattaa, sillä muutos ei juurru ihmisten arkeen elleivät he tunne sitä omakseen. Jos johdat muutosta, arvosta kaikkien panosta ja osaamista.

Johda muutosta. Ison muutoksen suunnittelu ja valmistelu voi alkaa kuukausia, jopa vuosia ennen kuin suuri yleisö on kuullut siitä hiiskaustakaan. Sitkeinkin muutosjohtaja tuppaa silloin väsymään ”ikuiseen” muutoksesta jauhamiseen. Ota kuitenkin jatkuvasti huomioon, että yleisösi tietää muutoksesta vain sen mitä heille on kerrottu siitä. Jos suunnittelu alkoi viime vuonna ja ensimmäinen tiedotustilaisuus pidetään huhtikuussa, voidaan olettaa että juhannuksena muutos ei vielä ole kaikille täysin selkeä. Hyvä nyrkkisääntö on, että tarvitset paljon muutosjohtajuutta ja viestintää ennen ja jälkeen muutoksen – H-hetkellä tilanne kannattaa hetkeksi rauhoittaa. Kun johdat muutosta, johda sitä alusta loppuun ja sen jälkeenkin.

Toivon että näillä jokainen arkipäivän muutosjohtaja pääsee alkuun. Ja kun tarvitset lisää paukkuja, tiedät mistä meidät löytää. Ota yhteyttä jo tänään!

Be Sociable, Share!
No Comments

Post A Comment