Blog

Kova kysyntä – kokeile jotain uutta!

  |   Yritys   |   No comment

Suomessa on IT-alan osaajista samaan aikaan kova pula ja osittainen ylitarjonta. Kysyntä kohdistuu seuraaville alueille: front and backend, Java, microservices, containers, API management, pilvipalvelut, devops, test automation, agile development, scaled agile development. Toki muitakin kuumia alueita on. Näitä kaikkia yhdistää moderni ohjelmistokehitys ja digitalisaatio.

Koska kysyntä ylittää saatavilla olevien asiantuntijoiden määrän, on organisaatioissa nähtävissä merkkejä tilanteen korjaamiseksi. Jotkut uskovat sitkeästi rekrytointi-ilmoitusten tuottavan tulosta. Toiset hakevat hieman vähemmän kokeneita työntekijöitä rekrytointi – koulutusohjelman yhdistelmällä. Kolmannet ovat palkanneet head hunterin etsimään valmiin kokeneen tekijän.

Useimmiten keinot ovat sen suuntaisia, että ne eivät kasvata osaajien määrää Suomessa. Sen sijaan kilpailu vähistä tekijöistä kasvaa. Vain harvat ovat halukkaita kouluttamaan tekijöitä tarvitsemilleen osaamisalueille. Useimmat hakevat valmista osaajaa, joka tuntee kaikki tarvittavat IT-teknologiat ja menetelmät heti.

Osaavat ammattilaiset ovat tuskastuneita jatkuviin rekrytoijien yhteydenottoihin. Tämä on johtanut siihen, että eniten häirintää kokevat (kovimmat osaajat?) poistavat profiilinsa Linkedinistä ja muuttavat yhteystietonsa salaisiksi. Heitä ei tavoita muuten kuin henkilökohtaisten verkostojen kautta.

Meillä on Suomessa paljon tekemätöntä IT-työtä, joka odottaa sopivan tekijän löytymistä. Organisaatioissa on valjastettu suuri joukko ihmisiä etsimään tarvittavia osaajia. HR auttaa esimiehiä rekrytoinneissa. Alihankinta-osasto auttaa kehityshankkeita alihankkijayritysten ja tilapäisresurssien löytämisessä. Julkisuuteen näkyy vähemmän investoinnit itse ihmisiin ja heidän osaamisensa kehittämiseen. Useimmat rekrytointi-koulutusohjelmat tehdään yhteiskunnan tuella työttömiä työnhakijoita työllistäen.

Muutamat yritykset uskaltautuvat julkisuuteen henkilöstön osaamisen ja työtyytyväisyyden kehittämisen investoinneillaan. Nämä ovat niitä, jotka saavat palkattua parhaat osaajat. Heidän HR- ja rekrytointiprosessinsa tuottavat tulosta. Muut joutuvat ponnistelemaan entistä kovemmin asiantuntijoiden löytämiseksi.

Omat haasteensa ovat myös asiantuntijoiden puolella. Onneksi maailmanluokan osaamista voi kehittää nykyään oma-aloitteisesti ja itsenäisesti. Pilvestä saa ilmaiseksi kapasiteettia ja työkaluja voi ladata koneelleen tarpeen mukaan. Myös kurssit ovat siirtyneet verkkoon ja niiden hinnat alkavat nollasta. Kysymys onkin siitä, että tunnistaa alueet, joilla työtä on tarjolla ja tarttuu toimeen osaamisen kehittämiseksi. Kun perusosaaminen on hankittu, osaamisnäytteet tehty verkkoon sekä CV ja Linkedin profiili viimeistelty, voi IT-työpaikan metsästys alkaa.

Monet organisaatiot käyttöönottavat kokeilukulttuurin mahdollistavia menetelmiä ja teknologioita digitalisaation myötä. Mutta ulottuuko kokeilukulttuuri myös resursointiin? Olisiko aika kokeilla uusia kumppaneita ja miettiä tarvittavien henkilöresurssien profiileja uudestaan?

Nico henkilöstöpalvelualan yrityksenä yhdistää asiakkaiden tarpeet ja asiantuntevat osaajat. Kauttamme löytyvät IT-alan mielenkiintoisimmat hankkeet ja työpaikat sekä sopivat osaajat. Rohkeasti haku päälle, olitpa sitten työnantaja tai työnhakija. Kokeile meitä!

No Comments

Post A Comment